Щербань Олена Василівна

представник етнографічної керамології й керамопедагогіки

27.06.1980 р.н., Мала Данилівка Дергачівського району Харківської області;
закінчила історичний факультет Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія та основи економіки» (2002), аспірантуру Інституту народознавства НАН України за спеціальністю «Етнологія»
(2007), тема кандидатської дисертації «Гончарні навчальні заклади Опішного кінця XIX – XX століття та їх роль у збереженні й розвитку мистецьких традицій визначного центру народної
художньої культури України (історичний досвід і перспективи)»; молодший науковий співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (з 2002), старший науковий співробітник Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (з 2002); авторка 37 публікацій з проблематики
керамології та етнопедагогіки в періодичних виданнях і збірниках; головні
напрямки наукових досліджень: етнопедагогіка, гончарне шкільництво, передовсім діяльність
гончарних навчальних закладів Опішного та їх вплив на стан місцевого гончарства;глиняний посуд у культурі харчування українців; проводила керамологічні експедиції
до гончарних осередків Полтавської (2002–2008), Черкаської (2002–2004),
Івано-Франківської (2007) областей; вивчала досвід роботи вчених Білорусі
щодо вивчення й популяризації сучасного народного гончарства (Мінськ, 2007); брала участь у підготовці каталогу українських та зарубіжних керамологів (2003–2004), у формуванні колекцій кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (2002–2008); лауреат Премії імені Василя Скуратівського (2008); депутат Опішненської селищної ради (з 2006).

 

Тур в Египет.