Національна академія наук України, Інститут народознавства НАН України, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Інститут археології НАН України, Міністерство культури України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Кафедра археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Українське керамічне товариство, Український фонд культури, Президентський фонд Леоніда Кучми “Україна”, Інститут археології та етнографії Сибірського відділення РАН, Омська філія Інституту археології та етнографії Сибірського відділення РАН, Інститут історії, археології й етнографії народів Далекого Сходу Далекосхідного відділення РАНпроводять

Міжнародний керамологічний симпозіум

«Реконструкція й інтерпретація археологічної кераміки:

пастки чи путівники для дослідників?»

Місце проведення: Гончарська столиця України – містечко Опішне (Полтавщина) – один із найславетніших центрів самобутності українців.

Час проведення: 22-25 жовтня 2013 року.

Мета: обговорення проблем і перспектив вивчення археологічної кераміки.

Основна проблематика наукового форуму: історіографія вивчення археологічної кераміки // проблематика сучасних наукових публікацій з питань реконструкції й інтерпретації археологічної кераміки // персоналії дослідників археологічної кераміки // дефініції // можливості комп’ютерних технологій // технологія палеогончарства // інтерпретація форм, декору, кольору посуду різних археологічних культур // функції кераміки в побуті, магічних звичаях і обрядах // етнокультурні традиції в глиняних виробах // реконструкція звичаїв і вірувань стародавнього населення за глиняними виробами // методи реконструкції й інтерпретації // інтеграція наукових дисциплін у реконструкції й інтерпретації археологічної кераміки // давні й сучасні міфи в реконструкції й інтерпретації глиняних виробів // кон’юнктурність у дослідженні археологічної кераміки.

До участі в Симпозіумі запрошуються: керамологи, археологи, історики, етнологи, мистецтвознавці, краєзнавці, музеологи, наукові установи.

 

У рамках Симпозіуму відбудуться:

 • круглий стіл: «Трипільська кераміка: світовий феномен чи політико-бізнесова кон'юнктура»;
 • церемонія офіційного оголошення й нагородження переможців VІІ Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства,
  кераміки в Україні «КеГоКе-2013» (за публікаціями 2010 року);
 • церемонія офіційного оголошення й нагородження переможців ІV Національного фотоконкурсу «Гончарні ВІЗІЇ країни»;
 • церемонія офіційного оголошення й нагородження переможців V Національної виставки-конкурсу художньої кераміки «КерамПІК у Опішному

експонуватимуться виставки:

 • «Бібліографія проблем реконструкції й інтерпретації археологічної кераміки»;
 • V Національної виставки-конкурсу художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!»;
 • ІV Національного фотоконкурсу «Гончарні ВІЗІЇ країни»;
 • ІV ІНТЕРСимпозіуму кераміки в Опішному «2013: 13х13»;
 • Творчих робіт учасників І-VІІ Міжнародних молодіжних гончарських фестивалів;
 • Рейтингових публікацій VІІ Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні «КеГоКе-2013»
  (за публікаціями 2010 року);
 • Виставка-продаж керамологічної літератури
 •                            Вимоги до заявки та доповіді тиснути тут                                

     Запрошуємо Вас до участі в Конференції з виголошенням доповіді з проблематики наукового форуму. За Вашої люб’язної згоди взяти участь у Конференції, просимо до 1 жовтня 2013 року на адресу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (вул.Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна; тел. (05353) 42175, 42416; факс: (05353) 42175; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) надіслати тему доповіді, перелік проблемних питань, які пропонуєте для обговорення під час дискусій, круглих столів, та інформацію про себе: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце народження, національність, освіта (назва навчального закладу й рік закінчення), науковий ступінь, учене звання, почесне звання, державні нагороди, головні напрямки наукових досліджень чи творчих зацікавлень, основні наукові чи творчі праці (повний бібліографічний опис); тема, над якою працюєте нині; місце роботи, посада; службова та домашня адреси, телефони, факси, електронна пошта; особистий підпис, дата. Прохання також надіслати Ваше кольорове фото (3х4 см; у паперовому чи електронному вигляді) для опублікування матеріалу та виготовлення посвідки учасника Конференції. Подаючи заявку на участь у Конференції, обов’язково необхідно зазначити надання організаторам наукового форуму права на опублікування доповіді та персональних відомостей, згідно з переліком. Без згоди на опублікування перелічених матеріалів заявка розглядатися не буде.

  Вимоги до оформлення статей:

  1) Матеріали українською мовою просимо друкувати на друкарській машинці (принтері), з одного боку паперу формату А4 (210х297 мм). Усі сторінки рукопису повинні мати суцільну нумерацію. Рукописні вставки та вклейки не дозволяються. Матеріали в електронному вигляді подавати на дискетах 3.5’’, CD, DVD, МО (*.doc, *.docx, *.pmd, *.qxd, *.indd), або електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. При цьому обов’язково слід надіслати підписаний автором текст статті на папері. До згадуваних у тексті статті прізвищ слід подавати не ініціали, а повні імена.

