Друк

«Гончарне шкільництво на глобалізаційному роздоріжжі: нереалізовані можливості й перспективи розвитку»

Національна академія наук України
Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України
Міністерство освіти і науки України
Львівська національна академія мистецтв
Львівський державний коледж декоративного й ужиткового мистецтва імені Івана Труша
Міністерство культури і туризму України
Державна спеціалізована художня школа-інтернат «Колегіум мистецтв у Опішному»
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному

«Гончарне шкільництво
на глобалізаційному роздоріжжі:
нереалізовані можливості
й перспективи розвитку
»

Міжнародний науковий
керамологічний симпозіум

 

Час проведення: 7-11 липня 2008 року

Місце проведення: Гончарська столиця України - містечко Опішне (Полтавщина)


Організатори:
Національна академія наук України
Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України
Міністерство освіти і науки України
Львівська національна академія мистецтв
Львівський державний коледж декоративного й ужиткового мистецтва імені Івана Труша
Міністерство культури і туризму України
Державна спеціалізована художня школа-інтернат «Колегіум мистецтв у Опішному»
Національний музей-заповідник українського гончарств в Опішному

Темарій Семінару:
• Історія й перспективи розвитку гончарного шкільництва в Україні і в світі
• Провідні гончарні (керамічні) школи минулого й сучасності (навчально-показові пункти, кустарно-промислові школи, колегіуми, училища, технікуми, інститути, академії)
• Концепції художньо-промислової освіти та шляхи їх втілення
• Концепції діяльності гончарних (керамічних) шкіл на різних етапах історичного розвитку
• Видатні діячі гончарних (керамічних) шкіл
• Навчальні плани та програми гончарних навчальних закладів
• Проблеми фахової літератури для гончарних (керамічних) шкіл
• Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
• Перспективи працевлаштування випускників
• Гончарство в позашкільних навчальних закладах (гуртки, студії, школи естетичного виховання, художні школи) та проблеми їх існування
• Гончарне шкільництво в діаспорі
• Ставлення державних органів влади до гончарного шкільництва
• Музеї гончарних (керамічних) навчальних закладів: специфіка та сповідувані пріоритети
• Актуальні проблеми збереження й атрибутування документально-речової спадщини гончарного шкільництва
• Розбудова гончарного шкільництва як засіб збереження національної ідентичності
• Роль і місце гончарних (керамічних) шкіл у формуванні національної свідомості та національного художнього мислення
• Міжнародна інтеграція гончарних (керамічних) навчальних закладів
• Гончарне шкільництво й сучасний артринок
• Масмедійне забезпечення мистецької експансії гончарних (керамічних) шкіл.

 


НАЙГОЛОВНІШІ ЗАХОДИ

7 травня, понеділок

8.00-19.00 Прибуття, реєстрація та поселення учасників Симпозіуму
15.00-19.00 Огляди Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України; Меморіального музею-садиби гончарки Олександри Селюченко; Меморіального музею-садиби гончарської родини Пошивайлів; приватної майстерні корифея опішненського гончарства, заслуженого майстра народної творчості України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Василя Омеляненка
20.00-22.00 Огляд Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» та спілкування з учасниками й організаторами ІІ Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю «Опішне–2008»

8 травня, вівторок

10.00-13.00 Відкриття та робочі засідання Симпозіуму
14.00-16.00 • Презентація епохального керамологічного трикнижжя «Гончарний здвиг Донбасу»
• Презентація монографії «Прядіння і ткацтво у населення Лівобережного Лісостепу України VII – початку ІІІ ст.
до н.е. (за глиняними виробами)»
16.00-19.00 Робочі засідання Симпозіуму
20.00-22.00 Вечірні дискусії

9 травня, середа

9.00-18.00 Робочі засідання Симпозіуму
18.00-19.00 Дискусія за участю старшого і молодшого поколінь гончарів «Спадкоємність гончарних художніх традицій: міф мистецтвознавців чи настанова етнологів?»
20.00-22.00 Огляд художніх керамологічних виставок Мистецької галереї Центру розвитку духовної культури

 

9 травня, четвер

9.00-14.00 Поїздка до Миргородського державного керамічного технікуму імені Миколи Гоголя. Обговорення проблем сучасного гончарного шкільництва
15.00-18.00 Робочі засідання Симпозіуму
18.00-19.00 Круглий стіл, прийняття рекомендацій Симпозіуму
20.00-22.00 Ознайомлення з творчим доробком ІІ Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю «Опішне–2008»

