Друк

„КеГоКе-2010”

Національна академія наук України
Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України
Міністерство культури і туризму України
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному

IV НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС ПУБЛІКАЦІЙ
НА ТЕМИ КЕРАМОЛОГІЇ, ГОНЧАРСТВА, КЕРАМІКИ В УКРАЇНІ
„КеГоКе-2010”
(за публікаціями 2007 року)

НАЦІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА КЕРАМОЛОГІЧНА РАДА
визнала переможцями IV Національного конкурсу публікацій
на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні
такі праці 2007 року:

                                                          • ГРАН-ПРІ •                                                            
Монографія «Українська академічна керамологія ХХІ сторіччя:
Теорія, історія, сучасний ужинок, майбутній поступ. Книга 1 (2001–2005)»

[Опішне: Українське Народознавство, 2007. – 776 с.: іл.]
керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,
провідного наукового співробітника Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному,
доктора історичних наук, заслуженого діяча науки і техніки України
Олеся Пошивайла

                                             І номінація                                               
                                                       «КРАЩА МОНОГРАФІЯ»                                                         

І місце
Монографія «Українська академічна керамологія ХХІ сторіччя: Теорія, історія, сучасний ужинок, майбутній поступ.
Книга 1 (2001–2005)»
[Опішне: Українське Народознавство, 2007. – 776 с.: іл.] керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, провідного наукового співробітника Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, заслуженого діяча науки і техніки України Олеся Пошивайла

ІІ місце
Монографія «Прядіння і ткацтво у населення Лівобережного Лісостепу України VІІ – початку ІІІ століття до н.е. (за глиняними виробами)» [К.: Молодь, 2007. – 256 с.: іл.] керамолога, завідувача Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старшого наукового співробітника Національного музею-заповідника українського гончарства
в Опішному, кандидата історичних наук Анатолія Щербаня

                                                            ІІ номінація                                                             
                                   «КРАЩИЙ АЛЬБОМ, КАТАЛОГ»                                

І місце
Альбом «Тарас Левків: Кераміка, графіка, інтарсія» [Львів: Б/в, 2007. – 128 с.] автор вступної статті – керамолог, завідувач Кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв, доктор мистецтвознавства, професор Орест Голубець

                                           ІІІ номінація                                          
                                                      «КРАЩИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ»                                                         

І місце
Збірник «Бібліографія українського гончарства. 2004: Національний науковий щорічник» [Опішне: Українське Народознавство, 2007. – Вип.6. – 248 с.]

                                                 ІV номінація                                                 
                                                                  «КРАЩА НАУКОВА СТАТТЯ»                                                                

І місце
Стаття «Типологія глиняних люльок ХVІІ–ХVІІІ століть (за матеріалами Полтавщини)» [Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірка наукових статей. – К.: ХІК, Часи козацькі, 2007. – Вип.16. – С.126-133] керамолога, молодшого наукового співробітника Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старшого викладача Кафедри історії України Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка, кандидата історичних наук Оксани Коваленко

ІІ місце
Стаття «Умови життя та домашнього виробництва у сім’ях слобожанських гончарів» [Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – К.: УНІСЕРВ, 2007. – Вип.22. – С.48-54] керамолога, завідувача Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, завідувача Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидата історичних наук Людмили Меткої

ІІІ місце
Стаття «Гончарство» [Історія декоративного мистецтва України: У 5-ти томах. – К.: ІМФЕ імені М.Т.Рильського НАН України, 2007. – Т.2: Мистецтво ХVІІ–ХVІІІ століття. – С.197-213] керамолога, наукового співробітника Відділу народного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, кандидата мистецтвознавства
Олени Клименко

                                                    V номінація                                                 
                         «КРАЩА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА, ПУБЛІЦИСТИЧНА ПУБЛІКАЦІЯ»                        

І місце
Стаття «Володимир Оврах. Слово про мистця» [Образотворче мистецтво. – 2007. – №3. – С.37-40] професора Кафедри історії
і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв, кандидата мистецтвознавства Світлани Лупій

ІІ місце
Стаття «Софійська гончарня» [Образотворче мистецтво. – 2007. – №3. – С.109-111] завідувача Відділу науково-фондової роботи Національного музею українського народного декоративного мистецтва Світлани Бекетової

ІІІ місце
Стаття «Верные глине» [Керамика: стиль и мода. – 2007. – №2. – С.80-86] поетеси, члена Національної спілки письменників України, провідного методиста Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки Надії Панчук

                                        VІ номінація                                     
                                        «КРАЩА РЕЗОНАНСНА ПУБЛІКАЦІЯ»                                       

І місце
Стаття «Мекка в черепках» [Урядовий кур’єр. – 2007. – №223. – 28 листопада. – С.18-19] кореспондента газети «Урядовий кур’єр» Андрія Чирви

                                  VІІ номінація                              
                             «КРАЩА ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»                          

Переможців немає

                                     VІІІ номінація                                 
                                 «КРАЩА ПУБЛІКАЦІЯ З ОКРЕМИМИ СЮЖЕТАМИ                                 
                                 НА ТЕМИ КЕРАМОЛОГІЇ, ГОНЧАРСТВА, КЕРАМІКИ В УКРАЇНІ»                        

Переможців немає

                                                  ІХ номінація                                                
                                               «КРАЩА РЕЦЕНЗІЯ»                                            

І місце
Стаття «Шкаруба Л.М., Спанатій Л.С. Російсько-український словник художніх термінів. – К.: Каравела, 2004. – 320 с. [Рецензія]» [Бібліографія українського гончарства. 2004: Національний науковий щорічник. – Опішне: Українське Народознавство, 2007. – Вип.6. –
С.169-177]
керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, провідного наукового співробітника Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, заслуженого діяча науки і техніки України Олеся Пошивайла

                                                  Х номінація                                                  
                                                          «КерамҐАНДЖ-2007»                                                         

І місце
Книга «Миски Поділля» [К.: Народні джерела, 2007. – 152 с.: іл.] мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв України Володимира Титаренка

ІІ місце
Комплект посібників «Чарівний світ народного мистецтва. Опішнянський розпис: Комплект наочних посібників
для дошкільних закладів та початкової школи»
[Харків: ПП «АНГРОПЛЮС», 2007. – 16 с.+6 арк.] Ірини Воробйової

ІІІ місце
«Образотворче мистецтво: Енциклопедичний ілюстрований словник-довідник /Упорядник Анатолій Пасічний» [К.: Факт, 2007. – 680 с.: іл.] Анатолія Пасічного

Автор: Administrator

Додати коментар

Захисний код
Оновити