Національна академія наук України

Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України

Міністерство культури України

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному

 

VIIНаціональний конкурс публікацій

 на теми керамології, гончарства,
кераміки В УКРАЇНІ

«КеГоКе­2013»

(за публікаціями 2010 року)

 

НАЦІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА КЕРАМОЛОГІЧНА РАДА

визнала переможцями VII Національного конкурсу публікацій

на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні

такі праці 2010 року:

ГРАН-ПРІ

Альбом «Опішнянська мальована миска другої половини ХІХ – початку ХХ століття
(у зібранні Російського етнографічного музею в Санкт-Петербурзі)»
[Опішне: Українське Народознавство, 2010. – 632 с.: іл. ­– (Академічна керамологічна серія «Гончарна спадщина України XVII–XX століть, книга 1)]. Автор-упорядник – керамолог, директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступник голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Олесь Пошивайло (Опішне, Полтавщина)

І номінація

«Краща монографія»

номінантів і переможців немає

ІІ номінація

«Кращий альбом, каталог

I місце

Альбом «Опішнянська мальована миска другої половини ХІХ – початку ХХ століття
(у зібранні Російського етнографічного музею в Санкт-Петербурзі)»
[Опішне: Українське Народознавство, 2010. – 632 с.: іл. ­– (Академічна керамологічна серія «Гончарна спадщина України XVII–XX століть, книга 1)]. Автор-упорядник – керамолог, директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступник голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Олесь Пошивайло (Опішне, Полтавщина)

II місце

Альбом-каталог «Перша національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК
у Опішному!» (2 липня – 30 жовтня 2009)»
[Опішне: Українське Народознавство, 2010. – 208 с.: іл.
+ DVD – (Академічна керамологічна серія «Україна Гончарна», випуск І)].
Автор-упорядник – керамолог, директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступник голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Олесь Пошивайло (Опішне, Полтавщина)

 

III місце

Альбом-каталог «Збірка кераміки Петра Лінинського: Науково-мистецьке видання» [Львів: Інститут народознавства НАН України, 2010. – 280 с.: іл.] керамолога, мистецтвознавця, старшого наукового співробітника Відділу фондів Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України, кандидата мистецтвознавства Галини Івашків (Львів)

ІІІ номінація

«Кращий науковий збірник»

(щорічник, матеріали конференції, часопис, словник, енциклопедія)

 

I місце

«Бібліографія українського гончарства. 2006: Національний науковий щорічник» [Опішне: Українське Народознавство, 2010. – Вип.8. – 296 с.: іл.](Опішне, Полтавщина)

 

II місце

Збірник «Археологія і давня історія України»: Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України: Матеріали та дослідження[К.: Інститут археології НАН України, 2010. – Вип.3. : 138 с.]

ІV номінація

«Краща наукова стаття»

 

I місце

Стаття«Вершинне явище українського гончарства» [Опішнянська мальована миска другої половини ХІХ – початку ХХ століття (у зібранні Російського етнографічного музею в Санкт-Петербурзі). – Опішне: Українське Народознавство, 2010. – С.50-261. ­– (Академічна керамологічна серія «Гончарна спадщина України XVII–XX століть, книга 1)] керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступника голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки
і техніки України Олеся Пошивайла (Опішне, Полтавщина)

 

II місце

Стаття«Гончарство Слобідської України в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття: асортимент та збут виробів» [Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – К.: УНІСЕРВ, 2010. – Вип.33. – С.27-32]керамолога, старшого наукового співробітника Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, завідувача Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, кандидата історичних наук Людмили Меткої (Опішне, Полтавщина)

 

III місце

Стаття«Гончарські родини Полтави ХVIII ст.» [Краєзнавство. – К.: Телесик, 2010. – Число 3. – С.109-115] керамолога, історика, археолога, молодшого наукового співробітника Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, доцента Кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка, кандидата історичних наук, доцента Оксани Коваленко (Полтава)

