Монографії

07
жовтня
2016

Гра "КРЕМ'ЯХИ"

07
жовтня
2016

Гончарівна

07
жовтня
2016

Гончарство Макарового Яру

07
жовтня
2016

Кам'янець-Подільський осередок гончарної освіти

07
жовтня
2016

Північна група малих осередків гончарства

07
жовтня
2016

Гончарний здвиг Донбасу

07
жовтня
2016

Опішнянська мальована миска

07
жовтня
2016

Реприсивні заходи радянського тоталітарного режиму

07
жовтня
2016

Українська Академічна керамологія

04
жовтня
2016

Короткий академічний словник

04
жовтня
2016

Гончарний код українського фольклору

22
липня
2016

Декор глиняних виробів

22
липня
2016

Будівельна справа літописних сіверян

22
липня
2016

Ремонт глиняного посуду

19
жовтня
2015

Глина й глиняний посуд в українській народній медицині

Oblo Metka2

19
жовтня
2015

Глиняні люльки XVII-XVIII століть

lulki

19
жовтня
2015

Етнографія українського гончарства

etnograph

08
вересня
2015

Перунове полум'я

perunove

08
вересня
2015

Свистопляска і ренкавка

рахно свистопляска

07
вересня
2015

Ілюстрований словник

23
жовтня
2014

«Гончарство населення скіфського часу Дніпровського Лісостепового Лівобережжя»

07
лютого
2014

Гончарство Слобідської України у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття

 

    Гончарство Слобідської України у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття [Текст] = The Pottery of the Slobodian Ukraine in the Late Nineteenth – Early Twentieth Centuries: монографія / Метка Л. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 240 с. – (Українські керамологічні студії = Ukrainian Ceramological Studies; вип. 2)            

   Монографія є першим комплексним дослідженням гончарства Слобідської України другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття. В її основу покладено матеріали, зібрані автором у польових керамологічних експедиціях упродовж 2001–2004 років.
    Для керамологів, істориків, етнографів, мистецтвознавців, краєзнавців, музеєзнавців, усіх, хто цікавиться минувшиною рідного краю.