Друк

2011 переможці

Національна академія наук України

Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України

Міністерство культури і туризму України

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному

 

V НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС ПУБЛІКАЦІЙ

НА ТЕМИ КЕРАМОЛОГІЇ, ГОНЧАРСТВА, КЕРАМІКИ В УКРАЇНІ

„КеГоКе-2011”

(за публікаціями 2008 року)

 

НАЦІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА КЕРАМОЛОГІЧНА РАДА

визнала переможцями V Національного конкурсу публікацій

на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні

такі праці 2008 року:

 

• ГРАН-ПРІ •

Монографія «Гончарна велич і трагедія Макарового Яру доби Розстріляного Відродження»[Опішне: Українське Народознавство, 2008. – 240 с.: іл.] керамолога,

директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, провідного наукового співробітника Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному,

доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України

Олеся Пошивайла

 

І номінація

«КРАЩА МОНОГРАФІЯ»

І місце

Монографія «Гончарна велич і трагедія Макарового Яру доби Розстріляного Відродження»[Опішне: Українське Народознавство, 2008. – 240 с.: іл.] керамолога,

директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, провідного наукового співробітника Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України

Олеся Пошивайла

ІІ місце

Монографія «Макарово-ярівський осередок гончарної освіти в Україні»[Опішне: Українське

Народознавство, 2008. – 160 с.: іл.]керамолога, директора Державної спеціалізованої

художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному»,

молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу

Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,

 кандидата історичних наук, заслуженого діяча культури України

Людмили Овчаренко

ІІІ місце

Монографія «Глиняні люльки ХVІІ–ХVІІІ століть (за матеріалами Полтавщини[Опішне:

Українське Народознавство, 2008. – 144 с.: іл.]керамолога, наукового співробітника Відділу

палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,

доцента кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету

імені Володимира Короленка, кандидата історичних наук, доцента

Оксани Коваленко

 

ІІ номінація

«КРАЩИЙ АЛЬБОМ, КАТАЛОГ»

номінантів і переможців немає

 

ІІІ номінація

«КРАЩИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ»

І місце

Збірник «Бібліографія українського гончарства. 2005: Національний науковий щорічник»

[Опішне: Українське Народознавство, 2008. – Вип.7. – 304 с.]

 

ІV номінація

«КРАЩА НАУКОВА СТАТТЯ»

І місце

Стаття «Архітектурно-будівельна кераміка Опішненського гончарного навчально-

показового пункту Полтавського губернського земства (1912–1925)[Вісник Львівської

національної академії мистецтв. – Львів: Львівська національна академія мистецтв, 2008.

  • Вип.19. – С.225-233]керамолога, молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старшого наукового співробітника Відділу етнографії гончарства

Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному

Олени Щербань

ІІ місце

Стаття «Про призначення посуду та його використання у поховальних обрядах племен

скіфського часу Дніпровського Лісостепового Лівобережжя»[Проблемы археологии

Восточной Европы: К 85-летию Бориса Андреевича Шрамко. – Харьков: Курсор, 2008. – С.65-

69]керамолога, молодшого наукового співробітника Відділу палеогончарства

Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,

старшого наукового співробітника Відділу археологічної кераміки

Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному,

кандидата історичних наук

 Анатолія Гейка

ІІІ місце

Стаття «Художні особливості порцеляни Баранівського фарфорового заводу кінця ХІХ

– початку ХХ ст.»[Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків:

Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2008. – №8. – С.119-134]

керамолога, мистецтвознавця, докторанта Львівської національної академії мистецтв,

кандидата мистецтвознавства

Ольги Школьної

 

V номінація

«КРАЩА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА, ПУБЛІЦИСТИЧНА ПУБЛІКАЦІЯ»

І місце

Стаття «Українська мальована миска»[Народне мистецтво. – 2008. – №3-4. – С.28-32]

керамолога, наукового співробітника Відділу декоративного мистецтва Інституту

мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України,

кандидата мистецтвознавства

Олени Клименко

ІІ місце

Стаття «Деякі аспекти використання глини і глиняних виробів у народній медицині

українців»[Берегиня. – 2008. – №1. – С.43-48] керамолога,

завідувача Відділу керамологіїновітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,завідувача Відділу етнографії гончарства

Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному,

кандидата історичних наук

Людмили Меткої

ІІІ місце

Стаття «Душа кераміки»[Українське мистецтво. – 2008. – №4. – С.187-189]

