Друк

«Гончарна столиця України в світовій історії та культурі»

Національна академія наук України,
Міністерство культури і туризму України,
Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному

Міжнародний науковий симпозіум

«Гончарна столиця України

в світовій історії та культурі»

 

Час проведення: 1-4 липня 2009 року

Місце проведення: Гончарна столиця України - містечко Опішне (Полтавщина) - один із найславетніших центрів етнічної самобутності українців

Мета: Вивчення ролі Опішного в світовій історії та культурі

 

 

Відбулася робота секцій:

Секція 1.
Самобутня історія й культура Опішного
(VI тисячоліття до н.е. – початок ХХІ століття)


Основна проблематика: історія вивчення та сучасний стан наукових знань про гончарну столицю України // унікальні природні багатства Опішного // археологічні пам’ятки Опішного та околиць // місцеві топоніми та гідроніми // етимологія назви містечка // етнічний склад населення // опішненська говірка // опішненські прізвища // утворення й розвиток козацького міста // укріплення та планування Опішного // росіяни, шведи
в Опішному // визначальні бойові дії та події на території містечка й околиць // опішненці в знакових військових походах і рухах спротиву {провідник повстання під проводом Степана Разіна Олексій Григор’єв (Хромий), кошовий отаман Запорізької Січі Филон Лихопій, козацькі ватажки Корицькі (Яків, Роман та Іван), повстанські ватажки:Павло Бей, Гонта, Листопад та інші} // перша в Російській імперії Опішненська селітряна компанія // ремесла та промисли Опішного (окрім гончарства) // східноєвропейське значення опішненського садівництва // традиційний побут, обрядовість та фольклор // архітектурні пам’ятки Опішного // українські гетьмани й Опішне (Іван Брюховецький, Іван Мазепа, Данило Апостол та інші) // російські можновладці й полководці в Опішному (Олександр Меншиков, Олександр Суворов та інші) // провідники СРСР і України та Опішне (Микита Хрущов, Петро Шелест, Володимир Щербицький, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та інші) // опішненці
в історії православ’я {діяч Православної церкви архієпископ Кирило (Ляшевецький) та інші} // історія Опішного ХIХ–ХХ століть // репресовані опішненці // опішненці в українській діаспорі // Опішне в образотворчому мистецтві й архітектурі // Опішне в художній літературі
й публіцистиці // джерела з історії Опішного в українських і чужоземних архівах // художники (Василь Кричевський, Сергій Васильківський, Микола Самокиш, Опанас Сластьон, Єлизавета Трипільська, Леонід Позен та інші) і Опішне // Опішне й красне письменство України (Андрій Заливчий, Яків Майстренко, Василь Вражливий-Штанько, Олександр Косенко та інші) // Опішне й українська публіцистика у світі (Іван Майстренко та інші) // Опішне і славетні українські вчені (Назар Фіялковський, Федір Вовк, Костянтин Мощенко, Вадим Щербаківський та інші) // сучасний стан і перспективи розвитку Опішного.

 

