Друк

2012 переможці КЕГОКЕ

VI НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС ПУБЛІКАЦІЙ

НА ТЕМИ КЕРАМОЛОГІЇ, ГОНЧАРСТВА,

КЕРАМІКИ В УКРАЇНІ

«КеГоКе-2012»

(за публікаціями 2009 року)

НАЦІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА КЕРАМОЛОГІЧНА РАДА

визнала переможцями VI Національного конкурсу публікацій

на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні

такі праці 2009 року:

 

ГРАН-ПРІ

Словник «Короткий академічний словник сучасних українських керамологів (культурна керамологія)» [Опішне: Українське Народознавство, 2009. – 312 с.: іл. (Академічна серія «Українська керамологічна біографістика», випуск 1)] керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступника голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олеся Пошивайла (Опішне, Полтавщина)

І номінація

«КРАЩА МОНОГРАФІЯ»

І місце

Книга «Мистецтво народної кераміки Волині другої половини ХІХ – ХХ століть» [Рівне: Волинські обереги, 2009. – 232 с.] керамолога, мистецтвознавця, наукового співробітника Відділу декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, кандидата мистецтвознавства Галини Істоміної (Київ)

 

ІІ номінація

«КРАЩИЙ АЛЬБОМ, КАТАЛОГ»

номінантів і переможців немає

ІІІ номінація

 

«КРАЩИЙ НАУКОВИЙ ЗБІРНИК»

(щорічник, матеріали конференції, часопис, словник, енциклопедія)

І місце

Словник «Короткий академічний словник сучасних українських керамологів (культурна керамологія)» [Опішне: Українське Народознавство, 2009. – 312 с.: іл. (Академічна серія «Українська керамологічна біографістика», випуск 1)] керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступника голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олеся Пошивайла (Опішне, Полтавщина)

 

ІV номінація

«КРАЩА НАУКОВА СТАТТЯ»

І місце

Стаття «Классификация катакомбной керамики» [Vita Antiqua: Збірка наукових статей. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – №7-8. – С.101-122] археолога, старшого наукового співробітника Інституту археології НАН України, кандидата історичних наук, доцента Сергія Пустовалова (Київ)

 

ІІ місце

Стаття «Конструкція з глиняних виробів як один із способів приготування ліків у народній медицині» [Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – К.: УНІСЕРВ, 2009. – Вип.29. – С.112-117] керамолога, завідувача Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, завідувача Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидата історичних наук Людмили Меткої (Опішне, Полтавщина)

ІІІ місце

Стаття «До вивчення предметів з фаянсу та фарфору церковного призначення в Україні» (Народознавчі зошити. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2009. – Зошит 3-4. – Травень-серпень. – С.401-417) керамолога, мистецтвознавця, старшого наукового співробітника Відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України, кандидата мистецтвознавства Агнії Колупаєвої (Львів)

 

V номінація

«КРАЩА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА,

ПУБЛІЦИСТИЧНА ПУБЛІКАЦІЯ»

І місце

Стаття «Самобутній осередок подільського гончарства» [Народне мистецтво. – 2009. – №12. – С.39-43] керамолога, мистецтвознавця, наукового співробітника Відділу декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, кандидата мистецтвознавства Олени Клименко (Київ)

ІІ місце

Стаття «Поріднені з глиною» [Артанія. – 2009. – Кн.15. – №2. – С.34-43] керамолога, заступника з наукової роботи генерального директора Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара», кандидата історичних наук, заслуженого діяча мистецтв України Ігоря Пошивайла (Київ)

ІІІ місце

Стаття «Свастики в українському гончарстві» [Артанія. – 2009. – Кн.17. – №4. – С.97-100] керамолога, археолога, завідувача Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старшого наукового співробітника Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидата історичних наук Анатолія Щербаня (Опішне, Полтавщина)

 

VІ номінація

«КРАЩА РЕЗОНАНСНА ПУБЛІКАЦІЯ»

номінантів і переможців немає

 

VІІ номінація

«КРАЩА ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

номінантів і переможців немає

VІІІ номінація

 

«КРАЩА ПУБЛІКАЦІЯ З ОКРЕМИМИ СЮЖЕТАМИ

НА ТЕМИ КЕРАМОЛОГІЇ, ГОНЧАРСТВА,

КЕРАМІКИ В УКРАЇНІ»

І місце

Книга «Дослідження посаду літописної Лтави: Інститутська гора» [Київ–Полтава: Гротеск, 2009. – Ч.2. – 132 с.: іл.] групи авторів: археолога, провідного наукового співробітника Центру охорони та досліджень пам’яток археології Управління культури Полтавської облдержадміністрації, заступника директора ДН НДЦ «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України по Полтавській області, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника, заслуженого працівника культури України Олександра Супруненка (Полтава); археолога, старшого наукового співробітника Центру охорони та досліджень пам’яток археології Управління культури Полтавської облдержадміністрації Юрія Пуголовка (Полтава); археолога, завідувача Відділу Центру охорони та досліджень пам’яток археології Управління культури Полтавської облдержадміністрації Костянтина Мироненка (Полтава); археолога, завідувача сектору нумізматики Науково-дослідного відділу фондів Полтавського краєзнавчого музею Олександра Ткаченка (Полтава); археолога, завідувача Відділу Центру охорони та досліджень пам’яток археології Управління культури Полтавської облдержадміністрації В’ячеслава Шерстюка (Полтава); археолога, старшого наукового співробітника Науково-дослідного відділу історії пізнього середньовіччя та нової історії Полтавського краєзнавчого музею Віталія Яремченка (Полтава)

 

