Друк
20
січня
2017

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГОНЧАРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ

Проект

• Міністерство культури України • Національний науково-дослідний реставраційний центр України •
• Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному • Міністерство освіти і науки України •
• Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури • Львівська національна академія мистецтв •
• Національна академія наук України • Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України •
• ГО «Конгрес українських керамологів» •

проводять

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ РЕСТАВРАЦІЙНО-КЕРАМОЛОГІЧНИЙ СИМПОЗІУМ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ГОНЧАРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ

(консервація, реставрація, експонування)»


МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Гончарська столиця України – містечко Опішне (Полтавщина).

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ: 24-26 травня 2017 року.

МЕТА: вивчення сучасного стану збереження культурної спадщини в музейних і приватних колекціях; з’ясування актуальних проблем консервації, реставрації й експонування творів кераміки, пошуки шляхів їх вирішення; формування фахової платформи для спілкування й обміну досвідом роботи реставраторів кераміки, керамологів і музеологів.

ПРОБЛЕМАТИКА: історія й перспективи розвитку реставрації кераміки в Україні та світі; історичні концепти реставрації кераміки (методологія, технології); наукові дослідження як підґрунтя формування реставраційних знань; давні способи реставрації кераміки; сучасні проблеми консервації й реставрації кераміки; світовий досвід у галузі реставрації кераміки; провідні керамологічні школи минулого й сучасності; видатні реставратори кераміки України та світу; проблеми підготовки фахівців реставраційної галузі (вища школа, стажування, практикування, атестація); особливості експонування відреставрованої кераміки; збереження гончарських інструментів та випалювальних споруд; специфіка реставрації різновидів глиняних виробів (археологічна, етнографічна, художня кераміка, архітектурна кераміка, сирець, теракота, майоліка, кам’янкові вироби, фаянс, фарфор); проблеми реконструкції втрачених частин та відтворення декору кераміки; матеріально-технічне забезпечення реставраційної справи; проблема фахової літератури; новітні матеріали й технології консервації та реставрації кераміки; первісна консервація й реставрація кераміки в польових умовах; супровід реставраторами транспортування кераміки; особливості збереження відреставрованих творів кераміки у музейних колекціях; реставраційні ради музеїв; спеціальні методи дослідження кераміки; мікроклімат музейних та реставраційних приміщень; реставраційне документознавство; функціонування реставраційних лабораторій кераміки; експертиза творів кераміки; реставраційні фальсифікації; міжнародна співпраця художників-реставраторів кераміки.

ДО УЧАСТІ В СИМПОЗІУМІ ЗАПРОШУЮТЬСЯ:

художники-реставратори, керамологи, етнологи, історики, мистецтвознавці, краєзнавці,
музеологи, археологи, мистці, мистецькі навчальні та музейні заклади

У ПРОГРАМІ:

• стендова презентація реставраційних центрів України •
• виставка відреставрованих творів трипільської кераміки
з фондової колекції Національного музею-заповідника українського гончарства •
• виставка «Архаїчні способи реставрації кераміки»
з фондової колекції Національного музею-заповідника українського гончарства •
• виставка відреставрованих творів кераміки з колекцій музеїв України •
• майстер-класи провідних українських реставраторів кераміки •
• ретроспективна виставка літератури з проблематики реставрації кераміки • дискусії, відеопрезентації •
• оголошення результатів і нагородження переможців ХІ Національного конкурсу публікацій
на теми керамології, кераміки, гончарства в Україні «КеГоКе-2017» (за публікаціями 2014 року) •

ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 15 КВІТНЯ 2017 РОКУ ЗА АДРЕСОЮ:

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному
вул.Василя Кричевського, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна;
тел. (05353) 42416, 42415, (067) 5313004; факс: (05353) 42416;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Тема доповіді включається до програми Симпозіуму лише за умови отримання Оргкомітетом
тексту доповіді в електронному вигляді не пізніше 10 травня 2017 року (вимоги до оформлення дивіться в додатку)

 

ЗА ДОВІДКАМИ ПРОСИМО ЗВЕРТАТИСЯ ДО КУРАТОРІВ СИМПОЗІУМУ:

