Друк

«Ринок ужиткової й художньої кераміки в Україні: традиції, проблеми, перспективи»

Національна академія наук України,
Міністерство культури і туризму України,
Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному


Всеукраїнський керамологічний семінар

«Ринок ужиткової й художньої кераміки в Україні:

традиції, проблеми, перспективи»

 

Час проведення: 2123 жовтня 2009 року

Місце проведення: Гончарна столиця України
містечко Опішне (Полтавщина)

Мета: Вивчення історичних традицій збуту вжиткової й художньої кераміки в Україні впродовж другої половини ХІХ – початку ХХІ століття; з’ясування сучасних проблем виготовлення, збуту й популяризації кераміки в Україні; окреслення перспектив використання вітчизняної кераміки в сучасному побуті українців

 


До участі в Семінарі запрошувалися: керамологи, історики, мистецтвознавці, етнологи, краєзнавці, економісти, музейні працівники, гончарі, художники-керамісти, підприємці в галузі кераміки, працівники гончарних салонів, галерей, магазинів


Темарій Семінару: дослідження проблематики збуту кераміки в Україні: економічний, статистичний, історичний, етнографічний, краєзнавчий, художній аспекти // сімейні, династійні, місцеві, регіональні та загальнонаціональні особливості збуту кераміки в Україні // системи лічби глиняних виробів під час збуту // традиції транспортування й продажу гончарної продукції // гончарні ряди на ярмарках і базарах // вартість глиняних виробів // роль органів державної влади й місцевого самоврядування в організації збуту гончарних виробів // сучасні проблеми реалізації кераміки // організація виставок-продажів гончарних виробів сучасних гончарів, художників-керамістів (ярмарки, свята народної творчості, художні акції) // мистецькі крамниці // спеціалізовані галереї й салони кераміки // ринок антикварної кераміки // перспективи збуту вітчизняної кераміки в Україні // експорт вітчизняної кераміки // імпорт чужоземної кераміки в Україну // потреби населення в кераміці (способи застосування кераміки в побуті, специфіка затребуваної кераміки) в різні історичні періоди // виховання естетичних смаків населення через пропозиції на ринку кераміки // проблема засилля чужоземної гончарної продукції на українському ринку // проблема якості сучасної української кераміки // проблеми популяризації творчості народних майстрів-гончарів і художників-керамістів // реклама української кераміки в засобах масової інформації // масмедійний супровід продажу кераміки в Україні // сучасний український глиняний сувенір // сучасна українська кераміка в побуті населення України // продукція українських майолікових і фарфоро-фаянсових заводів // проблеми виготовлення конкуренто­здатної кераміки

Матеріали Семінару побачать світ в окремому випуску Національного наукового щорічника «Українська керамологія», внесеного Постановою Президії Вищої атестаційної комісії України від 14.11.2001 року №2-05/9 до «Переліку наукових фахових видань України», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів «доктор і кандидат наук» зі спеціальностей «історичні науки» та «мистецтвознавство».

 

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

Слово Голови Оргкомітету Семінару:

Олесь Пошивайло – директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, провідний науковий співробітник Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, головний редактор «Українського керамологічного журналу», доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України (Опішне, Полтавщина)

Вітальне слово

Людмила Дяченко – генеральний директор Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному
(Опішне, Україна)

Пленарне засідання


21 жовтня, середа

ІНТЕГРАЦІЯ ТРАДИЦІЙ НАРОДНОЇ КЕРАМІКИ В РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ
Романа Мотиль – керамолог, науковий співробітник Відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України, кандидат мистецтвознавства (Львів)

ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ СУСПІЛЬСТВА – ПІДВИЩЕННЯ ПОПИТУ НА ТВОРИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА
Стефанія Гвоздевич – етнограф, молодший науковий співробітник Відділу етнології сучасності Інституту народознавства НАН України (Львів)

ТВОРЧІСТЬ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ГОНЧАРІВ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛИНЯНИХ ВИРОБІВ
Олена Клименко – керамолог, науковий співробітник Відділу народного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, член Національної спілки художників України, кандидат мистецтвознавства (Київ)

ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ФАРФОРО-ФАЯНСОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ XX СТОЛІТТЯ: ВІД СКЛАДАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ
Ольга Школьна – керамолог, проректор з наукової роботи Інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, кандидат мистецтвознавства (Київ)

