IX НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС ПУБЛІКАЦІЙ
НА ТЕМИ КЕРАМОЛОГІЇ, ГОНЧАРСТВА,
КЕРАМІКИ В УКРАЇНІ
«КеГоКе-2015»
(за публікаціями 2012 року)
НАЦІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА КЕРАМОЛОГІЧНА РАДА
визнала переможцями IX Національного конкурсу публікацій
на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні
такі праці 2012 року:

ГРАН-ПРІ


Монографія «Перунове полум’я. Міфологія та обрядовість слов’янських гончарів» [Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. – 434 с. – (Академічна серія «Українські керамологічні студії», випуск 7)] керамолога, молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старшого
наукового співробітника Відділу сучасної художньої кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидата історичних наук Костянтина Рахна (Опішне, Полтавщина)

І номінація
«КРАЩА МОНОГРАФІЯ»

I місце
Монографія «Перунове полум’я. Міфологія та обрядовість слов’янських гончарів» [Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. – 434 с. – (Академічна серія «Українські керамологічні студії», випуск 7)] керамолога, молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старшого
наукового співробітника Відділу сучасної художньої кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидата історичних наук Костянтина Рахна (Опішне, Полтавщина)

ІІ номінація
«КРАЩИЙ АЛЬБОМ, КАТАЛОГ»

I місце
Альбом-каталог «Третя національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!» (2 липня – 30 жовтня 2011)» [Опішне: Українське Народознавство, 2012. – 408 с.: іл. + DVD (Академічна керамологічна серія «Україна Гончарна», випуск 4)]

II місце
Альбом-каталог «Другий національний фотоконкурс у Опішному «Гончарні ВІЗІЇ країни» (30 червня – 30 жовтня 2011)» [Опішне: Українське Народознавство, 2012. – 192 с.: іл. + DVD» (Академічна керамологічна серія «Україна Гончарна», випуск 5)]

ІІІ номінація
«КРАЩИЙ НАУКОВИЙ ЗБІРНИК»
(щорічник, матеріали конференції, часопис, словник, енциклопедія)

I місце
«Бібліографія українського гончарства. 2008: Національний науковий щорічник» [Опішне: Українське Народознавство, 2012. – Вип.10. – 408 с.: іл.]

ІV номінація
«КРАЩА НАУКОВА СТАТТЯ»

I місце
Стаття «КерамПІК» як НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ Небайдужих» [Третя національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!» (1 липня – 30 жовтня 2011): Альбом-каталог /Автор-упорядник Олесь Пошивайло; куратор Виставки-Конкурсу й пошукач інформаційних матеріалів Світлана Конюшенко. – Опішне: Українське Народознавство, 2012. – С.9-81] керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступника голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олеся Пошивайла (Опішне, Полтавщина)
ІІ місце
Стаття «До історії церковно-обрядової кераміки в Україні (ХІ – початок ХХІ століття)» [Народознавчі зошити. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2012. – Зошит 3. – С.469-496] керамолога, старшого наукового співробітника Відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України, кандидата мистецтвознавства Агнії Колупаєвої (Львів)

V номінація
«КРАЩА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА,
ПУБЛІЦИСТИЧНА ПУБЛІКАЦІЯ»

