Монографії

Гра "КРЕМ'ЯХИ"

Гончарівна

Гончарство Макарового Яру

Кам'янець-Подільський осередок гончарної освіти

Північна група малих осередків гончарства

Гончарний здвиг Донбасу

Опішнянська мальована миска

Реприсивні заходи радянського тоталітарного режиму

Українська Академічна керамологія

Короткий академічний словник

Гончарний код українського фольклору

Декор глиняних виробів

Будівельна справа літописних сіверян

Ремонт глиняного посуду

Глина й глиняний посуд в українській народній медицині

Oblo Metka2

Глиняні люльки XVII-XVIII століть

lulki

Етнографія українського гончарства

etnograph

Перунове полум'я

perunove

Свистопляска і ренкавка

рахно свистопляска

Ілюстрований словник

«Гончарство населення скіфського часу Дніпровського Лісостепового Лівобережжя»

Гончарство Слобідської України у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття

 

    Гончарство Слобідської України у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття [Текст] = The Pottery of the Slobodian Ukraine in the Late Nineteenth – Early Twentieth Centuries: монографія / Метка Л. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 240 с. – (Українські керамологічні студії = Ukrainian Ceramological Studies; вип. 2)            

   Монографія є першим комплексним дослідженням гончарства Слобідської України другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття. В її основу покладено матеріали, зібрані автором у польових керамологічних експедиціях упродовж 2001–2004 років.
    Для керамологів, істориків, етнографів, мистецтвознавців, краєзнавців, музеєзнавців, усіх, хто цікавиться минувшиною рідного краю.