07
липня
2014

ЗАВЕРШИВСЯ VІІІ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС «КЕГОКЕ-2014» (ЗА ПУБЛІКАЦІЯМИ 2011 РОКУ)

   

 

   У 10 номінаціях конкурували 27 праць українських керамологів, етнологів, мистецтвознавців, археологів, журналістів  (4 монографії, 3 альбоми, 3 збірники наукових праць, 8 наукових статей, 6 науково-популярних публікацій, 3 рецензії).

    Церемонія офіційного оголошення й нагородження переможців і номінантів КОНКУРСУ преміями й дипломами відбулася 26 червня 2014 рокув Опішному під час VIТижня Національного Гончарного Здвиження в Опішному «Здвиг–2014».

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА КЕРАМОЛОГІЧНА РАДА

визнала переможцями VІІІ Національного конкурсу публікацій

на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні

такі праці 2011 року:

Дипломанти, члени експертної керамологічної ради й учасники церемонії нагородження«КеГоКе-2014». Зліва направо, верхній ряд: Олена Литовченко, Людмила Гусар, Олена Клименко, Анатолій Щербань, Людмила Метка, Оксана Андрушенко, Анатолій Гейко, Ольга Карунна, Олександр Чорний, Тетяна, Хрипун, Галина Панасюк; зліва направо, нижній ряд: Юрій Пошивайло, Олесь Пошивайло, Богдан Мисюга.26.06.2014. Фото Тараса Пошивайла. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному.

ГРАН-ПРІ

Монографія«Гончарство Слобідської України у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття» [Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 240 с. – (Українські керамологічні студії, вип.2)]  керамолога, старшого наукового співробітника  Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, завідувача Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, кандидата історичних наук Людмили Меткої (Опішне, Полтавщина)

І номінація

«КРАЩА МОНОГРАФІЯ»

І місце

Монографія«Гончарство Слобідської України у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття» [Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 240 с. – (Українські керамологічні студії, вип.2)]  керамолога, старшого наукового співробітника Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, завідувача Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, кандидата історичних наук Людмили Меткої (Опішне, Полтавщина)

ІІ місце

Монографія«Гончарство населення скіфського часу Дніпровського Лісостепового Лівобережжя» [Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 248 с. – (Українські керамологічні студії, вип.4)] керамолога, завідувача  Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старшого наукового співробітника Відділу археології Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидата історичних наук Анатолія Гейка (Опішне, Полтавщина)

ІІІ місце

Монографія«Декор глиняних виробів Лівобережної України від неоліту до середньовіччя» [Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 248 с. – (Українські керамологічні студії, вип.5)]  керамолога, кандидата історичних наук Анатолія Щербаня (Опішне, Полтавщина)

ІІ номінація

«КРАЩИЙ АЛЬБОМ, КАТАЛОГ»

1 місце

Альбом-каталог «Друга національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!» (2 липня – 31 жовтня 2010)» [Опішне: Українське народознавство, 2011. – 312 с.: іл. + DVD – (Академічна керамологічна серія «Україна гончарна», вип.3)]. Автор-упорядник – керамолог, директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступник голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Олесь Пошивайло (Опішне, Полтавщина)

ІІ місце

Альбом-монографія «Галина Севрук» [Львів, К.: Смолоскип, 2011. – 240 с.: іл.] завідувача Відділу експозиції та науково-дослідної роботи Національного музею у Львові, доцента кафедри менеджменту Львівської Національної академії мистецтв, члена правління Спілки критиків та істориків мистецтва, кандидата мистецтвознавства Богдана Мисюги (Львів)

 

ІІІ місце

Альбом-каталог «Національний фотоконкурс у Опішному «Гончарні ВІЗІЇ країни» (1 березня – 30 жовтня 2010)» [Опішне: Українське народознавство, 2011. – 116 с.: іл. (Академічна керамологічна серія «Україна гончарна», вип.2)]. Автор-упорядник – керамолог, директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступник голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Олесь Пошивайло (Опішне, Полтавщина)

ІІІ номінація

«КРАЩИЙ НАУКОВИЙ ЗБІРНИК

(щорічник, матеріали конференції, часопис, словник, енциклопедія)»

І місце

Збірник «Українська керамологія: Національний науковий щорічник. За рік 2007: Атрибуція кераміки в Україні»[Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Кн.ІІІ. – Т.2. – 376 с.: іл.](Опішне, Полтавщина

ІІ місце

Збірник «Українська керамологія: Національний науковий щорічник. За рік 2007: Українське гончарство доби козацтва» [Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Кн.ІІІ. – Т.1. – 264 с.: іл.](Опішне, Полтавщина)

 

ІІІ місце

 «Бібліографія українського гончарства. 2007: Національний науковий щорічник» [Опішне: Українське народознавство, 2011. – Вип.9. – 392 с.: іл.](Опішне, Полтавщина)

Іномінація

«КРАЩА НАУКОВА СТАТТЯ»