Секція 2.
Всесвітньо відоме гончарство Опішного


Основна проблематика: високоякісні глини Опішного та околиць // розвиток гончарства на території Опішного й околиць від найдавніших часів до сьогодення // історія вивчення та сучасний стан вивченості гончарства Опішного // персоналії дослідників гончарства Опішного (Іван Зарецький, Віктор Василенко, Михайло Русов, Яків Риженко, Юрій Лащук, Катерина Матейко, Олена Клименко та інші) // проблематика сучасних наукових, науково-популярних, публіцистичних та інформативних публікацій про гончарство Опішного // творчі стилі й напрямки в гончарстві Опішного // творчість знаменитих опішненських гончарів (Федір Чирвенко, Остап Ночовник, Іван Гладиревський, Василь Поросний, Петро Кононенко, Терентій Наливайко, Іван Білик, Василь Омеляненко, Михайло Китриш, Гаврило і Микола Пошивайли, Олександра Селюченко та інші) // знамениті опішненські малювальниці (Наталя Оначко, Зінаїда Линник, Параска Біляк, Мотрона Назарчук, Явдоха Пошивайло та інші) // славетні технологи-керамісти в Опішному (Юрко Лебіщак, Осип Білоскурський, Петро Ваулін та інші) // гончарні підприємства Опішного // велич і трагедія найзнаменитішого, найдавнішого і найбільшого в Україні опішненського заводу «Художній керамік» // сучасний опішненський глиняний сувенір // кітч у опішненському гончарстві // творчість сучасних опішненських гончарів // приватний бізнес у гончарстві Опішного // ареали збуту гончарних виробів Опішного // вплив гончарства Опішного на гончарні осередки України та інших країн // проблеми збереження гончарної спадщини Опішного // колекції кераміки Опішного в Україні та інших країнах світу: історія й особливості // проблеми атрибутування опішненських глиняних виробів // Опішне як один із світових центрів музеєзнавчої керамології // Опішне як один із провідних центрів розвитку світової керамології // опішненська наукова школа у світовій керамології // спеціальні методи дослідження гончарства як ефективний засіб наукового атрибутування гончарної спадщини Опішного // сучасний стан опішненського гончарства й перспективи його розвитку // моніторинг виконання президентських та урядових рішень з питань розвитку опішненського гончарства впродовж 2006–2009 років // основні напрямки популяризації опішненського гончарства // опішненське гончарство на регіональних і світових художніх виставках // особливості експозиційного показу творів гончарів // гончарне шкільництво Опішного: історія, досвід, втрати, перспективи, персоналії.

Секція 3.
Студентські та учнівські наукові студії
(у межах переліченої вище проблематики Симпозіуму:
курсові й дипломні роботи, учнівські наукові розвідки).

До участі в Симпозіумі
запрошувалися:
керамологи, історики, археологи, етнологи, краєзнавці, музеологи,
культурологи, мовознавці, ґрунтознавці, природознавці, вчені технічних наук,
колекціонери, мистці, письменники, наукові установи,
мистецькі навчальні заклади, творчі спілки, підприємства художніх промислів,
урядовці, відповідальні працівники зацікавлених міністерств і відомств,
студенти вищих навчальних закладів,
учні старших класів середніх шкіл

У рамках Міжнародного наукового симпозіуму
«Гончарна столиця України в світовій історії та культурі»
відбувся показ відеосюжетів та фільмів про Опішне

Експонувалися виставки:
«Всесвітня слава опішненської кераміки»;
«Світова бібліографія опішненського гончарства»;
«Гончарство Опішного в Національному архіві українського гончарства»;
«Гончарство Опішного на світлинах кінця XIX-XX століття»;
«Вікно в майбутнє»
(творчість учнів Колегіуму мистецтв у Опішному)

Відбулися презентації книг:
щорічника «Бібліографія українського гончарства. 2005»;
«Короткого академічного словника
сучасних українських керамологів (культурна керамологія)»;
монографії «Глиняні люльки ХVII–XVIII століть
(за матеріалами Полтавщини)»

Учасники симпозіуму
взяли участь у заходах:
Міжнародного мистецького фестивалю-ярмарку
«Гончарний Всесвіт в Україні-2009»
(«PotterуUniverseUkraine-2009») (01–05.07.2009);
Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю
«Опішне-2009» (30.06.2009 – 09.07.2009);
Національної виставки-конкурсу художньої кераміки
«КерамПік у Опішному!»

 


 

НАЙГОЛОВНІШІ ЗАХОДИ

1 липня, середа

8.00-9.50 Прибуття, реєстрація та поселення учасників Симпозіуму
(Науково-дослідницький центр досліджень українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному)
10.00-13.00 Відкриття та пленарне засідання Міжнародного наукового симпозіуму «Гончарна столиця України в світовій історії та культурі» (Науково-дослідницький центр досліджень українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України)
14.00-18.00 Робочі засідання Симпозіуму (Науково-дослідницький центр досліджень українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України)
19.00-20.00 Перегляд художніх виставок у Державній спеціалізованій художній школі-інтернаті «Колегіум мистецтв у Опішному»
20.00-21.00 Вечірні дискусії
(Науково-дослідницький центр досліджень українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України)

 