9 травня, п'ятниця

9.00-10.00 Ознайомлення з ходом відновлювальних робіт на будівлі колишнього Опішненського гончарного навчально-показового пункту Полтавського губернського земства
10.00-14.00 • Завершення роботи Міжнародного наукового керамологічного симпозіуму «Гончарне шкільництво
на глобалізаційному роздоріжжі: нереалізовані можливості й перспективи розвитку»
• Церемонія закриття ІІ Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю «Опішне–2008»
16.00 Роз’їзд учасників СимпозіумуПРОГРАМА СЕМІНАРУ

 

Вступне слово Голови Оргкомітету Симпозіуму:

Олесь Пошивайло – директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, провідний науковий співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, головний редактор «Українського керамологічного журналу», доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України (Опішне, Україна)

Вступне слово Співорганізаторів Симпозіуму:

Ростислав Шмагало – керамолог, декан факультету теорії й історії мистецтв Львівської національної академії мистецтв, доктор мистецтвознавства, професор (Львів, Україна)
Василь Откович – директор Львівського державного коледжу декоративного та ужиткового мистецтва імені Івана Труша, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, кандидат мистецтвознавства, доцент (Львів, Україна)

Людмила Овчаренко – керамолог, директор Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату «Колегіум мистецтв у Опішному», молодший науковий співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (Опішне, Україна)

Світлана Пошивайло – в.о. генерального директора Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (Опішне, Україна)

 

Співголови робочих засідань:

Олесь Пошивайло – директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, провідний науковий співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, головний редактор «Українського керамологічного журналу», доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України (Опішне, Україна)

Василь Откович – директор Львівського державного коледжу декоративного
та ужиткового мистецтва імені Івана Труша, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, кандидат мистецтвознавства, доцент (Львів, Україна)

Ростислав Шмагало – керамолог, декан факультету теорії й історії мистецтв Львівської національної академії мистецтв, доктор мистецтвознавства, професор (Львів, Україна)

Богдан Тимків – завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника, доктор філософських наук, професор (Івано-Франківськ, Україна)

Орест Голубець – керамолог, професор кафедри кераміки Львівської національної академії мистецтв, доктор мистецтвознавства, професор (Львів, Україна)

8 липня 2008

Мистецька освіта й менеджмент Учора й сьогодні: з досвіду гончарних шкілі не тільки
Ростислав Шмагало – керамолог, декан факультету теорії й історії мистецтв Львівської національної академії мистецтв, доктор мистецтвознавства, професор (Львів, Україна

Педагогіка мистецтва як інтегральна парадигма удосконалення освітніх систем
Богдан Тимків – завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор філософських наук, професор (Івано-Франківськ, Україна)

Обучение учеников в Курских центрах народного гончарства
Юрій Спесивцев
– завідувач відділу декоративно-прикладного та народного мистецтва Суджанського музичного училища (Суджа, Російська Федерація)

Розбудова гончарного шкільництва як засіб збереження національної ідентичності
Ірина Бондар
– завідувач Відділення декоративно-прикладного мистецтва та дизайну Черкаського художньо-технічного коледжу (Черкаси, Україна)
Людмила Шилімова-Ганзенко – художник-кераміст, старший викладач кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету (Черкаси, Україна)

Роль і місце гончарних шкіл у формуванні національної свідомості й національного художнього мислення
Сергій Радько
– художник-кераміст, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України (Межиріч, Україна)

Макарово-ярівська керамічна кустарно-промислова школа – осердя гончарного шкільництва Луганщини (1927–1935)
Людмила Овчаренко
– керамолог, директор Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату «Колегіум мистецтв у Опішному», молодший науковий співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (Опішне, Україна)

Проблеми успадкування традицій галицької кераміки
Христина Береговська
– студент-магістр кафедри теорії й історії мистецтв Львівської національної академії мистецтв (Львів, Україна)

Успадкування гончарних традицій: колись і сьогодні
Василь Омеляненко
– гончар, заслужений майстер народної творчості України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Опішне, Україна)

Розвиток гончарного шкільництва в Київщині
Іван Решта
– провідний майстер народних промислів Гончарного центру Вишгородського історико-культурного заповідника (Вишгород, Україна)

