VІІІ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС ПУБЛІКАЦІЙ НА ТЕМИ КЕРАМОЛОГІЇ, ГОНЧАРСТВА, КЕРАМІКИВ УКРАЇНІ

«КеГоКе-2014»

НАЦІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА КЕРАМОЛОГІЧНА РАДА

визнала переможцями VІІІ Національного конкурсу публікацій

на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні

такі праці 2011 року:

 

ГРАН-ПРІ

Монографія«Гончарство Слобідської України у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття» [Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 240 с. (Українські керамологічні студії, вип.2)]  керамолога, старшого наукового співробітника  Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, завідувача Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, кандидата історичних наук Людмили Меткої (Опішне, Полтавщина)

І номінація

«КРАЩА МОНОГРАФІЯ»

І місце

Монографія«Гончарство Слобідської України у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття» [Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 240 с. (Українські керамологічні студії, вип.2)]  керамолога, старшого наукового співробітника Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, завідувача Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, кандидата історичних наук Людмили Меткої (Опішне, Полтавщина)

ІІ місце

Монографія«Гончарство населення скіфського часу Дніпровського Лісостепового Лівобережжя» [Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 248 с. (Українські керамологічні студії, вип.4)] керамолога, завідувача  Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старшого наукового співробітника Відділу археології Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидата історичних наук Анатолія Гейка (Опішне, Полтавщина)

ІІІ місце

Монографія«Декор глиняних виробів Лівобережної України від неоліту до середньовіччя» [Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 248 с. (Українські керамологічні студії, вип.5)]  керамолога, кандидата історичних наук Анатолія Щербаня (Опішне, Полтавщина)

 

ІІ номінація

«КРАЩИЙ АЛЬБОМ, КАТАЛОГ»

1 місце

Альбом-каталог «Друга національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!» (2 липня – 31 жовтня 2010)» [Опішне: Українське Народознавство, 2011. – 312 с.: іл. + DVD (Академічна керамологічна серія «Україна гончарна», вип.3)]. Автор-упорядник – керамолог, директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступник голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Олесь Пошивайло (Опішне, Полтавщина)

ІІ місце

Альбом-монографія «Галина Севрук» [К.: Смолоскип, 2011. – 240 с.: іл.] завідувача Відділу експозиції та науково-дослідної роботи Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, доцента кафедри менеджменту Львівської Національної академії мистецтв, члена Правління Спілки критиків та істориків мистецтва, кандидата мистецтвознавства Богдана Мисюги (Львів)

 

ІІІ місце

Альбом-каталог «Національний фотоконкурс у Опішному «Гончарні ВІЗІЇ країни» (1 березня – 30 жовтня 2010)» [Опішне: Українське народознавство, 2011. – 116 с.: іл. (Академічна керамологічна серія «Україна гончарна», вип.2)]. Автор-упорядник – керамолог, директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступник голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Олесь Пошивайло (Опішне, Полтавщина)

ІІІ номінація

«КРАЩИЙ НАУКОВИЙ ЗБІРНИК

(щорічник, матеріали конференції, часопис, словник, енциклопедія)»

І місце

Збірник «Українська керамологія: Національний науковий щорічник. За рік 2007: Атрибуція кераміки в Україні»[Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Кн.ІІІ. – Т.2. – 376 с.: іл.]

ІІ місце

Збірник «Українська керамологія: Національний науковий щорічник. За рік 2007: Українське гончарство доби козацтва» [Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Кн.ІІІ. – Т.1. – 264 с.: іл.]

ІІІ місце

 «Бібліографія українського гончарства. 2007: Національний науковий щорічник» [Опішне: Українське народознавство, 2011. – Вип.9. – 392 с.: іл.]