ТЕРМІНИ ГОНЧАРСЬКОГО РАХУНКУ В СЕМАНТИЧНІЙ СИСТЕМІ НАРОДНОЇ ГОНЧАРНОЇ ЛЕКСИКИ
Світлана Пошивайло – учений секретар Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший науковий співробітник Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, член Українського керамічного товариства (Опішне, Полтавщина)

ГОНЧАРСТВО СЛОБОЖАНЩИНИ: АСОРТИМЕНТ І ЗБУТ ГЛИНЯНИХ ВИРОБІВ
Людмила Метка – керамолог, завідувач Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, завідувач Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, член Українського керамічного товариства, кандидат історичних наук (Опішне, Полтавщина)

ВИЇЗД У ДОРОГУ В ТРАДИЦІЙНІЙ ОБРЯДОВОСТІ ГОНЧАРІВ ПОЛЬЩІ
Костянтин Рахно – керамолог, старший науковий співробітник Відділу сучасної художньої кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодший науковий співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (Опішне, Полтавщини)

РОЗКВІТ-ЗАНЕПАД. КЕРАМІКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ (1987–2007).
ЛЬВІВСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА СКУЛЬПТУРНО-КЕРАМІЧНА ФАБРИКА

Ганна-Оксана Липа – художник-кераміст, член Національної спілки художників України, член Українського керамічного товариства (Львів)

ДО ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБУТУ ГЛИНЯНИХ ВИРОБІВ ДОБИ РУСІ
Валентина Троцька – керамолог, старший науковий співробітник Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодший науковий співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, член Українського керамічного товариства (Опішне, Полтавщина)

ТОРГІВЛЯ У ПОЛТАВІ ХVIII СТОЛІТТЯ
Оксана Коваленко – керамолог, молодший науковий співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший викладач Кафедри історії України Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка (Полтава)

 

22 жовтня, четвер

ГЛИНЯНІ ЛЮЛЬКИ XVII–XVIII СТОЛІТЬ (З КОЛЕКЦІЙ МУЗЕЇВ ДОНЕЧЧИНИ)
Віра Мирошниченко – історик, молодший науковий співробітник Донецького обласного краєзнавчого музею (Донецьк)

З ІСТОРІЇ ОПІШНЯНСЬКОГО ЯРМАРКУВАННЯ
Олена Щербань – керамолог, старший науковий співробітник Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодший науковий співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, лауреат Премії імені Василя Скуратівського (Опішне, Полтавщина)

ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ПРО ЗБУТ ГЛИНЯНИХ ВИРОБІВ У ПОЛТАВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ
Лариса Гавриш – філолог, провідний архівіст Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (Опішне, Полтавщина)

РЕАЛІЗАЦІЯ ГЛИНЯНИХ ВИРОБІВ МАКАРОВО-ЯРІВСЬКИХ ГОНЧАРІВ УПРОДОВЖ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
Людмила Овчаренко – керамолог, директор Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному»; молодший науковий співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, член Українського керамічного товариства (Опішне, Полтавщина)

ЗБУТ ЦЕГЛИ ОПІШНЯНСЬКИМИ ГОНЧАРЯМИ-ЦЕГЕЛЬНИКАМИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
Богдан Пошивайло – історик, молодший науковий співробітник Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (Опішне, Полтавщина)

ЗБУТ ГОНЧАРНИХ ВИРОБІВ ОПІШНЯНСЬКИМ ЗАВОДОМ «ХУДОЖНІЙ КЕРАМІК» УПРОДОВЖ 70-х – 80-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
Тетяна Зіненко – історик, старший викладач Кафедри культурології Полтавського державного педагогічного університету
імені Володимира Короленка, член Українського керамічного товариства (Опішне, Полтавщина)

ВИГОТОВЛЕННЯ Й ЗБУТ ГОНЧАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В КОЛГОСПІ «ХІ-РІЧЧЯ КНС» (ІМЕНІ ЖДАНОВА) МАЛОБУДИЩАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВПРОДОВЖ 1930-х –1950-х РОКІВ
Віктор Міщанин – керамолог, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, член Українського керамічного товариства, кандидат історичних наук, лауреат Премії імені Володимира Малика (Малі Будища, Полтавщина)