старшого викладача кафедри культурології

Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка

Тетяни Зіненко

 

VІ номінація

«КРАЩА РЕЗОНАНСНА ПУБЛІКАЦІЯ»

І місце

Монографія «Глиняні люльки ХVІІ–ХVІІІ століть(за матеріалами Полтавщини)» [Опішне:

Українське Народознавство, 2008. – 144 с.: іл.]керамолога, наукового співробітника Відділу

палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,

доцента кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету

імені Володимира Короленка, кандидата історичних наук, доцента Оксани Коваленко

 

VІІ номінація

«КРАЩА ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

І місце

Книга «Гончарство Макарового Яру кінця ХІХ – середини ХХ століття: Документи

і матеріали» [Упорядник і автор переднього слова Олесь Пошивайло, пошукач Людмила

Овчаренко. – Опішне: Українське Народознавство, 2008. – 400 с.: іл.]керамолога, директора

Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, провідного

наукового співробітника Національного музею-заповідника українського гончарства

в Опішному, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки

України Олеся Пошивайла та керамолога, директора Державної спеціалізованої художньої

школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному», молодшого наукового

співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення

Інституту народознавства НАН України, кандидата історичних наук,

заслуженого діяча культури України Людмили Овчаренко

ІІ місце

Книга «Печорний Петро. На отчій землі: Спогади»[Упорядник Остап Ханко. – К.: Видавець

Остап Ханко, 7516 (2008). – 170 с.: іл.]керамолога, видавця Остапа Ханка

 

VІІІ номінація

«КРАЩА ПУБЛІКАЦІЯ З ОКРЕМИМИ СЮЖЕТАМИ

НА ТЕМИ КЕРАМОЛОГІЇ, ГОНЧАРСТВА, КЕРАМІКИ В УКРАЇНІ»

І місце

Монографія «Верхнє Потисся в давнину. 1 000 000 років тому – Х сторіччя н.е.»[Ужгород:

Карпати, 2008. – 432 с.]археолога, професора кафедри історії Стародавнього світу і Середніх

віків Ужгородського національного університету, директора Науково-дослідного інституту

карпатознавства, доктора історичних наук, професора

В’ячеслава Котигорошка

ІІ місце

Книга «Сакральний світ трипільської цивілізації»[К.: Наш світ, 2008. – 296 с.] археолога,

кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника

 Наталі Бурдо

 

ІХ номінація

«КРАЩА РЕЦЕНЗІЯ»

І місце

Стаття «Гоберман Давид. Мотиви гуцульського керамічного розпису. – К.: Дух і Літера, 2005.– 184 с.: іл. [Рецензія]»[Бібліографія українського гончарства. 2005: Національний науковий

щорічник. – Опішне: Українське Народознавство, 2008. – Вип.7. – С.194-216]керамолога,

директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,

провідного наукового співробітника Національного музею-заповідника українського

гончарства в Опішному, доктора історичних наук, професора,

заслуженого діяча науки ітехніки України

Олеся Пошивайла

ІІ місце

Стаття «Олександр Ганжа (1905–1982): До 100-річчя від дня народження славетного

українського гончаря /Автор-упорядник Євген Шевченко, вступна стаття Володимира

Титаренка. – К.: Народні джерела, 2005. – 28 с.: іл. [Рецензія]»[Бібліографія українського

гончарства. 2005: Національний науковий щорічник. – Опішне: Українське Народознавство,

2008. – Вип.7. – С.186-193]керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту

народознавства НАН України, провідного наукового співробітника Національного музею-

заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук,

професора, заслуженого діяча науки і техніки України

Олеся Пошивайла

ІІІ місце

Стаття «Шмагало Ростислав Тарасович. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ –

середини ХХ століття: структурування, методологія, художні позиції: Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства. – Львів: Львівська

національна академія мистецтв, 2005. – 44 с. [Рецензія]»[Бібліографія українського

гончарства. 2005: Національний науковий щорічник. – Опішне: Українське Народознавство,

2008. – Вип.7. – С.179-185]керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту

народознавства НАН України, провідного наукового співробітника Національного музею-

заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, професора,

заслуженого діяча науки і техніки України

Олеся Пошивайла

 

Х номінація

«КерамҐАНДЖ-2008»

І місце

Комплект посібників «Чарівний світ народного мистецтва. Косівський розпис: Комплект

наочних посібників для дошкільних закладів та початкової школи»

[Харків: Ранок, 2008. – 15 с.+6 арк.]

