Друк

«Експеримент у сучасній керамології : шлях до наукової істини чи профанація наукових знань»

«Експеримент у сучасній керамології :
шлях до наукової істини чи профанація наукових знань»

Міжнародний науково-практичний
керамологічний семінар

 

Час проведення: 28-30 травня 2008 року

Місце проведення: Гончарська столиця України - містечко Опішне (Полтавщина)


Організатори:
Національна академія наук України
Міністерство культури і туризму України
Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України
Національний музей-заповідник українського гончарств в Опішному

Темарій Семінару:

історія й перспективи експериментальної керамології
нові здобутки у використанні експериментів для керамологічних досліджень
суперечливі аспекти експериментальних студій давнього гончарства
шляхи підвищення достовірності експериментальних даних та їх перехресної перевірки
сучасні спеціальні методи дослідження історичної кераміки
експериментальні й фізико-хімічні методи дослідження давньої кераміки
синтез задля майбутнього

 


Найголовніші заходи

28 травня, середа

8.00-9.30 Прибуття, реєстрація та поселення учасників Семінару
10.00-13.00 Робота Семінару
14.00-15.30 Огляд Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному», Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України
16.00-18.00 Робота Семінару
18.00-18.45 Презентація монографії Анатолія Щербаня «Прядіння і ткацтво у населення Лівобережного Лісостепу України
VІІ – початку ІІІ століття до н.е. (за глиняними виробами)»
20.00-22.00 Вечірні дискусії

29 травня, четвер

9.30-13.00 Робота Семінару
14.00-14.30 Презентація трикнижжя «Гончарний здвиг Донбасу»
15.00-16.00 Огляд Меморіального музею-садиби гончарки Олександри Селюченко, Меморіального музею-садиби гончарської родини Пошивайлів
16.30-19.00 Огляд пам'яток археології округи Опішного (Більське городище, «Розрита могила»)
19.30-22.00 Вечірні дискусії (Городище Роменської культури VІІІ століття, Опішне)

30 травня, п'ятниця

9.30-12.00 Робота Семінару
12.00-13.00 Огляд приватної майстерні корифея опішненського гончарства, заслуженого майстра народної творчості України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Василя Омеляненка та художніх виставок Мистецької галереї Центру розвитку духовної культури
14.00-16.00 Круглий стіл, прийняття рекомендацій Семінару
16.00-18.00 Роз'їзд учасників СемінаруПрограма семінару

 

Вступне слово Голови Оргкомітету Семінару:

Олесь Пошивайло – директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, провідний науковий співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, головний редактор «Українського керамологічного журналу», доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України (Опішне, Україна)

Вступне слово Співголів Семінарських засідань:

Олександр Бобринський – провідний науковий співробітник Інституту археології РАН, керівник Лабораторії «Історія кераміки», доктор історичних наук (Москва, Російська Федерація)

Юрій Цетлін – старший науковий співробітник Інституту археології РАН, заступник головного редактора журналу «Російська археологія», доктор історичних наук (Москва, Російська Федерація)

 

28 травня 2008

Експеримент у вивченні давнього гончарства: теорія і практика досліджень
Юрій Цетлін – старший науковий співробітник Інституту археології РАН, заступник головного редактора журналу «Російська археологія», доктор історичних наук (Москва, Російська Федерація)

Основні різновиди сучасних керамологічних експериментів
Оксана Коваленко – молодший науковий співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший викладач кафедри історії України Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка (Опішне, Україна)

Проблеми нових методів дослідження давнього гончарства
Олександр Балановський – завідувач Археологічної лабораторії, доцент Педагогічного інституту Саратовського державного університету імені Миколи Чернишевського, кандидат історичних наук (Саратов, Російська Федерація)
Рустам Сінгатулін – завідувач Лабораторії інформаційних технологій, доцент кафедри «Інформаційні системи і технології в навчанні» Педагогічного інституту Саратовського державного університету імені Миколи Чернишевського, кандидат історичних наук (Саратов, Російська Федерація)

Визначення статі індивидів за нігтевими відбитками на кераміці
Олександр Бобринський – провідний науковий співробітник Інституту археології РАН, керівник Лабораторії «Історія кераміки», доктор історичних наук (Москва, Російська Федерація)

Перші результати визначення статі гончарів за археологічною керамікою
Ірина Гей – науковий співробітник Відділу історії й методики (група «Історія кераміки») Інституту археології РАН (Москва, Російська Федерація)

Експериментальні роботи самарської експедиції з вивчення давнього гончарства
Ірина Васильєва – старший науковий співробітник ТОВ «Інститут історії і археології Поволжя», кандидат історичних наук (Самара, Російська Федерація)
Наталя Салугіна – старший науковий співробітник ТОВ «Інститут історії і археології Поволжя», кандидат історичних наук (Самара, Російська Федерація)