ОЛЕНИ ТРИКОЗ – художника-реставратора Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному: тел./факс: (05353) 42416, (067) 5313004; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СВІТЛАНИ ЄФАНОВОЇ – художника-реставратора вищої кваліфікаційної категорії Харківської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України (Харків): тел.: (057) 7156057

ТЕТЯНА КОВАЛЕНКО – художника-реставратора вищої кваліфікаційної категорії, завідувача Науково-дослідного відділу реставрації творів з кераміки, скла, кам’яної та гіпсової скульптури Національного науково-дослідного реставраційного центру України:
тел./факс: (044) 2464162, 2353226; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Заявка на участь у Національному науково-керамологічному реставраційному симпозіумі

 


ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК ТА ДОПОВІДЕЙ:

1) Заявку в електронному вигляді просимо надсилати за адресами: е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2) Тема доповіді включається до програми Симпозіуму лише за умови отримання Оргкомітетом тексту доповіді в електронному вигляді за зазначеними вище адресами не пізніше 10 травня 2017 року.

3) Під час реєстрації обов’язково необхідно надати підписаний автором паперовий текст доповіді. На початку тексту слід зазначити прізвище та ім’я, науковий ступінь, учене звання, почесне звання, посаду й місце роботи автора.

4) Доповідь українською мовою необхідно друкувати на принтері, з одного боку паперу формату А-4. Усі сторінки рукопису повинні мати суцільну нумерацію. Рукописні вставки та вклейки не дозволяються. Текст подається у редакторі Microsoft Word. Шрифт основного тексту – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Загальний обсяг доповіді не повинен перевищувати 20 сторінок (без ілюстрацій).

5) Посилання на джерела подаються наприкінці доповіді алфавітним списком, за правилами бібліографічного опису наукових видань з обов’язковим зазначенням: місця видання, видавництва, року видання, тому, книги, номера видання, сторінки використаної цитати. Скорочені (абревіатурні) посилання на періодичні видання не дозволяються. Усі посилання необхідно подавати мовою оригіналу в алфавітному порядку та нумерувати. У тексті бібліографічні посилання позначаються цифрами у квадратних дужках, наприклад: [1, с. 5].

6) Ілюстрації необхідно нумерувати згідно з порядком посилань на них у тексті доповіді. Для всіх видів ілюстрацій подається загальна нумерація. До кожної ілюстрації інформація-легенда додається в такій послідовності: Автор. Назва. Матеріал. Техніка. Розміри. Місце виготовлення (побутування). Датування. Місцезнаходження. Шифр зберігання. Автор ілюстрації чи фото. Публікується вперше чи повторно. Для археологічної кераміки слід зазначити назву поселення, де знайдено виріб, час її виготовлення, належність до певної археологічної культури, місце зберігання. Для ілюстрацій слід вживати слово «малюнок», а не «рисунок». Ксерокопії репродукцій чи фотографій не приймаються. Електронні файли ілюстрацій подавати окремо від основного тексту доповіді у форматі jpg (tif) без стискання, 300 dpi (того ж розміру, що й бажана репродукція).

7) До кожного матеріалу необхідно додати резюме й ключові слова українською та англійською мовами, тексти яких мають бути ідентичними. Не приймаються переклади англійською мовою, зроблені винятково за допомогою комп’ютерних технологій.

8) До згадуваних у тексті доповіді прізвищ слід подавати не ініціали, а повні імена.

9) Автори відповідають за повноту висвітлення питання, системність викладу, достовірність наведених фактів та їх автентичність, правильне цитування, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв і т.п.

10) Оргкомітет зберігає за собою право скорочувати доповіді та правити мову з урахуванням сучасної керамологічної термінології. Подані матеріали не повертаються.

11) Участь у Симпозіумі безкоштовна.

12) За результатами роботи буде опубліковано окремий науковий збірник матеріалів Симпозіуму.


 

ОРГКОМІТЕТ СИМПОЗІУМУ

 

Автор: Administrator

Тур в Египет.