2 липня, четвер

9.00-13.00 Робочі засідання Міжнародного наукового симпозіуму «Гончарна столиця України в світовій історії та культурі»
(Науково-дослідницький центр досліджень українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України)
14.00-15.00 Церемонія офіційного відкриття Міжнародного фестивалю-ярмарку «Гончарний Всесвіт в Україні-2009» («PotteryUniverseUkraine-2009») (Центр розвитку духовної культури Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному)
15.00-17.00 Церемонія офіційного відкриття й перегляд Національної виставки-конкурсу художньої кераміки
«КерамПік у Опішному!» (Центр розвитку духовної культури Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному)
17.20-19.00 Огляд архітектурних та історичних пам’яток Опішного
20.00-21.00 Перегляд відеофільмів про Опішне (Науково-дослідницький центр досліджень українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України)

 

3 липня, п’ятниця

9.00-13.00 Робочі засідання Міжнародного наукового симпозіуму «Гончарна столиця України в світовій історії та культурі»
(Науково-дослідницький центр досліджень українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України)
14.00-16.40 Робочі засідання Міжнародного наукового симпозіуму «Гончарна столиця України в світовій історії та культурі»
(Науково-дослідницький центр досліджень українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України)
17.00-18.00 Презентації:
? монографії Оксани Коваленко «Глиняні люльки ХVII–XVIII століть (за матеріалами Полтавщини)»;
? Національного наукового щорічника «Бібліографія українського гончарства. 2005»;
? «Короткого академічного словника сучасних українських керамологів (культурна керамологія)» Олеся Пошивайла
(Науково-дослідницький центр досліджень українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України)
18.00-19.00 Церемонія офіційного відкриття фотовиставки «Гончарство Опішного на світлинах кінця XIX-ХХ століття» та мандрівка будівлею колишнього Опішнянського зразкового навчально-показового пункту Полтавського губернського земства (1916, архітектор Василь Кричевський, стиль українського модерну)

 

4 липня, субота

9.00-9.50 Підсумкове пленарне засідання Міжнародного наукового симпозіуму «Гончарна столиця України в світовій
історії та культурі» (Науково-дослідницький центр досліджень українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України)
10.00-11.00 Церемонія офіційного відкриття Національного Дня Гончаря (Центр розвитку духовної культури Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному)
17.00-20.00 Роз’їзд учасників Міжнародного наукового симпозіуму «Гончарна столиця України в світовій історії та культурі»

 


 

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

Слово Голови Оргкомітету Семінару:

Олесь Пошивайло – директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, провідний науковий співробітник Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, головний редактор «Українського керамологічного журналу», доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України (Опішне, Полтавщина)

 

Вітальне слово

Василь Вовкун – Міністр культури і туризму України, заслужений діяч мистецтв України, народний артист України (Київ, Україна)

Борис Патон – Президент Національної академії наук України, академік НАН України, Герой України (Київ, Україна)

 

Вступне слово від співорганізаторів симпозіуму

Людмила Дяченко – генеральний директор Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному
(Опішне, Україна)

 

Пленарне засідання


1 липня, середа

Історія досліджень археологічних пам’яток Опішного та околиць
Анатолій Гейко – керамолог, молодший науковий співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший науковий співробітник Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидат історичних наук (Опішне, Україна)

Стисла Історія Опішного ХVII–XVIII століть
Анатолій Щербань – керамолог, завідувач Відділу палеогончарства
Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший науковий співробітник Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидат історичних наук (Опішне, Україна)

Гончарство Опішного як мистецьке явище
Олена Клименко – керамолог, науковий співробітник Відділу народного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, член Національної спілки художників України, кандидат мистецтвознавства (Київ, Україна)

Глиниста сировинна база сучасної української керамології
Борис Корнілович – завідувач Кафедри хімічної технології кераміки та скла хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», завідувач Відділу екологічної хімії
Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор (Київ, Україна)

Церкви в Опішному
Володимир Пащенко – історик, завідувач Кафедри історії України Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка, член Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, академік Академії педагогічних наук України, доктор історичних наук, заслужений працівник освіти України, професор (Полтава, Україна)

Опошнянская керамика в собрании Российского этнографического музея
Ольга Карпова – керамолог, ведущий научный сотрудник Отдела этнографии Украины, Белоруссии и Молдавии Российского этнографического музея, кандидат исторических наук (Санкт-Петербург, Россия)

Про назву гончарної столиці України та необхідність її узгодження з місцевою етнічною традицією
Олесь Пошивайло – керамолог, директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, провідний науковий співробітник Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, голова Правління Українського керамічного товариства, головний редактор «Українського керамологічного журналу», доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України (Опішне, Україна)