I місце
Стаття «У фокусі об’єктивів українське гончарство» [Другий Національний фотоконкурс у Опішному «Гончарні ВІЗІЇ країни» (30 червня – 30 жовтня 2011): Альбом-каталог / Автор-упорядник Олесь Пошивайло; куратор і пошукач інформаційних матеріалів Наталя Стеблівська. – Опішне: Українське Народознавство, 2012. – С.8-63] керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступника голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олеся Пошивайла (Опішне, Полтавщина)
ІІ місце
Стаття «КерамПІКові» силування [Третя національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!» (1 липня – 30 жовтня 2011): Альбом-каталог / Автор-упорядник Олесь Пошивайло; куратор Виставки-Конкурсу й пошукач інформаційних матеріалів Світлана Конюшенко. – Опішне: Українське Народознавство, 2012. – С.148-155] керамолога, заступника з наукової роботи директора Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара», кандидата історичних наук, заслуженого діяча мистецтв України Ігоря Пошивайла (Київ)
ІІІ місце
Стаття «На английский манер. Эстетические ориентиры отечественных фаянсовых производств ХІХ века» [Антиквар. – 2012. – Июнь. – С.110-118] мистецтвознавця,
кореспондента журналу «Антиквар», провідного фахівця Сектору виставкової діяльності Відділу організації виставкової діяльності та культурно-мистецьких заходів Національного заповідника «Софія Київська», аспіранта Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України Олени Корусь (Київ) а також Стаття «Дитяча глиняна іграшка на Національних «КерамПІКах»: століття змінюються – проблеми залишаються» [Третя національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!» (1 липня – 30 жовтня 2011): Альбом-каталог / Автор-упорядник Олесь Пошивайло; куратор Виставки-Конкурсу й пошукач інформаційних матеріалів
Світлана Конюшенко. – Опішне: Українське Народознавство, 2012. – С.107-117] керамолога, провідного архівіста Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, екскурсовода Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному Лариси Гавриш (Опішне, Полтавщина)

VІ номінація
«КРАЩА РЕЗОНАНСНА ПУБЛІКАЦІЯ»

І місце
Стаття «Думки після відвідин Опішного в жовтні 2011 року» [Третя національна виставка- конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!» (1 липня – 30 жовтня 2011): Альбом- каталог / Автор-упорядник Олесь Пошивайло; куратор Виставки-Конкурсу й пошукач інформаційних матеріалів Світлана Конюшенко. – Опішне: Українське Народознавство, 2012. – С.124-133] кераміста, заслуженого майстра народної творчості України Миколи Вакуленка
(Ялта)

VІІ номінація
«КРАЩА ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

І місце
Стаття «Сторінки із життєвого шляху та родинної історії Мотрони Савівни Назарчук (до 100-річчя від дня народження)» [Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. – Полтава: Дивосвіт, 2012. – Вип.VI. – С.473-499] заступника з наукової роботи генерального директора Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, кандидата історичних наук Віктора Міщанина (Опішне, Полтавщина)


VІІІ номінація
«КРАЩА ПУБЛІКАЦІЯ З ОКРЕМИМИ СЮЖЕТАМИ
НА ТЕМИ КЕРАМОЛОГІЇ, ГОНЧАРСТВА,
КЕРАМІКИ В УКРАЇНІ»

I місце
Стаття «Іграшка чи ремесло?»: Один із аспектів дитинства в ранньомодерній Україні» [Київська старовина. – 2012. – №5-6. – Вересень-грудень. – С.45-56] керамолога, молодшого наукового співробітника Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, доцента Кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка, кандидата історичних наук, доцента Оксани Коваленко (Опішне, Полтавщина) й асистента Кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка, кандидата історичних наук Ігоря Сердюка (Полтава)
ІІ місце
Стаття «Глиняний посуд в ономастиконі традиційної культури» [Переяславіка. Наукові записки: Збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький: видання Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», 2012. – Вип.6. – С.214-217] керамолога, молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старшого наукового співробітника Відділу сучасної художньої кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидата історичних наук Костянтина Рахна (Опішне, Полтавщина)
ІІІ місце
Стаття «…«художнє ГМО»… У пошуках істини» [Третя національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному! (1 липня – 30 жовтня 2011): Альбом-каталог / Автор-упорядник Олесь Пошивайло; куратор Виставки-Конкурсу й пошукач інформаційних матеріалів Світлана Конюшенко. – Опішне: Українське Народознавство, 2012. – С.82-89] художника-кераміста, члена Національної спілки художників України, лауреата Львівської обласної премії імені Зіновія Флінти, заслуженого художника України Ганни-Оксани Липи
(Львів)

ІХ номінація
«КРАЩА РЕЦЕНЗІЯ»

