Друк

«Персоналії української керамології»

Національна академія наук України,
Міністерство культури і туризму України,
Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному


Всеукраїнський науково-практичний керамологічний семінар
за міжнародної участі

«Персоналії української керамології»

Час проведення: 21-23 жовтня 2008 року

Місце проведення: Гончарська столиця України - містечко Опішне (Полтавщина)

 


Організатори:
Національна академія наук України
Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України
Міністерство культури і туризму України
Національний музей-заповідник українського гончарств в Опішному


Основна проблематика Семінару:
проблеми розвитку керамологічної біографістики
історіографія українських керамологічних студій
пошук, збереження, систематизація й опублікування творчої спадщини керамологів
внесок археологів, істориків, етнографів, краєзнавців, економістів, статистів та інших фахівців у творення науки про гончарство та створення джерельної бази української керамології
внесок зарубіжних учених у становлення й розвиток української керамології
еволюція поглядів учених на предмет керамології
творчі методи дослідників українського гончарства
фактори професійного становлення вченого-керамолога
успадкування досвіду визначних керамологів молодими вченими
шляхи активізації підготовки молодих учених-керамологів
концепції підготовки наукових кадрів для сучасної керамології
наукові школи української керамології.

 

 

НАЙГОЛОВНІШІ ЗАХОДИ

21 жовтня, вівторок

8.00-9.30 Прибуття, реєстрація та поселення учасників Семінару
10.00-13.00 Відкриття та робоче засідання Семінару
14.00-15.00 Огляд Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України
15.00-17.00 Робоче засідання Семінару
17.00-18.00 Перегляд художніх виставок у Державній спеціалізованій художній школі-інтернаті «Колегіум мистецтв у Опішному»
18.00-19.00 Перегляд художніх керамологічних виставок у Мистецькій галереї Центру розвитку духовної культури
20.00-21.00 Вечірні дискусії

22 жовтня, середа

9.00-13.00 Робоче засідання Семінару
14.00-15.00 Огляд Меморіального музею-садиби гончарки Олександри Селюченко, Меморіального музею-садиби гончарської родини Пошивайлів
15.00-17.00 Робоче засідання Семінару
17.00-17.30 Презентація епохального керамологічного трикнижжя «Гончарний здвиг Донбасу»
17.30-19.00 Церемонія нагородження лауреатів ІІ Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки (див. інформацію про переможців на ceramology.gov.ua)
20.00-21.00 Вечірні дискусії

23 жовтня, четвер

9.00-12.00 Робоче засідання Семінару
12.00-13.00 Огляд приватних майстерень і колекцій корифеїв опішненського гончарства – лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка – Василя Омеляненка та Михайла Китриша
14.00-16.00 Круглий стіл-дискусія «Проект Національного біобібліографічного словника «Українські керамологи»: принципи укладання, вектори й обсяги пошуків, межі осмислення персоналій»; презентація «Короткого довідника сучасних українських керамологів (культурна керамологія)»; прийняття рекомендацій Семінару
16.00-18.00 Роз’їзд учасників Семінару

 ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

Вступне слово Голови Оргкомітету Семінару:

Олесь Пошивайло – директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, провідний науковий співробітник Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, головний редактор «Українського керамологічного журналу», доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України (Опішне, Полтавщина)


Вітальне слово Співголови Семінару:

Світлана Пошивайло – в.о. генарального директора Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (Опішне, Полтавщина)

21 жовтня

Сучасні дослідження про гончарство Полтави ХVІІІ століття
Оксана Коваленко
– молодший науковий співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший викладач кафедри історії України Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка (Опішне, Полтавщина)

Катерина матейко – дослідниця української народної кераміки
Стефанія Гвоздевич
– молодший науковий співробітник Відділу етнології сучасності Інституту народознавства НАН України (Львів)

Яків Риженко як дослідник гончарства Полтавщини
Віктор Міщанин
– молодший науковий співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший науковий співробітник Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидат історичних наук (Опішне, Полтавщина)

Внесок Івана Зарецького в збереження й популяризацію гончарної спадщини Опішного (за матеріалами керамологічних колекцій російського етнографічного музею)
Наталя Визір
– учений секретар Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, редактор видавництва «Українське Народознавство» Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (Опішне, Полтавщина)

Перший археологічний досвід керамолога Івана Зарецького
Анатолій Щербань
– завідувач Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший науковий співробітник Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидат історичних наук (Опішне, Полтавщина)

Українознавчі студії керамолога Лідії Мельничук
Валентина Борисенко
– професор кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (Київ)

Леся Данченко – відомий український керамолог і мистецтвознавець
Олена Клименко
– науковий співробітник Сектора народного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, кандидат мистецтвознавства (Київ)