Середньовічне гончарство за результатами експериментальних студій північної експедиції інституту археології НАН україни
Ігор Готун – співробітник Відділу давньоруської і середньовічної археології Інституту археології НАН України, керівник Північної постійно діючої археологічної експедиції (Київ, Україна)
Андрій Петраускас – старший науковий співробітник Відділу давньоруської і середньовічної археології Інституту археології НАН України, кандидат історичних наук (Київ, Україна)

Хіміко-фізичні дослідження середньовічної кераміки
Віра Гупало – старший науковий співробітник Відділу археології Інституту українознавства НАН України, кандидат історичних наук (Львів, Україна)
Марія Лосик – доцент кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв, кандидат технічних наук (Львів, Україна)
Барбара Шибовіч – науковий співробітник Ягеллонського університету, доктор історичних наук (Краків, Польща)

Експеримент і можливості природничих дисциплін у вивченні давньої кераміки
Ірина Голубєва – старший науковий співробітник Державного підприємства «Охоронна археологічна служба України» «Слобідська археологічна служба» (Харків, Україна)

Про глиняну матрицю для виготовлення кахель
Анатолій Гейко – молодший науковий співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший науковий співробітник Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (Опішне, Україна)

 

29 травня 2008

Історико-культурний і семантико-технологічний підходи до вивчення неолітичної кераміки
Ірина Калініна – старший науковий співробітник Відділу археології Східної Європи і Сибіру Державного Ермітажу (Санкт-Петербург, Російська Федерація)

Орнаментальні традиції урало-західносибірського регіону (досвід експериментального моделювання)
Катерина Дубовцева – науковий співробітник Уральського державного університету (Єкатеринбург, Російська Федерація)

Експеримент як метод перевірки гіпотези про технологію нанесення фляндрівки на глиняні вироби доби Київської Руси
Олександра Кушнір – викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва імені Василя Касіяна Львівської національної академії мистецтв (Косів, Україна)
Віталій Кушнір – завідувач Лабораторії художньої кераміки Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва імені Василя Касіяна Львівської національної академії мистецтв (Косів, Україна)
Анатолій Щербань – завідувач Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший науковий співробітник Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидат історичних наук (Опішне, Україна)

Технологічне дослідження праболгарської кераміки криму VІІ – першої половини Х століття: проблеми та перспективи
Вадим Майко – провідний науковий співробітник Відділу «Судацька фортеця» Національного заповідника «Софія Київська», кандидат історичних наук (Сімферополь, АР Крим, Україна)

Експериментальне дослідження зображення на денці посудини скіфського часу
Богдан Пошивайло – молодший науковий співробітник Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (Опішне, Україна)

Археологічний артефакт як джерело світоглядних реконструкцій
Костянтин Рахно – старший науковий співробітник Відділу сучасної художньої кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодший науковий співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (Опішне, Україна)

 

30 травня 2008

Давнє гончарство у світлі даних біомеханіки і фізичного поля людини
Рустам Сінгатулін – завідувач Лабораторії інформаційних технологій, доцент кафедри «Інформаційні системи і технології в навчанні» Педагогічного інституту Саратовського державного університету імені Миколи Чернишевського, кандидат історичних наук (Саратов, Російська Федерація)

Експериментальне вивчення технології обварювання глиняного посуду
Валентина Троцька – старший науковий співробітник Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодший науковий співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (Опішне, Україна)

Проблема реконструкції гончарних кругів за відбитками на денцях глиняних посудин
Ольга Шарганова – старший лаборант кафедри археології історичного факультету Московського державного університету імені Михайла Ломоносова (Москва, Російська Федерація)

Експериментальне дослідження призначення пружків на глиняному посуді
Анатолій Щербань – завідувач Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший науковий співробітник Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидат історичних наук (Опішне, Україна)

Експеримент у «Ювелірно-архітектурному фарфорі» льядро: Вектори неосимволізму в Ардеко в світлі постпостмодерних тенденцій
Ольга Школьна – науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, кандидат мистецтвознавства (Київ, Україна)

Надмірне експериментаторство – шлях до нереалізованих можливостей
Олена Щербань – старший науковий співробітник Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодший науковий співробітник Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (Опішне, Україна)

Дослідження археологічного текстилю: деякі питання збереження та наукової атрибуції
Тетяна Крупа – науковий співробітник Музею археології та етнографії Слобідської України Харьківського національного університету імені Василя Каразіна (Харків, Україна)

Автор: Administrator