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТУВАННЯ Й ЗБУТУ ГЛИНЯНИХ ВИРОБІВ КОСІВСЬКИМИ ГОНЧАРЯМИ В СЕРЕДИНІ ХХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ РОДИНИ ВОЛОЩУКІВ)
Олександра Кушнір – художник-кераміст, старший викладач Відділу художньої кераміки Косівського державного інституту
прикладного та декоративного мистецтва імені Василя Касіяна Львівської національної академії мистецтв (Косів, Івано-Франківщина)

ЗБУТ ВИРОБІВ ГОНЧАРІВ КАНЕВА ВПРОДОВЖ 1940-х –1960-х РОКІВ
Анатолій Щербань – керамолог, завідувач Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший науковий співробітник Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидат історичних наук (Опішне, Потавщина)

ПРОДАЖ І ВИКОРИСТАННЯ В ПОБУТІ ГОНЧАРНИХ ВИРОБІВ У С.ХИТЦІ ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Анатолій Гейко – молодший науковий співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший науковий співробітник Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидат історичних наук (Опішне, Полтавщина)

 

 

23 жовтня, п'ятниця

 

РОЛЬ І МІСЦЕ КЕРАМІКИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ АРТ-РИНКУ: ЧОМУ НЕМОЖЛИВА ГАРМОНІЯ?
Тетяна Зіненко – історик, старший викладач кафедри культурології Полтавського державного педагогічного університету
імені Володимира Короленка, член Українського керамічного товариства (Опішне, Полтавщина)

ПРОДАЖ ГОНЧАРНИХ ВИРОБІВ У ЧЕРНІГІВЩИНІ ВПРОДОВЖ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Ірина Штанкіна – керамолог, заступник з навчальної роботи декана Чернігівського факультету Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат мистецтвознавства (Чернігів)

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ ГЛИНЯНОЇ ІГРАШКИ НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ
Людмила Герус – мистецтвознавець, завідувач Відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України, кандидат мистецтвознавства (Львів)

РОЛЬ СОРОЧИНСЬКОГО ЯРМАРКУ В ЗБУТІ ОПІШНЯНСЬКОЇ КЕРАМІКИ ХVІІІ–ХХ СТОЛІТЬ
Анна Скоряк – студентка історичного факультету Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка (Полтава)

СУЧАСНИЙ КОСІВСЬКИЙ ГЛИНЯНИЙ СУВЕНІР
Віталій Кушнір – художник-кераміст, завідувач лабораторії Відділу художньої кераміки Косівського державного інституту
прикладного та декоративного мистецтва імені Василя Касіяна Львівської національної академії мистецтв (Косів, Івано-Франківщина)

КОСІВСЬКА КЕРАМІКА В СУЧАСНОМУ ПОБУТІ НАСЕЛЕННЯ
Олександра Кушнір – художник-кераміст, старший викладач Відділу художньої кераміки Косівського державного інституту
прикладного та декоративного мистецтва імені Василя Касіяна Львівської національної академії мистецтв (Косів, Івано-Франківщина)

ЗБУТ СУЧАСНОЇ КОСІВСЬКОЇ КЕРАМІКИ
Наталя Визір – філолог, старший науковий співробітник Відділу сучасної художньої кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодший науковий співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (Опішне, Полтавщина)

З ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ В ОПІШНОМУ І МІЖНАРОДНОГО МИСТЕЦЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ-ЯРМАРКУ «ГОНЧАРНИЙ ВСЕСВІТ В УКРАЇНІ-2009»
Олена Щербань – керамолог, старший науковий співробітник Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодший науковий співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, лауреат Премії імені Василя Скуратівського (Опішне, Полтавщина)

ЗЕМСЬКІ СТУДІЇ ГОНЧАРНОГО ПРОМИСЛУ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
Олег Белько – керамолог, завідувач Відділу автоматизації й внутрішньої механізації внутрішньобібліотечних процесів Полтавської обласної наукової бібліотеки імені Івана Котляревського, викладач історії й географії Полтавського музичного училища імені Миколи Лисенка (Полтава)

ТЕМАТИЧНА ВАЗА ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ІНТЕР’ЄРУ – ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОГО ФАРФОРУ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ (ОГЛЯД ЕКСПОНАТІВ МЕТОДИЧНОГО МУЗЕЮ ОДЕСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО УЧИЛИЩА)
Олена Жернова – художник-кераміст, викладач Одеського художнього училища (Одеса)

Автор: Administrator

Додати коментар

Захисний код
Оновити