Александр Афанасьевич Бобринский и изучение древнего гончарства
Юрій Цетлін – старший науковий співробітник Відділу теорії і методики Інституту археології РАН, заступник головного редактора журналу «Российская археология», доктор історичних наук (Москва, Російська Федерація)
Олена Волкова – старший науковий співробітник Лабораторії «Історія кераміки» Інституту археології РАН, кандидат історичних наук (Москва, Російська Федерація)

Валентина Петрашенко як дослідниця середньовічного гончарства в Україні
Валентина Троцька – старший науковий співробітник Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодший науковий співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (Опішне, Полтавщина)

Внесок у вивчення історії мистецтва і керамологію хіміка-технолога, фахівця з питань силікатів академіка Бориса Лисіна
Ольга Школьна – молодший науковий співробітник Відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, кандидат мистецтвознавства (Київ)

Приватні бібліотеки українських керамологів у фондах Гончарської книгозбірні україни
Оксана Андрушенко – завідувач Керамологічної бібліотеки України Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, провідний бібліотекар Гончарської книгозбірні України Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (Опішне, Полтавщина)

Матеріали українських керамологів у фондах Національного архіву українського гончарства
Наталя Стеблівська – завідувач Відділу керамологічних джерел «Національний архів українського гончарства» Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (Опішне, Полтавщина)


22 жовтня

Іван Бойченко: штрихи до життєпису
Олена Щербань – старший науковий співробітник Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодший науковий співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (Опішне, Полтавщина)

Олександр Твердохлібов – дослідник гончарства охтирського повіту харківської губернії
Людмила Метка – завідувач Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, завідувач Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидат історичних наук (Опішне, Полтавщина)

Життєва Константа Олеся Пошивайла
Леонід Сморж – провідний науковий співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, доктор філософських наук, професор (Київ)

Ювілей видатного керамолога
Володимир Онищенко – член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, член Національної спілки художників України (Київ)

Вівтар беззахисного мистецтва Фаїни Петрякової
Ольга Школьна – молодший науковий співробітник Відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, кандидат мистецтвознавства (Київ)

Федір вовк – збирач матеріалів до етнографії гончарства українців (за матеріалами архіву Інституту археології
Нан України)

Анатолій Гейко – молодший науковий співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту
народознавства НАН України, старший науковий співробітник Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (Опішне, Полтавщина)
Галина Станіцина – завідувач архіву Інституту археології НАН України (Київ)

Керамологічні сторінки життя Юхима Михайліва
Олена Щербань – старший науковий співробітник Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодший науковий співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (Опішне, Полтавщина)

Сергій Шевельов – мистецтвознавець і педагог (до 80-річчя створення відділення художньої кераміки
при одеському художньому училищі)

Олена Жернова – викладач Одеського художнього училища імені Митрофана Грекова (Одеса)

Спомин про майстра (Василь Біляк)
Галина Галян – завідувач Відділу етнографії Полтавського краєзнавчого музею (Полтава)

Слово про митця
Василь Гудак – доцент кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв, доцент, кандидат мистецтвознавства (Львів)

23 жовтня


Покутсько-гуцульське гончарство ХІХ – першої половини ХХ століття у вітчизняних дослідженнях
Надія Боренько – старший науковий співробітник Науково-фондового відділу Музею народної архітектури і побуту у Львові (Львів)

Керамологічний аспект слобідсько-українських регіональних етнологічних студій
Валентина Сушко – співробітник Харківської обласної станції юних туристів, кандидат історичних наук (Харків)

Постать керівника гончарного навчального закладу як фактор розбудови гончарного шкільництва в Україні
Людмила Овчаренко – директор Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату «Колегіум мистецтв у Опішному», молодший науковий співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (Опішне, Полтавщина)

Дослідження кераміки південно-східного криму VІІ–Х століття: Персоналії й проблематика
Вадим Майко – провідний науковий співробітник Відділу «Судацька фортеця» Національного заповідника «Софія Київська», кандидат історичних наук (Сімферополь, АР Крим)

Изучение технологии древней керамической посуды в Беларуси
Наталя Дубицька – старший науковий співробітник Відділу археології доби заліза Інституту історії НАН Білорусі, кандидат історичних наук (Мінськ, Білорусь)

Про шкоду перманентного інформаційного кочівництва в українській керамологічній біографістиці (технологія й наслідки керамологічного плагіату)
Олесь Пошивайло – директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, провідний науковий співробітник Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, головний редактор «Українського керамологічного журналу», доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України (Опішне, Полтавщина)

Автор: Administrator