 

 

Секція 1.
Самобутня історія й культура Опішного:
VI тисячоліття до н.е. – початок ХХІ століття
(голова – кандидат історичних наук Анатолій Щербань)

 

1 липня, середа

Опішня на індоарійському тлі
Степан Наливайко – українознавець, сходознавець, індолог, завідувач Сектора порівняльних досліджень Науково-дослідного інституту Міністерства освіти і науки України (Київ, Україна)

Курган V століття до н.е. могильника «Геєві могили» поблизу Опішного
Роман Луговий – історик, науковий співробітник Науково-дослідного відділу археології Полтавського краєзнавчого музею (Полтава, Україна)

Оксана Коваленко – керамолог, молодший науковий співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший викладач Кафедри історії України Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка (Полтава, Україна)

Дослідження органіки з розкопок кургану-могильника «Геєві могили» (V століття до н.е.)
Тетяна Крупа – археолог, науковий співробітник Музею археології та етнографії Слобідської України Харківського національного університету імені Василя Каразіна (Харків, Україна)

Етнічний склад населення Опішного та прилеглих сіл (за місцевими гідронімами)
Валентин Посухов – краєзнавець, член Національної спілки журналістів України (Полтава, Україна)

До історії антибільшовицької боротьби в Опішнянському Поворсклі наприкінці 1910-х – на початку 1920-х років: повстанський загін Павла Бея в Глинському (до 90-річчя від часу створення)
Віктор Міщанин – керамолог, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, лауреат Премії імені Володимира Малика, кандидат історичних наук (Малі Будища, Україна)

 

2 липня, четвер

Європейсько-азіатські трансформації в творчості опішненки Єлизавети Трипільської
Ольга Школьна – керамолог, проректор з наукової роботи Інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, молодший науковий співробітник Відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, кандидат мистецтвознавства (Київ, Україна)

Опішне в житті й творчості Якова Майстренка
Юлія Браїлко – літературознавець, доцент Кафедри філологічних дисциплін Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка, кандидат філологічних наук (Полтава, Україна)

Весілля в Опішному 60-х – 70-х років ХХ століття
Лариса Шаповал – історик, старший викладач Кафедри історії України Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка, кандидат історичних наук (Полтава, Україна)

Глиняна макітра у весільному обряді Опішного в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (за польовими матеріалами)
Олена Щербань – керамолог, старший науковий співробітник Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодший науковий співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, лауреат Премії імені Василя Скуратівського (Опішне, Україна)

Лікування золотника (за польовими матеріалами, зібраними в Опішному та Попівці Зіньківського району Полтавської області)
Людмила Метка – керамолог, завідувач Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, завідувач Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидат історичних наук (Опішне, Україна)

Археологічна експедиція як метод залучення учнів до наукових досліджень з історії (з досвіду співробітництва Шишацької обласної гімназії-інтернату для обдарованих дітей та Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному)
Валентина Соловей – історик, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «Вчитель-методист» (Шишаки, Україна)

 

3 липня, п‘ятниця

Опішнянська філія фабрики «Полтавчанка» – центр збереження і розвитку вишивання, килимарства й ткацтва Лівобережної України
Григорій Гринь – мистець, голова Опішнянського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, заслужений майстер народної творчості України (Опішне, Україна)

Професор Володимир Щепотьєв у культурологічній спадщині Полтавщини
Людмила Бабенко – історик, доцент Кафедри історії України Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка, кандидат історичних наук (Полтава, Україна )

Просвітник Росії єпископ Кирило
Володимир Бабич – краєзнавець, настоятель Свято-Троїцького храму, голова Відділу по роботі з молоддю Полтавського єпархіального управління, голова Православного молодіжного братства імені «Козельщинської ікони Божої Матері» (Опішне, Україна)

 

Секція 2.
Всесвітньо відоме гончарство Опішного
(голова – кандидат мистецтвознавства Олена Клименко)

 

1 липня, середа

Гончарі Опішного за ревізською книгою 1830 року
Оксана Коваленко – керамолог, молодший науковий співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший викладач Кафедри історії України Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка (Полтава, Україна)

Про взаємовплив опішнянського гончарства й місцевих гончарних навчальних закладів
Олена Щербань – керамолог, старший науковий співробітник Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодший науковий співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, лауреат Премії імені Василя Скуратівського (Опішне, Україна)

Гончарний рід Пошивайлів
Олена Клименко – керамолог, науковий співробітник Відділу народного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, член Національної спілки художників України, кандидат мистецтвознавства (Київ, Україна)

Внесок Івана Зарецького у вивчення, збереження й популяризацію опішнянського гончарства
Наталя Визір – науковий співробітник Відділу сучасної художньої кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодший науковий співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (Опішне, Україна)

Діяльність кераміста-технолога Юрія Лебіщака з розвитку Опішнянського гончарного навчально-показового пункту (1912–1917)
Людмила Овчаренко – керамолог, директор Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному», молодший науковий співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (Опішне, Україна)

Виставкова діяльність опішнянських гончарів земського періоду
Олег Белько – керамолог, завідувач Відділу автоматизації та внутрішньої механізації внутрішньобібліотечних процесів Полтавської обласної наукової бібліотеки імені Івана Котляревського, викладач історії й географії Полтавського музичного училища імені Миколи Лисенка, здобувач наукового ступеня при Інституті керамології – відділенні Інституту народознавства НАН України (Полтава, Україна)

 

2 липня, четвер

Назви глин Опішного (кінець ХІХ – початок ХХІ століття)
Світлана Пошивайло – керамолог, учений секретар Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший науковий співробітник Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (Опішне, Україна)

Свячена верба – оберіг гончарів опішного; її семантика
Костянтин Рахно – керамолог, старший науковий співробітник Відділу сучасної художньої кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодший науковий співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (Опішне, Україна)

Опішнянський цегельник Корній М’якоступ та його родина
Богдан Пошивайло – молодший науковий співробітник Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (Опішне, Україна)

Дещо про гончарів опішного (за результатами керамологічної експедиції до гончарного кутка «Їсіпівка»)
Валентина Троцька – керамолог, старший науковий співробітник Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодший науковий співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (Опішне, Україна)

Мистецьке життя Опішного 90-х років ХХ століття
Тетяна Зіненко – історик, старший викладач Кафедри культурології Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка (Опішне, Україна)

Декоративні мальовки Олександри Селюченко (за матеріалами Національного архіву українського гончарства)
Анна Матвієнко – художник декоративно-ужиткового мистецтва (Котельва, Україна)

Твори майстрів Опішного й Чернігівщини: до проблеми взаємодії та взаємовпливів
Ірина Штанкіна – керамолог, заступник з навчальної роботи декана Чернігівського факультету Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат мистецтвознавства (Чернігів, Україна)

Вплив гончарства Опішного на творчість косівських гончарів другої половини ХХ століття
Олександра Кушнір – мистецтвознавець, старший викладач Відділу художньої кераміки Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва імені Василя Касіяна Львівської національної академії мистецтв
(Косів, Україна)

 

3 липня, п‘ятниця

Суджанский гончарный промысел и Полтавское гончарство
Юрий Спесивцев – заведующий Отделом декоративно-прикладного и народного искусства Суджанского музыкального училища, цехмистер Суджанского гончарного цеха (Суджа, Россия)

Исторические и культурные связи Полтавской области и деревни Кожля Курского края
Татьяна Скобликова – керамолог, заведующая Отделом народных промыслов Областного государственного учреждения культуры «Курчатовский государственный краеведческий музей», руководитель кружка «Народное гончарство» (Курчатов, Россия)

Кераміка Полтавщини в дослідженнях Катерини Матейко
Стефанія Гвоздевич – етнолог, молодший науковий співробітник Відділу етнології сучасності Інституту народознавства НАН України (Львів, Україна)

Колекція опішнянської кераміки в збірці музею українського народного декоративного мистецтва
Ірина Бекетова – мистецтвознавець, провідний науковий співробітник Музею українського народного декоративного мистецтва (Київ, Україна)

Опішненська іграшка в музеях Львова
Людмила Герус – мистецтвознавець, завідувач Відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України, кандидат мистецтвознавства (Львів, Україна)

Українська народна глиняна іграшка в зібранні Полтавського краєзнавчого музею (Частина 1. Свистуни)
Галина Галян – етнолог, завідувач Науково-дослідного відділу етнографії Полтавського краєзнавчого музею (Полтава, Україна)

Колекції кераміки Опішного в музеях і приватних збірках Косова
Віталій Кушнір – художник-кераміст, завідувач лабораторії Відділу художньої кераміки Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва імені Василя Касіяна Львівської національної академії мистецтв (Косів, Україна)

 

Секція 3.
Українські керамологічні студії
(голова – кандидат історичних наук Віра Гупало)

 

1 липня, середа

Про методичні проблеми у вивченні археологічної кераміки
Володимир Власов – керамолог, доцент Кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Таврійського національного університету імені Володимира Вернадського, кандидат історичних наук (Сімферополь, Крим)

Українська кераміка післямонгольського часу: проблеми вивчення і хронології
Лариса Виногродська – керамолог, старший науковий співробітник Відділу давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України, кандидат історичних наук (Київ, Україна)

Східнослов’янська лексика гончарства на тлі суміжних діалектних систем
Валентина Бережняк – керамолог, заступник з навчально-методичної роботи декана філологічного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук (Ніжин, Україна)

 

2 липня, четвер

З історії формування колекцій археологічної кераміки на Заході України в ХІХ столітті
Наталя Булик – археолог, науковий співробітник Відділу археології Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, кандидат історичних наук (Львів, Україна)

Кошилівецька антропоморфна і зооморфна пластика з фондової збіркиЛьвівського історичного музею
Марія Піцишин – історик, старший науковий співробітник Львівського історичного музею (Львів, Україна)

Гончарне виробництво липецьких племен верхнього Подністров’я
Роман Берест – археолог, доцент Кафедри археології та історії стародавнього світу Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат історичних наук (Львів, Україна)

До питання про одну особливу керамологічну колекцію з Дубно
Віра Гупало – керамолог, старший науковий співробітник Відділу археології Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, кандидат історичних наук (Львів, Україна)
Марія Лосик – керамолог, доцент кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв, кандидат технічних наук (Львів, Україна)
Барбара Шибовіч – магістр археології Ягеллонського університету (Краків, Польща)

Сакральний орнамент давніх глиняних експонатів Львівського музею історії релігії
Вадим Артюх – історик, старший науковий співробітник Львівського музею історії релігії, кандидат історичних наук (Львів, Україна)

Технологія виготовлення посуду Х–ХІІІ століть за матеріалами поселень західного Побужжя
Наталя Войцещук – археолог, науковий співробітник Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» (Львів, Україна)

 

3 липня, п‘ятниця

Асортимент глиняного посуду в поселеннях ХVІІ–ХVІІІ століть середньої течії Сіверського Дінця
Віра Мирошниченко – молодший науковий співробітник Донецького обласного краєзнавчого музею (Донецьк, Україна)

Гончарні комплекси роменської культури басейну Ворскли
Віктор Приймак – в.о. директора Історико-культурного заповідника «Більськ» (Суми, Україна)

Творчість на уроках гончарства як засіб розвитку художньо-образного мислення учнів
Валентина Зубань – педагог, заступник директора з навчальної роботи, старший учитель, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» (Опішне, Україна)

 

 

Секція 4.
студентські та Учнівські наукові студії
(голова – доктор хімічних наук, професор Борис Корнілович)

 

1 липня, середа

 

Захисний обладунок V століття н.е. з кургану могильника «Геєві могили» побіля Опішного
Анатолій Кушнір – студент ІV курсу історичного факультету Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка (Полтава, Україна)

Штрихи до життєпису відомої опішнянської родини Майстренків
Анна Визір – учениця 10 класу Малобудищанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (Опішне, Україна)

Опішне і Постав-Мука – провідні центри мисошництва Полтавщини. Мистецькі Особливості
Олександр Гришко – студент ІІІ-го курсу архітектурного факультету Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка (Полтава, Україна)

2 липня, четвер

Творчість гончаря Олександра Шкурпели в контексті розвитку сучасного опішнянського гончарства
Юлія Островська – студентка ІІІ-го курсу факультету історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв (Малі Будища, Україна)

Кітч в опішнянському гончарстві
Ярослава Яковлева – студентка ІІ-го курсу факультету культурології Харківської державної академії культури (Харків, Україна)

Семантика традиційної опішнянської іграшки
Марія Медведська – студентка ІІ-го курсу факультету культурології Харківської державної академії культури (Харків, Україна)

Автор: Administrator