19
січня
2012

Національний музей гончарства й Інститут керамології на сайті Фонду мистецтва і культури в Центральній і Східній Європі (США)

   This extraordinarily successful enterprise was coordinated by Ihor Poshyvailo of the Ivan Honchar Museum in Kyiv and Olha Krekoten of the American Embassy in Kyiv, and hosted by the Opishne Pottery Museum. Over 25 museum professionals from throughout the Ukraine attended the seminar, their ranks were swelled by the 100 staff members from the Opishne Pottery Museum, many of whom attended the sessions regularly. 

   The participants surprised us all with an enthusiasm and creativity which enabled a lively interplay within the group and among the seminar coordinators. They expressed a great interest in American museums and a determination to implement what they had learned to make change in their institutions. This positive attitude infused the sessions and set up a wonderful atmosphere.

Всё про сад и огород.
02
червня
2011

ІНСТИТУТ КЕРАМОЛОГІЇ – ВІДДІЛЕННЯ

ІНСТИТУТ КЕРАМОЛОГІЇ – ВІДДІЛЕННЯ
ІНСТИТУТУ НАРОДОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ

 

     Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України – єдина академічна керамологічна наукова установа не лише на пострадянському просторі, а й у Європі. Провідний в Україні центр дослідження українського та світового гончарства. Його створення (2000) ознаменувало завершення процесу структурування української керамології в окрему галузь наукових знань.
     Ініціатором створення Інституту керамології та його директором (з 2000) є керамолог, етнолог, мистецтвознавець, музеолог, культуролог, спадкоємець одного з найдавніших гончарних родів України, засновник Національного музею-заповідника українського гончарства та української школи керамології, голова правління Українського керамічного товариства, доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України Олесь Пошивайло.
     До заснування установи причетні видатні українські вчені: Борис Патон, Анатолій Шпак, Іван Курас, Іван Дзюба, Степан Павлюк.
     Головною метою діяльності є комплексне вивчення гончарства як феномена людської діяльності; проведення в галузі керамології фундаментальних наукових досліджень, спрямованих на одержання нових знань про закономірності виникнення й розвитку гончарства, його роль і місце у традиційно-побутовій і сучасній культурі українців та інших народів світу; проведення прикладних наукових досліджень, спрямованих на одержання нових знань про глини та вироби з них, їх використання для примноження національного багатства Української держави.
     Основні напрямки наукових студій: виявлення регіональних і світових закономірностей розвитку гончарства; вивчення символічно-образної структури гончарних виробів; дослідження сучасного стану українського гончарства, творчості гончарів, художників-керамістів; вивчення світових досягнень у галузі керамології; проведення польових керамологічних та археологічних експедицій; інтеграція вітчизняної й зарубіжної керамології; підготовка кадрів дослідників-керамологів.
     За десятиліття діяльності виділено керамологію в окрему наукову дисципліну; сформовано наукову школу української керамології; розроблено основоположні теоретичні питання новітньої наукової дисципліни; сформовано термінологічний словник керамологічних студій; започатковано вивчення керамологічних колекцій і проблем музеєфікації гончарної спадщини України, історії формування гончарних родів і династій в Україні; уперше фундаментально досліджено гончарство Слобідської України; розроблено концепцію комлексного вивчення гончарства одного осередку, реалізовану в науковому проекті «Гончарний здвиг Донбасу»; розроблено концепцію гончарства як самобутньої форми втілення етнічного світогляду, теорію малих осередків гончарства та принципи їх наукового вивчення; започатковано студії гончарства як історичного джерела для вивчення давнього прядіння і ткацтва, традиційної ігрової культури, світоглядних уявлень давнього населення; уперше в світовій практиці здійснено порівняльний аналіз традиційного гончарства України, країн Центральної, Південно-Східної й Східної Європи в аспектах космогонії, семантики, семіотики, філософії; уперше ґрунтовно вивчено проблеми гончарного шкільництва в Україні першої половини ХХ століття, відтворено діяльність провідних гончарних шкіл доби Розстріляного Відродження; розроблено методичні музеологічні рекомендації щодо атрибутування кераміки; уперше проаналізовано мистецтвознавчі й літературні тексти як соціокультурне явище, що активно формує суспільні уявлення й творить новочасні історико-культурні міфи; відновлено в науковій практиці керамологічну критику як жанр наукових публікацій; започатковано українську керамологічну біографістику. Розроблено навчальні програми й запроваджено викладання курсу керамології в початкових мистецьких школах та на історичних факультетах університетів.
     Започатковано проведення національних і міжнародних керамологічних симпозіумів, семінарів (з 2007), щорічного Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні «КеГоКе» (з 2007), науково-мистецьких акції – Тижнів Національного Гончарного Здвиження в Опішному (з 2009), у тому числі Національних виставок-конкурсів художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!», Національного фотоконкурсу «Гончарні візії країни», Інтерсимпозіумів кераміки, Національного Дня Гончаря.
 В установі працювали видатний український філософ, доктор філософських наук, професор Леонід Сморж (1927–2009), доктор технічних наук, професор Ігор Нємец (1927 р.н.), доктор технічних наук, професор Галина Семченко (1942 р.н.). В розгортанні діяльності науковців значну допомогу надали видатні керамологи, доктор мистецтвознавства, професор Юрій Лащук (1922–2003) та доктор історичних наук, професор Олександр Бобринський (1930–2010).    

     Періодичні фахові видання Інституту керамології:

  • Національний науковий часопис «Український керамологічний журнал» (з 2001);
  • Національний науковий щорічник «Українська керамологія» (з 2001);
  • Національний науковий щорічник «Бібліографія українського гончарства» (з 2000).     

    Засновано видавничі академічні керамологічні серії:

  • «Славетні гончарі України» (з 2004);
  • «Українська академічна керамологія» (з 2007);
  • «Гончарні школи України», «Українські керамологічні студії» (з 2008);
  • «Українська керамологічна біографістика» (з 2009);
  • «Гончарна спадщина України XVII–XX століть»;
  • «Україна гончарна» (з 2010).
Всё про сад и огород.

«Наука потрібна народу.

Країна, яка її не розвиває,

неминуче перетворюється в колонію»

Фредерік Жоліо-Кюрі

 

"Ми фiнансуємо науку не тому, що багатi, 
а ми багатi тому, що фiнансуємо науку" 
Рональд Рейган,
40-й президент США
 
"«Ставлення до науки
і культури є, 
було і буде мірилом українськості влади»" 
Ярослав ЯЦКІВ,
академік НАН України

Новини

Хмарка тегів

Наші партнери

Відвідувачі

free counters