V номінація

«Краща науково-популярна,
публіцистична публікація»

 

I місце

Стаття«Колекція гончарних інструментів та пристроїв в Національному музеї-заповіднику українського гончарства в Опішному» [Музеї України. – 2010. – №3. – С.11-13] керамолога,наукового співробітника Відділу сучасної художньої кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України Оксани Ликової (Опішне, Полтавщина)

 

II місце

Стаття«Рослинні елементи та мотиви в орнаментиці косівських мальованих полив’яних виробів другої половини ХХ століття» [Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків: Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2010. – №4. – С.109-115] керамолога, в.о. доцента Кафедри прикладного та декоративного мистецтва Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, кандидата мистецтвознавства Олександри Кушнір (Косів, Івано-Франківщина)

 

III місце

Стаття«Способи збуту гончарних виробів майстрами м.Глинськ Роменського повіту Полтавської губернії наприкінці ХІХ століття» [Путивльський краєзнавчий збірник. – Суми: Університетська книга, 2010. – Вип.6. – С.339-344] керамолога, екскурсовода Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, в.о. вченого секретаря Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України Лариси Гавриш (Опішне, Полтавщина)

VІ номінація

«Краща резонансна публікація»

 

I місце

Альбом «Опішнянська мальована миска другої половини ХІХ – початку ХХ століття (у зібранні Російського етнографічного музею в Санкт-Петербурзі)» [Опішне: Українське Народознавство, 2010. – 632 с.: іл. ­– (Академічна керамологічна серія «Гончарна спадщина України XVII–XX століть, книга 1)]. Автор-упорядник – керамолог, директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступник голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Олесь Пошивайло (Опішне, Полтавщина)

VІІ номінація

«Краща публікація документальних матеріалів»

 

I місце

Монографія«Малобудищанське колгоспне гончарство (1930-ті – 1950-ті роки)» [Миргород: «Миргород», 2010. – 56 с.] керамолога, заступника з наукової роботи генерального директора Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, кандидата історичних наук Віктора Міщанина (Опішне, Полтавщина)

VІІІ номінація

«Краща публікація з окремими сюжетами

на теми керамології, гончарства,
кераміки в Україні»

 

I місце

Книга«Українські Карпати у пізньоримський час (етнокультурні та соціально-економічні процеси)» [К.: Інститут археології НАН України, 2010. – 303 с.] археолога, історика, старшого наукового співробітника Відділу археології ранніх слов’ян Інституту археології НАН України, доктора історичних наук Ліани Вакуленко (Київ)

 

II місце

Книга«Населення скіфського часу на Сіверському Дінці» [К.: Інститут археології НАН України, 2010. – 286 с.]археолога, історика, старшого наукового співробітника Відділу археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Дениса Гречка (Київ)

ІХ номінація

«Краща рецензія»

 

I місце

Рецензія«Кубицька Наталя. Гончарські осередки Кульчина та Рокити кінця ХІХ–ХХ століть (історія, типологія, художні особливості)»[Бібліографія українського гончарства. 2006: Національний науковий щорічник. – Опішне: Українське Народознавство, 2010. – Вип.8. – С.204-218] керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступника голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олеся Пошивайла (Опішне, Полтавщина)

 

II місце

Рецензія«Малина Валерій. Народне мистецтво Півдня України. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.:
На матеріалах Миколаївської, Одеської, Херсонської областей
. – Миколаїв: Художній крам, 2006. – 448 с.»[Бібліографія українського гончарства. 2006: Національний науковий щорічник. – Опішне: Українське Народознавство, 2010. – Вип.8. – С.166-177] групи авторів: керамолога, історика, археолога, доцента Кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка, молодшого наукового співробітника Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, кандидата історичних наук, доцента Оксани Коваленко (Полтава);керамолога, старшого наукового співробітника Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, завідувача Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, кандидата історичних наук Людмили Меткої (Опішне, Полтавщина); керамолога, старшого наукового співробітника Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України Світлани Пошивайло (Опішне, Полтавщина); керамолога, старшого наукового співробітника Відділу сучасної художньої кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, кандидата історичних наук Костянтина Рахна (Опішне, Полтавщина);керамолога, провідного наукового співробітника Музею історії Десятинної церкви, кандидата історичних наук Анатолія Щербаня (Опішне, Полтавщина)

