Українська керамологія

УКРАЇНСЬКА КЕРАМОЛОГІЯ: Національний науковий щорічник. За рік 2007: Атрибуція кераміки в Україні  
/За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. – Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Кн.III. – Т.2. – 376 с.: іл.
 
  У другому томі третьої книги Національного наукового щорічника «Українська керамологія» подано матеріали Всеукраїнського науково-практичного керамологічного семінару «Сучасні проблеми атрибутування керамологічних колекцій в Україні» та статті, присвячені тотожній тематиці. 
Для керамологів, істориків, археологів, етнологів, мистецтвознавців, музеологів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться культурною спадщиною  України
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: українська керамологія, музеєзнавча керамологія, археологія, етнологія, керамологічні колекції, кераміка, гончарство, атрибуція, Україна

УКРАЇНСЬКА КЕРАМОЛОГІЯ: Національний науковий щорічник. За рік 2007: Українське гончарство доби козацтва 
/За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. – Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Кн.III. – Т.1. – 264 с.: іл.
 
  Перший том третьої книги Національного наукового щорічника «Українська керамологія» присвячено українському гончарству доби козацтва. До нього ввійшли доповіді  Всеукраїнського науково-практичного керамологічного семінару «Актуальні питання дослідження українського гончарства доби козацтва» та статті вітчизняних керамологів, присвячені гончарству ХVI – ХVIII століть. 
 Для керамологів, істориків, археологів, етнологів, мистецтвознавців, музеологів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться культурною спадщиною України
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: українська керамологія, археологія, кераміка, гончарство ХVІ–XVIII століть, доба козацтва, Україна

УКРАЇНСЬКА КЕРАМОЛОГІЯ: Національний науковий щорічник. 2002 / За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. - Опішне: Українське Народознавство, 2002. – Кн. 2. – 480 с.
 
ББК 63.4 (4 Укр) + 63.3 (4 Укр) + 63.5 (4 Укр) 4 85.12 (4 Укр) + 81 (4 Укр) + 35.41 (4 Укр) + 85.125 (4 Укр) У 45
У 45
 
  Книга присвячена різноманітним питанням народної культури українців. Наукові дослідження провідних вітчизняних учених порушують проблеми збереження й творчого розвитку визначних центрів народного мистецтва України, мистецької освіти, ролі музеїв у підтримці художніх ремесел.
Статті сучасних українських керамологів висвітлюють особливості історичного розвитку гончарства на етнічних українських землях, аналізують закономірності виникнення та занепаду окремих осередків художнього промислу, популяризують творчість талановитих народних мистців.
Продовжується публікація унікальних фотоматеріалів з особистого архіву славетного дослідника українського гончарства Юрія Лащука.
Для вчених, мистців, краєзнавців, усіх, хто цікавиться Духовною Спадщиною Українців.
 

УКРАЇНСЬКА КЕРАМОЛОГІЯ: Національний науковий щорічник. 2001 / За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. - Опішне: Українське Народознавство, 2001. – Кн. 1. – 384 с.
 
БК 63.4 (4 Укр) + 63.3 (4 Укр) + 63.5 (4 Укр) + 85.12 (4 Укр) + 81 (4 Укр) + 35.41 (4 Укр) + 85.125 (4 Укр)
У 45
 
  Збірник продовжує традиції відомого в науковому світі Національного культурологічного щорічника «Українське Гончарство» (1993. – Кн.1.; 1995. – Кн.2; 1996. – Кн.З; 1999. – Кн.4). Він присвячений вивченню різноманітних проблем вітчизняного гончарства, кераміки.