Ірини Воробйової

ІІ місце

«Лекції з історії мистецтва. Зшиток 5. Історія кераміки»[К.: Видавець Остап Ханко, 7516

(2008). – 52, 4 с.: іл.]керамолога, мистецтвознавця, доцента кафедри образотворчого мистецтва

архітектурного факультету Полтавського національного технічного університету

 імені Юрія Кондратюка, заслуженого працівника культури України

Віталія Ханка

 

РЕЙТИНГ ПУБЛІКАЦІЙ НОМІНАНТІВ КОНКУРСУ

«КеГоКе-2011»

(за публікаціями 2008 року)

 

• І, ІІ, ІІІ, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х номінації •

окрім переможців, номінантів не було

 

ІV номінація

«КРАЩА НАУКОВА СТАТТЯ»

4 місце

Стаття «Проблеми гончарної освіти на території Лівобережної України наприкінці ХІХ

– на початку ХХ століття на прикладі діяльності Постав-Муцької земської гончарної

навчальної майстерні»[Історична пам’ять: Науковий збірник. – Полтава: АСМІ, 2008. –

№1. – С.88-97]керамолога, директора Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату

І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному», молодшого наукового співробітника Відділу

керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства

НАН України, кандидата історичних наук, заслуженого діяча культури України

Людмили Овчаренко

5 місце

Стаття «Основні типи кераміки Середньої Наддніпрянщини другої половини ХV – початку

ХVІ ст.»[Археологія. – 2008. – №4. – С.55-63] лаборанта першої категорії Відділу археології Києва Інституту археології НАН України

 Олени Оногди

6 місце

Стаття «Комплекс лепной посуды Люботинского городища» [Проблемы археологии

Восточной Европы: К 85-летию Бориса Андреевича Шрамко. – Харьков: Курсор, 2008. –

С.106-120] наукового співробітника Дочірнього підприємства «Слобідська археологічна

служба» Державного підприємства «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна

служба України» Інституту археології НАН України

Костянтина Пеляшенка

7 місце

Стаття «Понадстолітня історія гончарного шкільництва Опішного» [МІСТ: мистецтво,

історія, сучасність, теорія. – 2008. – №4-5. – С.374-382] керамолога, молодшого наукового

співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення

Інституту народознавства НАН України, старшого наукового співробітника Відділу етнографії

гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному

Олени Щербань

8 місце

Стаття «Колекція кахлів з розкопок на території Батуринської фортеці 2001–2002 рр.»

[Батуринська старовина. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С.261-277]керамолога,

археолога, провідного наукового співробітника Інституту археології НАН України, кандидата

історичних наук Лариси Виногродської та старшого наукового співробітника,

заступника директора Центру археології та стародавньої історії

Північного Лівобережжя імені Дмитра Самоквасова Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка Юрія Ситого

9 місце

Стаття «Батуринські кахлі кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст.»[Батуринська старовина. –

К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С.248-260]керамолога,

заступника з навчальної роботи декана Чернігівського факультету

Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв,

кандидата мистецтвознавства

Ірини Штанкіної

10 місце

Стаття «Художня кераміка єврейської громади Галичини ХІХ – початку ХХ ст.»[Вісник

Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків: Харківська державна академія

дизайну і мистецтв, 2008. – №9. – С.177-186] доцента кафедри історії і теорії мистецтв

Львівської національної академії мистецтв, кандидата архітектури

Наталі Левкович

 

V номінація

«КРАЩА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА, ПУБЛІЦИСТИЧНА ПУБЛІКАЦІЯ»

4 місце

Стаття «Коло гончарів» [Український тиждень. – 2008. – №44. – 31 жовтня – 6 листопада. –

С.52-56]журналіста часопису «Український тиждень»

Тетяни Оробець

5 місце

Стаття «Михайло Жук, який дуже голосно мовчав»[Образотворче мистецтво. – 2008. –

№3. – С.38-43]керамолога, мистецтвознавця, докторанта Львівської національної академії

мистецтв, кандидата мистецтвознавства

 Ольги Школьної

6 місце

Стаття «Глиняний перепієць у весільному обряді українців»[Чумацький шлях. – 2008. –

№5. – С.30] керамолога, молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього

часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,

старшого наукового співробітника Відділу етнографії гончарства

Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному

Олени Щербань

Автор: Administrator

Додати коментар

Захисний код
Оновити