Відділ художньої кераміки Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва імені Василя Касіяна Львівської національної академії мистецтв у контексті збереження школи косівської кераміки
Олександра Кушнір
– викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва імені Василя Касіяна Львівської національної академії мистецтв (Косів, Україна)

Матеріально-технічне забезпечення вивчення технології кераміки у вищих навчальних закладах
Ніна Чопенко
– керамолог, завідувач Лабораторії кераміки кафедри образотворчого мистецтва архітектурного факультету Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (Полтава, Україна)

Товстинські гончарі
Романа Мотиль
– керамолог, науковий співробітник відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України, кандидат мистецтвознавства (Львів, Україна)

Організація підготовки фахівців з вогнетривкого будівництва Полтавським губернським земством
Олег Белько
– завідувач відділу Полтавської обласної наукової бібліотеки імені Івана Котляревського, викладач історії й географії Полтавського музичного училища імені Миколи Лисенка, здобувач наукового ступеня при Інституті керамології – відділенні Інституту народознавства НАН України (Полтава, Україна)

Естетично-Художня культура в епоху науково-технічного прогресу й глобалізації
Леонід Сморж
– професор Київського міжнародного університету,
доктор філософських наук, професор (Київ, Україна)

9 липня 2008

Гончарство в програмі навчання на відділі кераміки львівського державного коледжу декоративного та ужиткового мистецтва імені Івана Труша
Наталя Откович
– викладач кераміки Львівського державного коледжу декоративного та ужиткового мистецтва імені Івана Труша (Львів, Україна)

Опішненський осередок гончарного шкільництва: понадстолітня історія й перспективи розвитку
Олена Щербань
– керамолог, старший науковий співробітник Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодший науковий співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (Опішне, Україна)

Заняття з основ гончарства як джерело формування культури творчості учнів
Валентина Зубань
– заступник з навчальної роботи директора Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» (Опішне, Україна)

Мистецькі пошуки й здобутки колегіуму мистецтв у опішному
Наталя Матвійчук
– заступник з виробничого навчання директора Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» (Опішне, Україна)

Гончарні фестивалі в опішному: традиції і новаторство
Олена Пиляй
– заступник з виховної роботи директора Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» (Опішне, Україна)

Про визначальну роль виробничої гончарної майстерні в навчальному процесі художньої школи
Жанна Чечель
– керамолог, старший науковий співробітник Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодший науковий співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (Опішне, Україна)

З досвіду викладання предметів «Археологія» та «Основи керамології» в Державній спеціалізованій художній
школі-Інтернаті «Колегіум мистецтв у Опішному»
Анатолій Щербань
– керамолог, завідувач Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший науковий співробітник Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидат історичних наук (Опішне, Україна)

Курс етнографії гончарства в художній школі першого рівня підготовки: попередній досвід і уроки
Людмила Метка
– керамолог, завідувач Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, завідувач Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидат історичних наук (Опішне, Україна)

Перший в Україні університетський курс керамології як чинник актуалізації проблеми вивчення новітньої наукової дисципліни на історичних і художніх факультетах українських вишів
Оксана Коваленко
– молодший науковий співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший викладач кафедри історії України Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка (Опішне, Україна)

До проблеми підготовки новітнього українського підручника з гончарства
Тарас Левків
– художник-кераміст, завідувач відділу технології кераміки Львівського державного коледжу декоративного та ужиткового мистецтва імені Івана Труша, заслужений діяч мистецтв України (Львів, Україна)

Фактор формального композиційного мислення у формуванні сучасної української регіональної мистецької школи
Олег Перець
– старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (Полтава, Україна)

Вивчення теорії композиції у вищих навчальних закладах на основі пам’яток декоративно-ужиткового мистецтва й народного малярства (Наддніпрянщина, ХVІІ–ХІХ століття)
Олеся Корж
– старший викладач факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій Київського національного університету технологій і дизайну (Черкаси, Україна)

Актуальні проблеми збереження гончарної спадщини та її роль у підготовці дизайнерів у сучасних вищих навчальних закладах
Вікторія Бондаренко
– декан факультету «Дизайн середовища» Харківської національної академії дизайну і мистецтв, доцент (Харків, Україна)
Софія Проскура – директор Галузевого музею кераміки, плитки та сантехніки ТОВ Компанія «Техногрес» (Харків, Україна)