І місце
Рецензія «Ханко Віталій. Лекції з історії мистецтва. Зшиток 5. Історія кераміки / Третє видання. – К.: Видавець Остап Ханко, 7516 (2008). – 52 с.: іл.» [Бібліографія українського
гончарства. 2008: Національний науковий щорічник / За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. – Опішне: Українське Народознавство, 2012. – Вип.10. – С.217-231] керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступника голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олеся Пошивайла (Опішне, Полтавщина)
ІІ місце
Рецензія «Галина Істоміна. Мистецтво народної кераміки Волині другої половини ХІХ – ХХ століть (типологія, стилістика, художні особливості)» [Бібліографія українського
гончарства. 2008: Національний науковий щорічник / За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. – Опішне: Українське Народознавство, 2012. – Вип.10. – С.295-300] керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступника голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олеся Пошивайла (Опішне, Полтавщина)
ІІІ місце
Рецензія «Галина Істоміна. Мистецтво народної кераміки Волині другої половини ХІХ – ХХ століть (типологія, стилістика, художні особливості)» [Бібліографія українського
гончарства. 2008: Національний науковий щорічник / За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. – Опішне: Українське Народознавство, 2012. – Вип.10. – С.301-306] керамолога, старшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старшого наукового співробітника Відділу сучасної художньої кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидата історичних наук Костянтина Рахна (Опішне, Полтавщина)

Х номінація
«КЕРАМҐАНДЖ-2012»
(публікації з нікчемними керамологічними сюжетами)

І місце
Стаття «Глиняний чайник в культурі харчування українців» [Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Львів: Львівська національна академія мистецтв, 2012. – Вип.23. – С.327- 334] керамолога, провідного наукового співробітника Відділу екскурсійно-масової роботи Музею історії десятинної церкви, кандидата історичних наук Олени Щербань (Київ)
ІІ місце
Стаття «Етапи розвитку декоративного мистецтва Західного Поділля з найдавніших часів до ІХ ст.» [Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків: Харківська
державна академія дизайну і мистецтв, 2012. – №4. – С.83-87] доцента Кафедри образотворчого мистецтва та реставрації імені Михайла Фіголя Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидата мистецтвознавства Олени Дяків (Івано-Франківськ)
ІІІ місце
Стаття «Українська професійна кераміка першої половини ХХ століття» [Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Львів: Львівська національна академія мистецтв, 2012. –Вип.23. – С.181-201] приват-професора факультету історії і теорії мистецтва Львівської
національної академії мистецтв, кандидата мистецтвознавства Світлани Лупій (Львів)

 

РЕЙТИНГ ПУБЛІКАЦІЙ
НОМІНАНТІВ КОНКУРСУ
«КеГоКе-2015»
(за публікаціями 2012 року)
• І, IІ, ІІІ, IV, VІ, VII, VIII, X номінації •
Окрім переможців, номінантів не було

V номінація
«КРАЩА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА,
ПУБЛІЦИСТИЧНА ПУБЛІКАЦІЯ»
ІV місце
Стаття «Епіцентр української гончарської казки» [Третя національна виставка-конкурс
художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!» (1 липня – 30 жовтня 2011): Альбом-каталог
/ Автор-упорядник Олесь Пошивайло. – Опішне: Українське Народознавство, 2012. – С.140-
147] художника-кераміста, заслуженого майстра народної творчості України Сергія Радька
(Межиріч, Черкащина)
V місце
Стаття «Брайловский Георгий. Последний хозяин Барановки» [Антиквар. – 2012. – Июнь. –
С.94-108] колекціонера Георгія Брайловського (Київ)
VI місце
Стаття «Царини духовності» [Артанія. – 2012. – Кн.26. – №1. – С.86-91] керамолога, професора
Кафедри кераміки Львівської національної академії мистецтв, доктора мистецтвознавства,
професора Ореста Голубця (Львів)

IX номінація
«КРАЩА РЕЦЕНЗІЯ»
ІV місце
Рецензія «Коваленко Оксана. Глиняні люльки XVII–XVIII» [Бібліографія українського
гончарства. 2008: Національний науковий щорічник. – Опішне: Українське Народознавство,
2012. – Вип.10. – С.203-209] керамолога, старшого наукового співробітника Відділу керамології
новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,
старшого наукового співробітника Відділу сучасної художньої кераміки Національного музею-
заповідника українського гончарства в Опішному, кандидата історичних наук Костянтина
Рахна (Опішне, Полтавщина)

Додати коментар

Захисний код
Оновити