Друк

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ГОНЧАРСТВА ДОБИ КОЗАЦТВА»

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ГОНЧАРСТВА

ДОБИ КОЗАЦТВА»


Всеукраїнський науково-практичний
керамологічний семінар

 


Час проведення: 29-30 травня 2007 року

Місце проведення: Гончарська столиця України - містечко Опішне (Полтавщина)


Організатори:
Національна академія наук України
Міністерство культури і туризму України
Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України
Національний музей-заповідник українського гончарств в Опішному

Мета: з’ясування та обговорення актуальних питань дослідження українського гончарства доби українського козацтва, пошук оптимальних шляхів їх вирішення

Темарій Семінару:
Кераміка доби козацтва як історичне джерело та застосування спеціальних методів її дослідження
Асортимент та атрибуція гончарних виробів доби козацтва
Керамологічна термінологія в дослідженнях про українське гончарство доби козацтва


Найголовніші заходи

29 травня, вівторок

8.00-9.30 Прибуття, реєстрація та поселення учасників Семінару
(Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному)
10.00-19.00 Робота Семінару
(Науково-дослідницький центр досліджень українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України)
14.00-15.30 Знайомство з Національним музеєм-заповідником українського гончарства в Опішному, Інститутом керамології – відділенням Інституту народознавства НАН України, Меморіальним музеєм-садибою гончарської родини Пошивайлів, Державною спеціалізованою художньою школою-інтернатом «Колегіум мистецтв у Опішному»
18.00-19.00 Презентація книги керамолога Олеся Пошивайла «Українська академічна керамологія XXI сторіччя»
та керамологічних видань видавництва «Українське Народознавство»
(Гончарська книгозбірня України Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному)
20.00-22.00 Вечірні дискусії
(Науково-дослідницький центр досліджень українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України)

30 травня, середа

9.30-12.30 Робота науково-практичного семінару
(Науково-дослідницький центр досліджень українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України)
14.00-16.00 Круглий стіл
(Науково-дослідницький центр досліджень українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України)
16.00-17.00 Перегляд художніх керамологічних виставок
(Центр розвитку духовної культури Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному)
17.00-18.00 Роз’їзд учасників Семінару

 


Програма семінару

Вступне слово:

Гончарство доби козацтва: феноменальна цілина сучасної вітчизняної керамології
Олесь Пошивайло – директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України (Опішне, Полтавщина)

Доповіді:

Проблеми датування кераміки ХVІ–ХVІІІ століть
Лариса Виногродська – керамолог, провідний науковий співробітник Інституту археології НАН України, кандидат історичних наук (Київ)

Історіографія та джерела для вивчення гончарства ХVІ–ХVІІІ століть (Середнє Подніпров’я)
Леся Чміль – керамолог, молодший науковий співробітник Відділу археології Києва Інституту археології НАН України (Київ)

Міждисциплінарне дослідження посуду московського типу Цареборисівської фортеці
Ірина Голубєва – керамолог, старший науковий співробітник ДП ОАСУ «Слобідська археологічна служба» (Харків)

Про особливості глиняного посуду ХVІІІ століття Полтавського гончарного осередку
Оксана Коваленко – керамолог, молодший науковий співробітник Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший викладач кафедри історії України Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка (Полтава)

Хронологія чигиринських кахель за матеріалами розкопок 2005–2006 років
Дмитро Куштан – археолог, начальник археологічної інспекції Управління культури та туризму Черкаської облдержадміністрації (Черкаси)

Гончарні горни доби пізнього середньовіччя з Решетилівки
Роман Луговий – керамолог, старший науковий співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (Опішне)

Відбитки на глиняному посуді доби козацтва
Богдан Пошивайло – молодший науковий співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (Опішне)

Інтерреляції образів гончаря й козака в українському фольклорі
Костянтин Рахно – старший науковий співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (Опішне)

Досліджені гончарні горни Опішненського гончарного району
Валентина Троцька – старший науковий співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (Опішне)

Крем’яхи ХVІІ–ХІХ століть: проблеми дослідження
Анатолій Гейко – молодший науковий співробітник Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (Опішне)

До питання видобування глини в козацьку добу
Анатолій Щербань – завідувач відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, кандидат історичних наук (Опішне)

Автор: Administrator