ІІ місце

Стаття «Виходь, золотнику… Я тебе підтягаю й викликаю…» [Берегиня. – 2009. – №4. – С.2738] керамолога, завідувача Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, завідувача Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидата історичних наук Людмили Меткої (Опішне, Полтавщина)

 

ІІІ місце

Стаття «Матеріали ранньогальштатського часу поселення Уч-Баш» [Археологія. – 2009. –  №1. – С.26-40] археолога, наукового співробітника Відділу археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України, кандидата історичних наук Евеліни Кравченко (Київ)

ІХ номінація

«КРАЩА РЕЦЕНЗІЯ»

І місце

Рецензія «Колупаєва Агнія. Українські кахлі ХIV – початку ХХ століття. Історія. Типологія. Іконографія. Ансамблевість. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006. – 384 с. [Рецензія]» [Український гуманітарний огляд. – К.: Критика, 2009. – Вип.14. – С.140-146] керамолога, історика, археолога, молодшого наукового співробітника Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, доцента кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка, кандидата історичних наук, доцента Оксани Коваленко (Полтава)

Х номінація

«КЕРАМҐАНДЖ-2009»

(публікації з нікчемними керамологічними сюжетами)

І місце

Стаття «Технологія та особливості виготовлення гончарних виробів у добу зрубної культури епохи палеоліту населенням Лівобережної України» [Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків: Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2009. – №15. – С.133-137] старшого викладача Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Валерія Рубцова (Харків)

ІІ місце

Стаття «Розвиток фарфору у Волинській губернії 18–19 ст.» [Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків: Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2009. – №6. – С.90-94] аспіранта Харківської державної академії дизайну і мистецтв Юрія Нечипорука (Харків)

ІІІ місце

Стаття «Українське народне гончарство і його термінологія» [Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків: Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2009. – №3. – С.165-170] старшого викладача кафедри українознавства Харківської державної академії дизайну і мистецтв Елли Щербини, асистента кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету, аспірантки Харківської державної академії дизайну і мистецтв Надії Миргородської (Харків)

 

РЕЙТИНГ ПУБЛІКАЦІЙ

НОМІНАНТІВ КОНКУРСУ

«КеГоКе-2012»

(за публікаціями 2009 року)

 

• І, ІІ, ІІІ, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ номінації •

Окрім переможців, номінантів не було

 

ІV номінація

«КРАЩА НАУКОВА СТАТТЯ»

IV місце

Стаття «Технологічний процес домашнього гончарного виробництва в с.Макарів Яр на Луганщині наприкінці ХІХ – у першій пол. ХХ ст.» [Народознавчі зошити. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2009. – Зошит 5-6. – Вересень-грудень. – С.662-672] керамолога, директора Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному», молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології, кандидата історичних наук, заслуженого працівника культури України Людмили Овчаренко (Опішне, Полтавщина)

 

Стаття «Типологія, художні особливості, стилістика єврейського ритуального фаянсу Любичі Королівської кінця ХІХ – початку ХХ століття» [Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків: Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2009. – №9. – С.138-158] керамолога, мистецтвознавця, начальника Відділу музейної справи та нормативно-методичного забезпечення переміщення культурних цінностей Міністерства культури України, кандидата мистецтвознавства Ольги Школьної (Київ)

 

Стаття «Гончарська родина Горілеїв» [Берегиня. – 2009. – №1. – С.57-66] керамолога, археолога, завідувача Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старшого наукового співробітника Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидата історичних наук Анатолія Щербаня (Опішне, Полтавщина)та керамолога, провідного наукового співробітника Відділу екскурсійно-масової роботи Музею історії Десятинної церкви, кандидата історичних наук Олени Щербань (Київ)

 

V місце

Стаття «Український художній фарфор від супрематизму до постпостмодернізму (1920 – 90-ті роки): Сучасний погляд» [Народознавчі зошити. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2009. – Зошит 5-6. – Вересень-грудень. – С.806-810] керамолога, мистецтвознавця, начальника Відділу музейної справи та нормативно-методичного забезпечення переміщення культурних цінностей Міністерства культури України, кандидата мистецтвознавства Ольги Школьної (Київ)

 

VI місце

Стаття «Історіографія гончарного шкільництва Опішного» [Київська старовина. – 2009. – №12. – С.84-99] керамолога, провідного наукового співробітника Відділу екскурсійно-масової роботи Музею історії Десятинної церкви, кандидата історичних наук Олени Щербань (Київ)

VII місце

Стаття «Технолог-кераміст Іван Бойченко – штрихи до життєпису» [Сіверянський літопис. – 2009. – №1. – С.105-110] керамолога, провідного наукового співробітника Відділу екскурсійно-масової роботи Музею історії Десятинної церкви, кандидата історичних наук Олени Щербань (Київ)

V номінація

«КРАЩА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА,

ПУБЛІЦИСТИЧНА ПУБЛІКАЦІЯ»

IV місце

Стаття «Керамічні вироби миргородців (перша половина ХХ ст.)» [Образотворче мистецтво. – 2009. – №3. – С.10-13] керамолога, викладача Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, доцента, заслуженого працівника культури України Віталія Ханка (Полтава)

 

V місце

Стаття «У колі земному та колі небеснім» [Артанія. – 2009. – Кн.15. – №2. – С.52-56] Оксани Алєксєєвої (Київ)

Х номінація

«КЕРАМҐАНДЖ-2009»

(публікації з нікчемними керамологічними сюжетами)

IV місцеСтаття «Процес відродження триває» [Образотворче мистецтво. – 2009. – №3. – С.120-121] Володимира Абази (Київ)

Автор: Administrator

Додати коментар

Захисний код
Оновити