 

III місце

Рецензія «Мойсеєнко Валентин. Хрест із півмісяцем – вічнії символи: Ілюстрована історія символів України (Науково-пошукове видання). – К.: Оранта, Майстерня книги, 2006. – 128 с.: іл.».[Бібліографія українського гончарства. 2006: Національний науковий щорічник. – Опішне: Українське Народознавство, 2010. – Вип.8. – С.130-135] групи авторів: керамолога, історика, археолога, завідувача Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старшого наукового співробітника Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидата історичних наук Анатолія Гейка (Опішне, Полтавщина);керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступника голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олеся Пошивайла (Опішне, Полтавщина); керамолога, старшого наукового співробітника Відділу сучасної художньої кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства
в Опішному, молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, кандидата історичних наук Костянтина Рахна (Опішне, Полтавщина)

Х номінація

«КерамҐАНДЖ-2009»

(публікації з нікчемними керамологічними сюжетами)

I місце

Стаття «Технології гончарних виробів та сліди поліетнічності в черняхівських старожитностях Лівобережжя України» [Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків: Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2010. – №4. – С.154-156] старшого викладача Харківського національного педагогічного університету імені Григорія СковородиВалерія Рубцова (Харків); старшого викладача Харківського національного педагогічного університету імені Григорія СковородиЛ.Гребєнщикової (Харків)

II місце

Стаття«На межі кераміки та живопису: синтез виражальних засобів» [Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків: Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2010. – №5. – С.83-88] асистента Кафедри «Дизайн» Луцького національного університету Зоряни Рубан-Головчук (Луцьк)

РЕЙТИНГ ПУБЛІКАЦІЙ
НОМІНАНТІВ КОНКУРСУ

«КеГоКе­2013»

(за публікаціями 2010 року)

 

І, ІІІ, VІ, VІІ, VІІІ, Х номінації •

 

Окрім переможців, номінантів не було

 

ІI номінація

«Кращий альбом, каталог»

 

IV місце

Альбом «Светильники второй половины III в. до н.э. – IV в. н. э: Импортные эллинистические светильники. Боспорские светильники эллинистического и римского времени» [К.: Мистецтво, 2010. – 336 с.: илл. – (Коллекция светильников, Т.ІІ)]. Автори-упорядники – науковий співробітник Відділу археологічних пам’яток Державного історичного музею, кандидат історичних наук Денис Журавльов (Москва, Російська Федерація);заступник директора з науково-фондової роботи Керченського історико-культурного заповідника Наталя Биковська (Керч, Україна); молодший науковий співробітник Відділу фондів Керченського історико-культурного заповідника Алла Жолтикова (Керч, Україна)

 

ІV номінація

«Краща наукова стаття»

 

IV місце

Стаття «Керамика «фракийской группы» памятников Северного Причерноморья» [Карпатика. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2010. – Вип. 39. Старожитності карпатського ареалу. – С.16-57]керамолога, провідного наукового співробітника Інституту археології НАН України, доктора історичних наук Надії Гаврилюк (Київ)

V місце

Стаття«Провісник української керамології» [Бібліографія українського гончарства. 2006: Національний науковий щорічник. – Опішне: Українське Народознавство, 2010. – Вип.8. – С.255-272] керамолога Наталії Визір (Опішне, Полтавщина)

 

VI місце

Стаття«Гончарські осередки Буковини» [Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків: Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2010. – №1. – С.142-145] керамолога, наукового співробітника Відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України, доцента Кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка», кандидата мистецтвознавства Романи Мотиль (Львів)

 