 

Іномінація

«КРАЩА НАУКОВА СТАТТЯ»

І місце

Стаття«Атрибуція кераміки як підґрунтя правдивої історії українського гончарства»[Українська керамологія: Національний науковий щорічник. За рік 2007: Атрибуція кераміки в Україні / За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. – Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Кн.ІІІ. – Т.2. – С.11-103]керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступника голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олеся Пошивайла (Опішне, Полтавщина)

ІІ місце

Стаття«Турецька кераміка в Криму напередодні вторгнення Порти (до проблеми хронології однієї групи посуду)» [Українська керамологія: Національний науковий щорічник. За рік 2007: Українське гончарство доби козацтва / За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. – Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Кн.ІІІ. – Т.1. – С.145-166]керамолога, наукового співробітника Відділу середньовічної археології Кримського філіалу Інституту археології НАН України, кандидата історичних наук Ірини Тесленко (Алушта, АР Крим)

ІІІ місце

Стаття  «До джерел української церковно-обрядової кераміки»[Народознавчі зошити. – 2011. – №4. – С.635-655] керамолога, старшого наукового співробітника Відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України, кандидата мистецтвознавства Агнії Колупаєвої (Львів)

номінація

«КРАЩА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА, ПУБЛІЦИСТИЧНА ПУБЛІКАЦІЯ»

І місце

Альбом«Ака Перейма, Павлина Клим, Вака Фаррара-Перейма, Ірма Осадца. Кераміка» [К.:  ТОВ «Майстер книг», 2011. – 136 с.: іл.]. Автор-упорядник – академік Національної академії мистецтв України, заслужений діяч культури Польщі, заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор Олександр Федорук (Київ)

ІІ місце

Стаття«Дзеркало й задзеркалля виставки, або П’ять відображень у дзеркалі виставки-2» [Друга національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!» (2 липня – 31 жовтня 2010): Альбом-каталог /Автор-упорядник Олесь Пошивайло. – Опішне: Українське Народознавство, 2011. – С.64-69] старшого викладача Кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка Тетяни Зіненко (Опішне, Полтавщина)

ІІІ місце

Книга«У царстві коболчинського глечика» [Чернівці: ПП Глібка О.В., 2011. – 48 с.: іл.] директора Сокирянського районного історичного музею, журналіста Олександра Чорного (Сокиряни, Чернівеччина)                                                   

VІ номінація

«КРАЩА РЕЗОНАНСНА ПУБЛІКАЦІЯ»

номінантів і переможців немає

 

VІІ номінація

«КРАЩА ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

номінантів і переможців немає

 

VІІІ номінація

«КРАЩА ПУБЛІКАЦІЯ З ОКРЕМИМИ СЮЖЕТАМИ

НА ТЕМИ КЕРАМОЛОГІЇ, ГОНЧАРСТВА, КЕРАМІКИ В УКРАЇНІ»

Стаття  «Горщик і горщиця: феноменологічний вияв метафізики статі» [Сіверянський літопис. – 2011.  – №4(100). – Липень–серпень. – С.76-84]керамолога, наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старшого наукового співробітника Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидата історичних наук Костянтина Рахна (Опішне, Полтавщина)

ІХ номінація

«КРАЩА РЕЦЕНЗІЯ»

І місце

Рецензія«Титаренко Володимир. Миски Поділля. – К.: Народні джерела, 2007. – 152 с.: іл.»[Бібліографія українського гончарства. 2007: Національний науковий щорічник. – Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Вип.9.– С.233-242] керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступника голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олеся Пошивайла (Опішне, Полтавщина)

ІІ місце

Рецензія«Івашків Галина. Декор української народної кераміки ХVІ – першої половини ХХ століть. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. – 544 с.: іл.»[Бібліографія українського гончарства. 2007: Національний науковий щорічник. – Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Вип.9.– С.191-222]групи авторів: керамолога, історика, археолога, доцента Кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка, молодшого наукового співробітника Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, кандидата історичних наук, доцента Оксани Коваленко (Полтава);керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступника голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олеся Пошивайла (Опішне, Полтавщина); керамолога, кандидата історичних наук Анатолія Щербаня (Опішне, Полтавщина)

