Номіновані публікації 2017 2

І Номінація
Краща монографія

Гейко Анатолій. Гра «Крем’яхи» як джерело наукових студій / Анатолій Гейко. – Опішне : Українське Народознавство, 2015. – 320 с.

Овчаренко Людмила. Кам’янець­Подільський осередок гончарної освіти в Україні (1905–1933) / Людмила Овчаренко. – Опішне : Українське Народознавство, 2015. – 1280 с. : іл.

Пошивайло Марія. Гончарний код українського фольклору (семіотика, образність, атрибутика, текстологія / Марія Пошивайло. – Опішне : Українське Народознавство, 2015. – 464 с.

ІІ Номінація
Кращий альбом, каталог

Карпинская­Романюк Людмила, Корусь Елена. Фарфор Ольги Рапай / Людмила Карпинская­Романюк, Елена Корусь. – Хмельницкий : ТОВ «Рекламист», 2015. – 216 с. : илл.

1                                                       2                                                         3

ІІІ Номінація
Кращий науковий збірник
(щорічник, матеріали конференції, часопис, словник, енциклопедія)

- - -

ІV Номінація
Краща наукова стаття

Котенко Вікторія. Методичні засади роботи з керамікою в археологічних інструкціях 1920­х років / Вікторія Котенко // Праці центру пам’яткознавства : збірник наукових праць. – К. : Центр пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, 2015. – Вип. 28. – С.18­24

Крутілов Валерій. Керамічні печі з Борисфена середини VI ст. до н. е. / В. Крутілов // Археологія. – 2015. – № 2. –С. 116­124

Матера Марчин. Вторинне використання кераміки скіфами Нижнього Подніпров’я (за матеріалами Кам’янського городища) / М. Матера // Археологія. – 2015. – № 2. – С. 125­136

Овчаренко Людмила. Навчання українському гончарству в умовах домашнього унівства упродовж другої половини ХІХ – на початку ХХ століття / Людмила Овчаренко // Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст : збірник наукових праць. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка, 2015. – Кн. ІІ. – С. 167­176

Рейда Роман, Гейко Анатолій, Сапєгін Сергій. «Потойбічний бенкет»: набори глеків у похованнях черняхівської культури / Р. Рейда, А. Гейко, С. Сапєгін // Археологія. – 2015. – № 1. – С. 30­39

V Номінація
Краща науково-популярна, публіцистична публікація


Браиловский Георгий. Одна из лучших... / Георгий Браиловский // Антиквар. – 2015. – № 11­12. – Ноябрь–декабрь. – С. 34­47

Корусь Елена. Для церковного и домашнего обихода. Фаянс Киево­Межигорской мануфактуры из коллекции Оскара Гансена / Елена Корусь // Антиквар. – 2015. – № 1­2. – Январь–февраль. – С. 106­115

Корусь Елена. С немецким акцентом. Малая пластика Городницкого фарфорового завода рубежа ХІХ–ХХ вв. / Елена Корусь // Антиквар. – 2015. – № 11­12. – Ноябрь–декабрь. – С. 48­55

Корусь Елена. Сказочный город. Монументально­декоративная керамика Ольги Рапай / Елена Корусь // Антиквар. – 2015. – № 11­12. – Ноябрь–декабрь. – С. 57­69

Томашевська Віра. Мистецтво кераміки : книга­альбом / Віра Томашевська. – К. : ІРІДІУМ, 2015. – 156 с. : іл.

VІ Номінація
Краща резонансна публікація

- - -

VІІ Номінація
Краща публікація документальних матеріалів

Овчаренко Людмила. Кам’янець­Подільський осередок гончарної освіти в Україні (1905–1933) / Людмила Овчаренко. – Опішне : Українське Народознавство, 2015. – 1280 с. : іл.
 

VІІІ Номінація
Краща публікація з окремими сюжетами на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні

- - -

ІХ Номінація
Краща рецензія

- - -

Х Номінація
«КерамҐАНДЖ-2015»
(публікації з нікчемними керамологічними сюжетами)

Варивончик Анастасія. Кераміка в контексті художніх промислів України / Анастасія Варивончик // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. – К. : Київський національний університет культури і мистецтв, 2015. – Вип. 33. – С. 31­38

Гриб Антон. Керамологія Тернопільщини / Антон Гриб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. – 160 с.

Руденко Олександра. Орнітоморфні мотиви в оздобленні дибинецької кераміки ХІХ–ХХ століть / Олександра Руденко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць. – К. : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2015. – Вип. XXXV. – С. 257­268

Щербань Анатолій. Політичні зміни як фактор впливу на трансформації орнаментації традиційної кераміки Лівобережної України / Анатолій Щербань // Культура України / за ред. В. М. Шейка. – Харків : Харківська державна академія культури, 2015. – Вип. 48. – С. 268­276

Щербань Олена. Народна «магія» у виготовленні та побутовому використанні глиняного посуду Наддніпрянщини (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) / Олена Щербань // Народознавчі зошити. – 2015. – №1. – С. 195­205 nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2015-1/21.pdf

Коментарі   

 
# profile 31.10.2018, 07:27
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Відповісти
 

Додати коментар

Захисний код
Оновити