VII місце

Стаття «Графіті на аттичних чорнолакових кіліках з Ольвії»[Археологія. – 2010. – №2. – С.51-61] провідного наукового співробітника Відділу античної археології Інституту археології НАН України, доктора історичних наук, професора Анни Русяєвої (Київ); завідувача Сектора реставрації кераміки Відділу реставрації Національного музею історії України Ірини Костюк (Київ)

 

 

V номінація

«Краща науково-популярна,
публіцистична публікація»

 

IV місце

Стаття«Глиняний посуд – атрибут весільного обряду Полтавщини (ХІХ–ХХ ст.)» [Берегиня: Всеукраїнський народознавчий квартальник. – 2010. – Число 2. – С.16-23] керамолога,провідного наукового співробітника Відділу екскурсійно-масової роботи Музею історії Десятинної церкви, кандидата історичних наук Олени Щербань (Опішне, Полтавщина)

 

V місце

Стаття«Філософський камінь» Галини Севрук» [Українки в історії: нові сторінки /В.Борисенко, А.Атамашенко, Л.Тарнашинська [та ін.]. – К.: Либідь, 2010. – С.215-223] старшого наукового співробітника Відділу української літератури ХХ століття Інституту літератури імені Тараса Шевченка, кандидата філологічних наук Людмили Тарнашинської (Київ)

 

VI місце

Стаття «Взгляд с четырех сторон» [Керамика: стиль и мода. – 2010. – №3. – С.116-121] журналіста Володимира Бригінця (Київ)

 

VII місце

Стаття «Художня кераміка: живопис, графіка, інсталяція, фотографіка у ретроспективі Львівського інституту банківської справи УБС НБУ» [Львів: Видавництво університету банківської справи НБУ, 2010. – 72 с.] художника-кераміста Ганни-Оксани Липи (Львів)

 

VIII місце

Стаття «Використання глиняної макітри жителями Опішного в останній третині ХХ – на початку ХХІ століття» [Берегиня: Всеукраїнський народознавчий квартальник. – 2010. – Число 3. – С.23-28] керамолога,провідного наукового співробітника Відділу екскурсійно-масової роботи Музею історії Десятинної церкви, кандидата історичних наук Олени Щербань (Опішне, Полтавщина)

 

IX місце

Стаття «Кераміка у творчості буковинських художників 1980–2000-х років» [Студії мистецтвознавчі. – К.: Видавництво Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України імені Максима Рильського, 2010. – Число 2. – С.42-49] завідувача Кафедри теорії та історії мистецтва Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, кандидата мистецтвознавства, заслуженого працівника культури України Ірини Міщенко (Київ)

 

IХ номінація

«Краща рецензія»

 

IV місце

Рецензія «Про керамологічні терміни в довідковій літературі початку ХХІ століття» [Культура слова. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Випуск 72. – С.117-121] керамолога,старшогонаукового співробітника Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України Світлани Пошивайло (Опішне, Полтавщина)

 

V місце

Рецензія «Рейд від Кульчина до Рокити, або мистецтвознавча партизанщина на Поліссі» [Бібліографія українського гончарства. 2006: Національний науковий щорічник. – Опішне: Українське Народознавство, 2010. – Випуск 8. – С.225-229] керамолога, старшого наукового співробітника Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, кандидата історичних наук Костянтина Рахна (Опішне, Полтавщина)

 

VI місце

Рецензія«Воробйова І.А. Чарівний світ народного мистецтва: Опішнянський розпис: комплект наочних посібників для дошкільних закладів та початкової школи. – Харків: ПП «АНГРОПЛЮС», 2007. – 11 с.» [Постметодика. – 2010. – №2. – С.61-62] керамолога,провідного наукового співробітника Відділу екскурсійно-масової роботи Музею історії Десятинної церкви, кандидата історичних наук Олени Щербань (Опішне, Полтавщина)

 

Тур в Египет.

Коментарі   

 
# profile 30.10.2018, 16:08
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Відповісти
 

Додати коментар

Захисний код
Оновити