Співробітники

Клименко Олена

мистецтвознавець, історик мистецтва, кандидат мистецтвознавства, член Національної спілки художників України.

Народилась 23.09.1954 в м. Запоріжжі, закінчила Київську середню школу №92 (1972), Київський державний художній інститут  (нині – Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури),  факультет історії та теорії мистецтва (1977), аспірантуру ІМФЕ ім. М. Рильського (1988).

Пошивайло Марія

Народилася 12 березня 1988 року в Києві, у родині музейних працівників. Походить зоднієї з найдавніших гончарських династій УкраїниПошивайлів згончарної столиці України – Опішного, що вПолтавщині, відомої з другої половини XVIIIстоліття.

Навчалася в Київській загальноосвітній школі №298 з поглибленим вивченням англійської мови (1995–2005), Київській дитячій музичній школі №35 (клас фортепіано, 1995–2001), Київській дитячій художній школі №3 (2001–2005). Брала активну участь у конкурсах малюнків, Київському аматорському театральному гуртку «Сварга».Буластипендіатом Міжнародного благодійного фонду «Смолоскип» (2005–2011).

Коваленко Оксана Валентинівна  

український історик, археолог, керамолог, кандидат історичних наук (2009), доцент (2013).

Народилася 31.05.1977 року в м. Полтава. Закінчила середню школу №12 м. Полтави (1994), Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка (1999) за спеціальністю: «історія та географія».

Гавриш Лариса

     Народилася 18 квітня 1974 року в с.Попівка Зіньківського району Полтавської області. Закінчила філологічний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені Володимира Короленка (1996).

     З 2008 року – провідний архівіст Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України. З листопада того ж року – здобувач наукової установи.

     З жовтня 2013 року – в.о. вченого секретаря Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України.

 Головний напрямок наукових досліджень: «Збут глиняних виробів українських гончарів у другій половині ХІХ – початку ХХ століття».

 

 

Гейко Анатолій Володимирович

 

представник археологічної, етнографічної й музеєзнавчої керамології
 

Народився 23 грудня 1966 року в селі Судіївка Полтавського району Полтавської області.

Закінчив історичний факуль­тет Полтавського державного педагогічного інституту імені Володимира Короленка (1991), аспірантуру Інституту археології НАН України за спеціальністю «Археологія» (1999).

Котенко Вікторія  

20.06.1988 р.н. Краснокутськ, Харківської обл., закінчила історичний факультет Харківського національного університету імені Василя Каразіна (2009), маґістерську програму «Археологія та давня історія України» Національного університету «Києво-Могилянська академія» (2011), отримала диплом магістра з відзнакою.

Закінчила аспірантуру кафедри археології НаУКМА (2015).

Захистила дисертацію на здобуття кандидата історичних наук на засіданні спеціалізованої вченої ради при Інституті археології НАН України за темою «Поселення херсонеської хори Маслини у Північно-Західній Тавриці» (2016 р.).

Ликова Оксана

представник музеєзнавчої керамології

      04.03.1976 р.н., Кіровоград; закінчила філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Українська мова і література» (1998), аспірантуру Інституту народознавства НАН України за спеціальністю «Етнологія» (тема кандидатської дисертації «Керамологічні колекції й проблеми музеєфікування гончарної спадщини в Україні») (2011); працювала головним зберігачем фондів Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (2001–2004);

Метка Людмила

представник етнографічної й музеєзнавчої керамології

 Завідувач Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший науковий співробітник Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидат історичних наук.

  Народилася 22.05.1966 року в селищі Опішне Зіньківського району, Полтавської області.

Пошивайло Світлана

представник керамолінгвістики

 
 30.09.1976 р.н., Опішне Зіньківського району Полтавської області; закінчила філологічний факультет Харківського державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за спеціальністю «Українська мова і література» (1999) та аспірантуру Інституту української мови НАН України за спеціальністю «Українська мова» (2006); тема кандидатської дисертації «Гончарська лексика в середньонадніпрянських говірках (Полтавщина)»; методист Національного архіву українського гончарства (1993–2000), старший науковий співробітник Відділу етнографії гончарства (з 2000) Національного музею- заповідника українського гончарства в Опішному; молодший науковий співробітник (2001–2004), учений секретар Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (2005–2013),молодший науковий співробітник (з 2013).

Пуголовок Юрій 

український археолог, керамолог, кандидат історичних наук. Народився 5вересня1984 року в Полтаві. Закінчив бакалаврат історичного факультету (2005) Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка, магістерську програму «Археологія та давня історія України» (2007) та аспірантуру Національного університету «Києво-Могилянська академія» (2010).

Працював молодшим науковим, науковим та старшим науковим співробітником Центру охорони та досліджень пам’яток археології Управління культури Полтавської облдержадміністрації (2003). Науковий співробітник Полтавської археологічної експедиції Державне підприємство «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України (з 2007). Молодший науковий співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (з 2014), старший науковий співробітник Науково-дослідного відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (з 2014).

Овчаренко Людмила  

керамолог, етнолог, етнопедагог, доктор історичних наук

Народилася 31 серпня 1970 року в Опішному (Полтавщина).

Закінчила з відзнакою історичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту ім. Володимира Короленка (1992), аспірантуру Інституту народознавства НАН України (2005). Працювала учителем історії та правознавства Павлівської неповної середньої школи Машівського району Полтавської області (1992-1997), директором Колегіуму мистецтв у Опішному – спеціалізованого мистецького закладу із поглибленим вивченням гончарства (1997-2000); ученим секретарем Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України та заступником генерального директора Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (2001-2004). З 2005 року директор Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» (із січня 2014 року наказом Міністра культури України школі присвоєно ім’я Василя Кричевського), старший науковий співробітник Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України та Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному.