Друк

Керамологічна бібліотека України

    Керамологічна бібліотека України – спеціалізована бібліотека з проблематики українського й світового гончарства, структурний підрозділ Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України.

    Свої головні завдання Керамологічна бібліотека України вбачає в комплектуванні фондів і популяризації видань з питань українського й світового гончарства, іншої літератури, що сприяє відродженню історичної самосвідомості, традицій українського народу, національної культури, розбудові української державності, розкриттю досягнень української й світової керамології; культури; забезпечує повне, якісне й оперативне бібліотечно-бібліографічне й інформаційне обслуговування студентів, наукових працівників, передовсім науковців Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Колегіуму мистецтв у Опішному.

    Для послуг користувачів – книжковий фонд, який налічує близько 4 тисяч одиниць  збереження.

    Робота бібліотеки спрямовується на популяризацію фонду літератури шляхом влаштування книжкових виставок, тематичних полиць, переглядів літератури, виставок нових надходжень, експрес-виставок тощо.

    2010 року було організовано 12 виставок нових надходжень, що дозволило вченим оперативно візуально знайомитися з новою літературою, визначати її інформаційну цінність, а також 15 тематичних виставок з проблематики гончарства, кераміки, керамології:

 • Виставка книг, присвячена 55-річчю від дня народження представника керамолінгвістики, завідувача Кафедри культури мовлення та редагування Миколаївського державного університету, кандидата філологічних наук Любові Спанатій;
 • Виставка публікацій про відому гончарську родину Пошивайлів (до 100-річчя від дня народження подружжя одного з найдавніших гончарських родів України – Гаврила та Явдохи Пошивайлів);
 • Виставка книг, присвячена 65-річчю від дня народження художника-кераміста Володимира Шаповалова (Харків);
 • Виставка книг, присвячена 50-річчю від дня народження художника-кераміста Ірини Норець(Київ);
 • Виставка книг, присвячена 60-річчю від дня народження заслуженого художника України, художника-кераміста В’ячеслава Віньковського (Ужгород);
 • Виставка книг, присвячена 70-річчю від дня народження Миколи Пошивайла (1930 р.н.) – відомого опішненського гончаря, члена Національної спілки художників України, лауреата Всеукраїнської літературно-мистецької премії  імені Івана Нечуя-Левицького, заслуженого майстра народної творчості України;
 • Виставка книг, присвячена 70-річчю від дня народження заслуженого діяча мистецтв України, члена  Національної спілки художників України, художника-кераміста Тараса Левківа (Львів);
 • Виставка книг «Бібліографія гуцульського та покутського гончарства»;
 • Виставка публікацій, присвячена 100-річчю від дня народження відомого українського керамолога, кандидата історичних наук  Катерини Матейко (Львів);
 • Виставка публікацій, присвячена українським мистцям родини Кричевських;
 • Виставка публікацій, присвячена 85-річчю від дня народження члена Національної спілки художників України, члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України, заслуженого майстра народної творчості України, лауреата Премії імені Данила Щербаківського, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Василя Омеляненка (1925 р.н.);
 • Виставка книг, присвячена 80-річчю від дня народження представника мистецтвознавчої керамології, кандидата мистецтвознавства Лесі Данченко (Київ);
 • Бібліографічна експрес-виставка «Глиняна іграшка: історія, традиції, перспективи»;
 • Виставка до IV Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки «КеГоКе-2010»(за публікаціями 2007 року);
 • Виставка публікацій, присвячена 100-річчю від дня народження  заслуженого майстра народної творчості України, лауреата Премії імені Данила Щербаківського, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, славетного гончаря з Опішного Івана Архиповича Білика (1910–1999);

    До послуг читачів – абонемент, читальна зала.

    Кількість користувачів 2010 року становила 264 особи. Видано 4393 примірники книг, брошур, періодичних видань.

    2010 року значну увагу було спрямовано на довідково-інформаційне й бібліографічне обслуговування користувачів. З цією метою велася робота з підготовки Національного наукового щорічника «Бібліографія українського гончарства. 2006». Досі побачили світ 7 випусків. Кожен із них охоплює публікації про українське гончарство, кераміку, керамологію поточного року. Тематичне спрямування матеріалів – археологія, історія, етнографія і мистецтво гончарювання. До реєстру включено книги, брошури, журнали, буклети, статті, повідомлення, що надійшли до Керамологічної бібліотеки України й Українського керамологічного архівного фонду Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, а також до Гончарської Книгозбірні України та Національного архіву українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному. Усі бібліографічні позиції  мають анотації та суцільну нумерацію, починаючи з першого випуску. У кожному з них співробітники Керамологічної бібліотеки України щорічно анотують близько 500 публікацій в Україні з різноманітних проблем українського гончарства, кераміки, керамології.

    Структура й змістове наповнення «Бібліографії українського гончарства» постійно вдосконалюються. До редколегії щорічника увійшли провідні вчені України.

    Не втратили свою актуальність традиційні методи обслуговування за допомогою алфавітного, систематичного каталогів, алфавітної й систематичної картотеки ксерокопій статей, а також довідкового фонду.

    Основними джерелами поповнення фонду бібліотеки є:

 • дарування книг;
 • міжбібліотечний обмін.

    Із обмінного фонду Національної бібліотеки України імені Володимира Вернадського (Київ) надійшло 65 примірників видань, подаровано різними організаціями й окремими особами – 170 примірників.

    Фондова колекція Керамологічної бібліотеки України також поповнилися книгами, безкоштовно переданими Інститутом народознавства НАН України (Львів), Інститутом проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України (Київ), Президентським фондом Леоніда Кучми «Україна» (Київ), Національним музеєм-заповідником українського гончарства в Опішному (Опішне).

   Упродовж року до бібліотеки надійшли книги – дарунки видавництв, відомих науковців, співробітників Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, художників-керамістів, мистецтвознавців. Частина з них мають дарчі написи авторів чи дарувальників.

   З метою популяризації книжкових фондів бібліотечні працівники займалися редагуванням каталогів: систематично вливали картки нових надходжень, доповнювали новими рубриками.

    Бібліотека має таку систему каталогів і картотек:

 • алфавітний і систематичний каталоги;
 • систематичнукартотекуксерокопій статей;
 • алфавітнукартотекуксерокопій статей;
 • картотеку періодики;
 • тематичну картотеку «Гончарство», що складається з двох частин – «Гончарство України» та «Гончарство інших країн».

Завідувач Керамологічної бібліотеки України
Інституту керамології – відділення Інституту
народознавства НАН України
Оксана Андрушенко

Автор: Administrator

Додати коментар

Захисний код
Оновити