Розвиток художнього мислення при підготовці студентів на кафедрі технології вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Олена Федоренко
– керамолог, доцент кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», кандидат технічних наук (Харків, Україна);
Зінаїда Боженко – доцент кафедри нарисної геометрії та графіки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», кандидат технічних наук (Харків, Україна);
Галина Семченко – керамолог, професор кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор (Харків, Україна)

Гончарство в позашкільному навчанні
Людмила Подольська
– керівник гуртка кераміки Районного центру дитячо-юнацької творчості на базі Коротичанського ліцею (Харків, Україна)

Гончарство в культурно-освітній діяльності закладу культури
Таїса Блюм
– директор Історико-меморіального музею Олександра Пархоменка, керівник дитячої студії гончарства «Відродження» (Пархоменко, Луганщина, Україна)

З досвіду викладання ліплення для учнів різних вікових груп
Людмила Омеляненко
– художник-кераміст (Опішне, Україна)

Уроки гончарства і скульптури в дитячій музичній школі №2 м.Вінниця
Оксана Верхова-Єднак
– викладач образотворчого мистецтва художнього відділу Дитячої музичної школи №2 (Вінниця, Україна)

З досвіду викладання скульптури в дитячій художній школі мистецтв
Тетяна Фірцак
– викладач скульптури Дитячої художньої школи мистецтв (Іршава, Закарпаття, Україна)

Відродження колишнього гончарного осередку в київщині
Катерина Меркушева
– художник-кераміст, викладач композиції Обухівської школи мистецтв (Обухів, Київщина, Україна)

З досвіду викладання Гончарства в Ужгородський дитячій школі мистецтв
Вячеслав Віньковський
– викладач відділу образотворчого мистецтва Ужгородської дитячої школи мистецтв, майстер виробничого виховання Ужгородського коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі Закарпатського художнього інституту (Ужгород, Україна)

Миргородський державний керамічний технікум імені Миколи Гоголя: минуле й сьогодення
Вікторія Шимко
– викладач художніх дисциплін Миргородського державного керамічного технікуму імені Миколи Гоголя (Миргород, Україна)

Ми – гоголяни!
Леонід Пестич
– старший викладач Миргородського державного керамічного технікуму імені Миколи Гоголя, голова циклової комісії художніх дисциплін (Миргород, Україна)

 

10 липня 2008

Скульптурокераміка: простір творчої інспірації
Орест Голубець
– керамолог, професор кафедри кераміки Львівської національної академії мистецтв, доктор мистецтвознавства, професор (Львів, Україна)

Керамічны пленэр: «Традыцыі і сучаснасць». Выкарыстанне і развіццё на сучасным узроўні традыцыйных тэхналогій ў аб’ёмна-прасторавых кампазіцыях
Сергій Молчан
– керамолог, аспірант Інституту мистецтвознавства, етнографії і фольклору імені Кіндрата Кропиви НАН Білорусі (Мінськ, Республіка Білорусь)

До пречистих джерел (про відродження пленерно-етнографічної практики в Одеському художньому училищі)
Олена Жернова
– викладач Одеського художнього училища (Одеса, Україна)

Трагічна доля керівника гончарної школи в Україні 1930-х років
Віктор Міщанин
– керамолог, молодший науковий співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший науковий співробітник Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидат історичних наук (Опішне, Україна)

Тарас Левків і школа гончарства у Львівському державному коледжі декоративного та ужиткового мистецтва імені Івана Труша
Василь Откович
– директор Львівського державного коледжу декоративного та ужиткового мистецтва імені Івана Труша, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, кандидат мистецтвознавства, доцент (Львів, Україна)

Сторінки з життя славетного кераміста-технолога й організатора гончарного шкільництва Юрія Лебіщака
Оксана Ковалишин
– учитель української мови й літератури Стрийської середньої загальноосвітньої школи №3 (Стрий, Львівщина, Україна)

Андрій Сидоренко – кераміст, педагог, технолог
Олена Клименко
– керамолог, науковий співробітник сектора народного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, кандидат мистецтвознавства (Київ, Україна)

Творча постать на перехресті гончарних шкіл: мистецький доробок фарфориста Петра Іванченка
Ольга Школьна
– керамолог, науковий співробітник відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського, кандидат мистецтвознавства (Київ, Україна);
Микола Козак – член Спілки дизайнерів України (Полонне, Україна)

Будянський педагог-кераміст Галина Чернова
Тетяна Безрукова
– викладач Районного центру дитячої та юнацької творчості (Буди, Україна)

Автор: Administrator