І місце

Стаття«Атрибуція кераміки як підґрунтя правдивої історії українського гончарства»[Українська керамологія: Національний науковий щорічник. За рік 2007: Атрибуція кераміки в Україні/ За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла». – Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Кн.ІІІ. – Т.2. – С.11-103]керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступника голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олеся Пошивайла (Опішне, Полтавщина)

ІІ місце

Стаття«Турецька кераміка в Криму напередодні вторгнення Порти (до проблеми хронології однієї групи посуду)» [Українська керамологія: Національний науковий щорічник. За рік 2007: Українське гончарство доби козацтва/ За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. – Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Кн.ІІІ. – Т.1. – С.145-166]керамолога, наукового співробітника Відділу середньовічної археології Кримського філіалу Інституту археології НАН України, кандидата історичних наук Ірини Тесленко (Алушта)

ІІІ місце

Стаття  «До джерел української церковно-обрядової кераміки»[Народознавчі зошити. – 2011. – №4. – С.635-655] керамолога, старшого наукового співробітника Відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України, кандидата мистецтвознавства Агнії Колупаєвої (Львів)

номінація

«КРАЩА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА, ПУБЛІЦИСТИЧНА ПУБЛІКАЦІЯ»

І місце

Альбом«Ака Перейма, Павлина Клим, Вака Фаррара-Перейма, Ірма Осадца. Кераміка» [К.:  ТОВ «Майстер книг», 2011. – 136 с.: іл.]. Автор-упорядник академік Національної академії мистецтв України, заслужений діяч культури Польщі, заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор Олександр Федорук (Київ)

 

ІІ місце

Стаття«Дзеркало й задзеркалля виставки, або п’ять відображень у дзеркалі виставки-2» [Друга національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!» (2 липня – 31 жовтня 2010): Альбом-каталог /Автор-упорядник Олесь Пошивайло. – Опішне: Українське народознавство, 2011. – С.64-69] старшого викладача Кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка Тетяни Зіненко (Опішне, Полтавщина)

ІІІ місце

Книга«У царстві коболчинського глечика» [Чернівці: ПП Глібка О.В., 2011. – 48 с.: іл.] директора Сокирянського районного історичного музею, журналіста Олександра Чорного (Сокиряни, Чернівеччина)                                                   

                                                                                                       

VІ номінація

«КРАЩА РЕЗОНАНСНА ПУБЛІКАЦІЯ»

номінантів і переможців немає

 

VІІ номінація

«КРАЩА ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

номінантів і переможців немає

 

VІІІ номінація

«КРАЩА ПУБЛІКАЦІЯ З ОКРЕМИМИ СЮЖЕТАМИ

НА ТЕМИ КЕРАМОЛОГІЇ, ГОНЧАРСТВА, КЕРАМІКИ В УКРАЇНІ»

Стаття  «Горщик і горщиця: феноменологічний вияв метафізики статі» [Сіверянський літопис. Всеукраїнський науковий журнал. – 2011.  – №4(100). – Липень–серпень. – С.76-84.]керамолога, наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старшого наукового співробітника Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидата історичних наук Костянтина Рахна (Опішне, Полтавщина)

 

ІХ номінація

«КРАЩА РЕЦЕНЗІЯ»

І місце

Рецензія«Титаренко Володимир. Миски Поділля. – К.: Народні джерела, 2007. – 152 с.: іл.»[Бібліографія українського гончарства. 2007: Національний науковий щорічник. – Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Вип.9.– С.233-242] керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступника голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олеся Пошивайла (Опішне, Полтавщина)

ІІ місце

Рецензія«Івашків Галина. Декор української народної кераміки ХVІ – першої половини ХХ століть. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. – 544 с.: іл.»[Бібліографія українського гончарства. 2007: Національний науковий щорічник. – Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Вип.9.– С.191-222]групи авторів: керамолога, історика, археолога, доцента Кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка, молодшого наукового співробітника Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, кандидата історичних наук, доцента Оксани Коваленко (Полтава);керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступника голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олеся Пошивайла; керамолога, кандидата історичних наук Анатолія Щербаня (Опішне, Полтавщина)

ІІІ місце

Рецензія «Василь Шостопалець і кераміка Сокаля: Альбом / Автор концепції і текстів Галина Івашків. – Львів: Інститут народознавства НАН України, Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ, 2007. – 136 с.: іл.» [Бібліографія українського гончарства. 2007: Національний науковий щорічник. – Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Вип.9.– С.159-178]  керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступника голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олеся Пошивайла (Опішне, Полтавщина)

Х номінація

«КерамҐАНДЖ-2010»

номінантів і переможців немає

Тур в Египет.

Додати коментар

Захисний код
Оновити

«Наука потрібна народу.

Країна, яка її не розвиває,

неминуче перетворюється в колонію»

Фредерік Жоліо-Кюрі

 

"Ми фiнансуємо науку не тому, що багатi, 
а ми багатi тому, що фiнансуємо науку" 
Рональд Рейган,
40-й президент США
 
"«Ставлення до науки
і культури є, 
було і буде мірилом українськості влади»" 
Ярослав ЯЦКІВ,
академік НАН України

Новини

Хмарка тегів

Наші партнери

Відвідувачі

free counters