ІІІ місце

Рецензія «Василь Шостопалець і кераміка Сокаля: Альбом / Автор концепції і текстів Галина Івашків. – Львів: Інститут народознавства НАН України, Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ, 2007. – 136 с.: іл.» [Бібліографія українського гончарства. 2007: Національний науковий щорічник. – Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Вип.9.– С.159-178]  керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступника голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олеся Пошивайла (Опішне, Полтавщина)

 

Х номінація

«КерамҐАНДЖ-2010»

номінантів і переможців немає

 

РЕЙТИНГ ПУБЛІКАЦІЙ НОМІНАНТІВ КОНКУРСУ

«КеГоКе-2014»

(за публікаціями 2011 року)

У ІІ, ІІІ, VІІІ, ІХ номінації

Окрім переможців, номінантів не було

 

І номінація

«КРАЩА МОНОГРАФІЯ»

ІVмісце

Монографія «Українська димлена кераміка ХІХ – початку ХХІ ст. Історія. Типологія. Художні особливості» [Львів: Інститут народознавства НАН України, 2011. – 208 с.]керамолога, наукового співробітника Відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України, доцента кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка», кандидата мистецтвознавства Романи Мотиль (Львів)

ІV Номінація

«КРАЩА НАУКОВА СТАТТЯ»

ІVмісце

Стаття «Українське гончарство ХХ – початку ХХІ століття: традиції, інновації, аматорство, кітч» [Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: Збірник наукових праць / Головний редактор Ганна Скрипник. – К.: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України. – Вип.11. – С.4-11] керамолога, наукового співробітника Відділу декоративно-прикладного мистецтваІнституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, кандидата мистецтвознавства Олени Клименко (Київ)

місце

Стаття  «Сіролощена кераміка з поселення Маслини»  [Археологія. – 2011. – №1. – С.68-75] керамолога,старшогонаукового співробітника Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодшого наукового співробітника Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України Вікторії Котенко (Опішне, Полтавщина)

VІ місце

Стаття«Гончарна освіта в містечку Глинськ Роменського повіту, Полтавської губернії (1918–1933)»  [Історична пам’ять: Науковий збірник. – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка, 2011. – №2. – С.99-108] керамолога, директора Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному», наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, кандидата історичних наук, заслуженого працівника культури України Людмили Овчаренко (Опішне, Полтавщина)

VІІ місце

Стаття «Знахар Грицько Пайдун: слідами однієї слобожанської легенди» [Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – К.: УНІСЕРВ, 2011. – Вип. 35. – С.42-48] керамолога, молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старшого наукового співробітника Відділу сучасної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидата історичних наук Костянтина Рахна (Опішне, Полтавщина)

V Номінація

«КРАЩА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА, ПУБЛІЦИСТИЧНА ПУБЛІКАЦІЯ»

ІVмісце

Стаття«Розвиток гончарства селища Кути Косівського району Івано-Франківської обл.» [Народне мистецтво. – 2011. – №1-2. – С.98-101] завідувача Відділу кераміки Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського Романни Баран (Івано-Франківськ)

місце

Стаття«Фарфоровая пластика Владислава Щербины»[Антиквар. – 2011. – №4. – Апрель. – С.62-70]  кореспондента журналу «Антиквар», мистецтвознавця Олени Корусь (Київ)

 

 Стаття«Гандзя цяця молодичка…» Украинская тема в фарфоре Ольги Рапай»[Антиквар. – 2011. – №11. – Ноябрь. – С.110-117] кореспондента журналу «Антиквар», мистецтвознавця Олени Корусь (Київ) та мистецтвознавця Людмили Романюк (Київ)

Коментарі   

 
# profile 01.11.2018, 12:40
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Відповісти
 

Додати коментар

Захисний код
Оновити