  2) Посилання на джерела подаються наприкінці матеріалу алфавітним списком, за правилами бібліографічного опису наукових видань з обов’язковим зазначенням: місця видання, видавництва, року видання, тому, книги, номера видання, сторінки використаної цитати. Скорочені (абревіатурні) по­силання на періодичні видання дозволяються лише в тому випадку, якщо матеріал має список умовних скорочень. Усі посилання слід подавати мовою оригіналу в алфавітному порядку та нумерувати. У тексті бібліографічні посилання позначаються цифрами у квадратних дужках, наприклад: [1, с.5].

  У алфавітному списку літератури спершу зазначаються видання кирилицею, далі — латиницею. Для періодичних видань регіонального значення, а також надрукованих поза Україною, необхідно зазначити місце видання.

  Усі знаки, які не можуть бути надруковані на машинці (принтері), необхідно вписати в текст від руки, чорним чорнилом (пастою, тушшю), чітко і за єдиною системою написання.

  Якщо знак (символ) може бути сплутаний з іншими, близькими за написанням, слід пояснити на лівому полі, що це за знак (символ). Грецькі літери слід підкреслити червоним олівцем.

  Слово «Література» або «Примітки» не пишеться, а одразу після викладу матеріалів статті подається список джерел.

  3) Текстовий оригінал має бути підписаний автором на останній сторінці із зазначенням таких відомостей про себе:

  — прізвище та ім’я;

  — день, місяць, рік і місце народження;

  — місце проживання;

  — освіта (навчальний заклад і рік закінчення), місце роботи, посада;

  — науковий ступінь, вчене звання;

  — почесні звання, державні нагороди;

  — головні напрямки наукових досліджень;

  — основні наукові праці (повний бібліографічний опис);

  — тема, над якою працюєте нині;

  — домашня і службова поштові адреси, телефони, факси, e-mail;

  — дата підпису матеріалу;

  — фото автора матеріалу.

  4) Як оригінали ілюстрацій автор може подати :

  — графічні та напівтонові малюнки і фотографічні знімки;

  — діапозитиви (слайди) та негативи;

  — електронні файли (*.tif, *.jpg).

  В усіх випадках запозичення ілюстрації з іншого видання обов’язкове бібліографічно повне зазначення джерела.

  Оригінали фотоілюстрацій слід подавати розміром не менше бажаного відбитка в журналі.

  Ілюстрації слід нумерувати згідно з порядком посилань на них у тексті матеріалу. Для всіх видів ілюстрацій подається загальна нумерація. У рукопису на лівому полі, в прямокутнику повинні бути зазначені номери ілюстрацій і таблиць навпроти того місця в тексті, де бажано їх надрукувати. Підписи до ілюстрацій додаються на окремому листі.

  До кожної ілюстрації інформація-легенда додається в такій послідовності: Автор. Назва. Матеріал. техніка. Розміри. Місце виготовлення (побутування). Датування. Місцезнаходження. Шифр зберігання. Автор ілюстрації чи фото. Публікується вперше чи повторно. Для археологічної кераміки слід зазначити назву поселення, де знайдено виріб, час її виготовлення, належність до певної археологічної культури, місце зберігання. Для ілюстрацій слід вживати слово «малюнок», а не «рисунок».

  Ксерокопії репродукцій чи фотографій не приймаються.

  5) До кожного матеріалу обов’язково слід додати резюме і ключові слова українською та англійською мовами, тексти яких мають бути ідентичними. Не приймаються переклади англійською мовою, зроблені виключно за допомогою комп’ютерних технологій.

  6) Автори публікацій відповідають за повноту висвітлення питання, системність викладу, достовірність наведених фактів та їх автентичність, правильне цитування, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв і т.п.

  7) Редакція застерігає за собою право скорочувати матеріали та правити мову. Надіслані матеріали не повертаються.

   

   

Робочі мови Симпозіуму:

українська (для українських учасників)

російська, англійська, польська, німецька (для чужоземних учасників)

Заявки на участь у Симпозіумі приймаються до 01 жовтня 2013 року

Початок пленарного засідання 22 жовтня 2013 року, о 10.00 год.

За довідками просимо звертатися

до Куратора Симпозіуму,

кандидата історичних наук Анатолія Гейка

тел./факс +3 (05353) 42175, 42416;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

Коментарі   

 
# Guest 18.10.2017, 02:14
Everything from dresses to coats to swim suits to shoes!


Here is my weblog :: Herve
Leger Sale dress: https://Www.Herveleger.best/dresses/
Відповісти
 
 
# Guest 21.11.2017, 08:04
She also struck a pose on the red carpet, flaunting her long legs in strappy sky-high heels by Christian Louboutin.

Also visit my weblog: herve leger blue
dress: https://www.herveleger.best/dresses/
Відповісти
 

Додати коментар

Захисний код
Оновити