Дисертації

Друк

«Античний керамічний імпорт на Більському городищі скіфського часу»

   

 

   29 жовтня 2014 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д. 26.234.01 в Інституті археології НАН України старший науковий співробітник Музею археології та етнографії Слобідської України Харківського національного університету імені Василя Каразіна Станіслав Задніков прилюдно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за темою «Античний керамічний імпорт на Більському городищі скіфського часу», спеціальність 07.00.04 — археологія.

Друк

«Ліпний посуд населення скіфського часу Дніпро-Донецького Лісостепу»

 

   29 жовтня 2014 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д. 26.234.01 в Інституті археології НАН України науковий співробітник Харківського історичного музею Костянтин Пеляшенкоприлюдно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за темою «Ліпний посуд населення скіфського часу Дніпро-Донецького Лісостепу», спеціальність 07.00.04 — археологія.

Друк

До уваги наукової спільноти!

 

23 грудня 2014 року відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства!

До когорти керамологів прагне долучитися художник-кераміст, член Національної спілки художників України, викладач кафедри дизайну Луцького національного технічного університету ВОЛОДИМИР ХИЖИНСЬКИЙ.

Друк

«Гончарний посуд VII — першої половини ІХ ст. в лісостепу України»

   

10 червня 2014 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 в Інституті археології НАН України молодший науковий співробітник Відділу археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень Інституту археології НАН України Ярослав Володарець-Урбанович прилюдно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Гончарний посуд VIIпершої половини ІХ ст. в лісостепу України»за спеціальністю 07.00.04 — археологія.

   Дисертацію підготовленоу Відділі археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень Інституту археології НАН. Офіційні опоненти: Любомир Михайлина — генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук; Володимир Колода — доцент кафедри історії України Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, кандидат історичних наук. Науковий керівник — Ростислав Терпиловський, завідувач кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор.

Друк

«Амфори та червонолакова кераміка Мангупа другої половини ІІІ – VII ст.»

   

10 червня 2014 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д26.234.01 в Інституті археології НАН України Ольга Яшна прилюдно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Амфори та червонолакова кераміка Мангупа другої половини ІІІ – VIIст.»за спеціальністю 07.00.04 — археологія.

   Робота виконана на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків Таврійського національного університету імені Володимира Вернадського в рамках планової теми «Етнокультурні, акумуляційні і трансляційні процеси в Чорноморському регіоні» (№0108U003306). Офіційні опоненти: Борис Магомедов — доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Відділу археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень Інституту археології НАН України; Лариса Седікова — кандидат історичних наук, заступник з наукової роботи генерального директора Національного заповідника «Херсонес Таврійський». Науковий керівник — Олександр Герцен, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Таврійського національного університету імені Володимира Вернадського.