«Музей в сучасному світі»

 

26-27 серпня 2011 року в місті Жовква Львівської області відбулася наукова конференція «Музей в сучасному світі», присвячена десятиліттю створення музею «Жовківський замок». Форум започаткував серію наукових конференцій під загальною назвою «Жовківські читання». З метою розкриття заявленої теми було запропоновано проводити обговорення за трьома основними напрямками:

•музей як місце збереження, обліку та вивчення пам’яток культури;

•музей як культурно-освітній заклад;

•музей як центр формування духовної  культури.

   Як і планували організатори, до початку конференції було видано збірник статей, заявлених до участі в науковому форумі, – «Жовківські читання 2011: Збірник статей першої наукової конференції «Музей в сучасному світі» / Упорядник Софія Каськун. – Львів: Растр-7, 2011. – 224 с.». Опубліковані в збірнику статті охоплюють широке коло питань, пов’язаних із музейною діяльністю – збереження, облік, вивчення пам’яток культури та мистецтва, формування музейних збірок та принципи їх експонування. Висвітлено культурну та популяризаторську роль музеїв, досвід співпраці музеїв та освітніх закладів. У збірнику також містяться відомості з історії, культури та мистецтва Жовкви та Жовквівщини.

   Активну участь у конференції взяли науковці Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України. Серед надрукованих у збірнику матеріалів розміщено п’ять статей співробітників цієї установи:

  1. «Опішнянська кераміка особливого ґатунку»(Щербань Олена), у якій автор розглянула глиняні вироби, виготовлені учнями гончарних навчальних закладів Опішного, що зберігаються в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва (Київ) та Харківського художнього музею.
  2. «Українська глиняна іграшка кінця ХІХ – початку ХХІ століття у збірці Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному»(Ликова Оксана) – проаналізовано колекції глиняних іграшок кінця ХІХ – початку ХХІ століття, які зберігаються у фондах музею-заповідника. Охарактеризовано типологічний склад колекції. Окреслено період виготовлення експонатів, визначено осередки, автори творів та шляхи надходження глиняних іграшок до фондів музею-заповідника.
  3. «Гончарні горна середини XVIII– початку ХІХ століття з Опішного та околиць»(Троцька Валентина) – охарактеризовано три типи гончарних горнів, якими користувалися гончарі Опішненського гончарного району, – «горшечне», «мис очне» та для випалювання іграшки. Подано описи глиняних виробів, знайдених у розкопаних горнах.
  4. «Проблема уніфікації назв структурних частин гончарних виробів»(кандидат історичних наук Коваленко Оксана) – порушено проблему термінологічної уніфікації опису музейних експонатів, зокрема виробів з глини. Подано послідовність опису виробів з глини із зазначенням назв усіх частин глиняного посуду.
  5. «Глиняна іграшка в музейних експозиціях та на тимчасових виставках: проблеми експонування»(Гавриш Лариса) – окреслено специфіку демонстрації глиняних іграшок у виставковій та експозиційній діяльності музейних закладів, яка зумовлена розмірами та матеріалом, з якого виготовлені вироби.

 

Ликова Оксана, керамолог,

молодший науковий співробітник

Інституту керамології – відділення

Інституту народознавства НАН України

Тур в Египет.

Додати коментар

Захисний код
Оновити