Статті

21
вересня
2012

«Історична регіоналістика на зламі століть: актуальні питання»

 

 

25-26 квітня 2012 року в Луганську (Донеччина) відбулася Міжнародна наукова конференція «Історична регіоналістика на зламі століть: актуальні питання», за матеріалами якої було надруковано збірник «Історична регіоналістика на зламі століть: актуальні питання: Матеріали Міжнародної наукової конференції, 25-26 квітня 2012 р.» – Луганськ: «Ноулідж», 2012. – 144 с.

У збірнику представлені статті науковців із Польщі, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Російської Федерації та України. Автори надрукованих праць порушили ряд питань, що заповнюють прогалини у регіональній історії країн: теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики, вплив факторів глобалізації на розвиток відносин між країнами, регіональна історія як ключовий елемент формування сучасної внутрішньої та зовнішньої політики держав, відмінності у сприйнятті історичних подій та постатей в різних регіонах України та інших держав, роль архівної справи у попередженні політичного маніпулювання історичними фактами регіонів тощо.

У збірнику надрукована й доповідь молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України Оксани Ликової «Основні принципи побудови сучасної керамологічної експозиції». У статті автор приділила увагу висвітленню ключових етапів у створенні сучасної керамологічної експозиції – підбір експонатів, підготовка пояснювальних матеріалів, підбір виставкового обладнання та оформлення приміщення, монтаж самої експозиції.

Тур в Египет.

Додати коментар

Захисний код
Оновити