07
серпня
2012

З ПОВЕРНЕННЯМ ДОДОМУ!

В Опішному відкрито меморіальну дошку Івану Зарецькому

   Цьогоріч керамологічна спільнота України відзначає 155-ту річницю від народження відомого керамолога, археолога, етнографа Івана Зарецького (1936-1957), який зробив неоціненний вклад у становлення вітчизняної керамології.
  1893 року за дорученням Полтавської земської губернської управи вчений дослідив гончарство Полтавської губернії, результатом чого стала перша в Україні керамологічна монографії «Гончарный промысел в Полтавской губернии» (1893), якою впродовж майже 120 років активно послуговуються етнологи, зокрема дослідники українського гончарства. Звіт ученого про польові дослідження гончарного промислу Полтавщини фактично став обґрунтуванням необхідності відкриття в Опішному першого в Лівобережній Україні гончарного навчального закладу – Зразкової гончарної майстерні Полтавського губернського земства. Він же, як найкращий знавець місцевих гончарних традицій, і очолив новітню гончарну школу (1894–1896), яка стала початком понадстолітньої гончарної освіти в Опішному.

Всё про сад и огород.
25
липня
2012

Гончарство Слобідської України у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття

Гончарство Слобідської України у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття [Текст] = The Pottery of the Slobodian Ukraine in the Late Nineteenth – Early Twentieth Centuries: монографія / Метка Л. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 240 с. – (Українські керамологічні студії = Ukrainian Ceramological Studies; вип. 2)            

    Монографія є першим комплексним дослідженням гончарства Слобідської України другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття. В її основу покладено матеріали, зібрані автором у польових керамологічних експедиціях упродовж 2001–2004 років.
    Для керамологів, істориків, етнографів, мистецтвознавців, краєзнавців, музеєзнавців, усіх, хто цікавиться минувшиною рідного краю.
{jcomments on}

 

Всё про сад и огород.
25
липня
2012

Гончарство Макарового Яру (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття)

Гончарство Макарового Яру (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття) [Текст] = The Pottery Craft of Makariv Yar (the Late 19th– Early 20th Centuries): монографія / Овчаренко Л. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 252 с. – (Науковий проект «Гончарний здвиг Донбасу», кн. 4; Українські керамологічні студії, вип. 3 = Scientific project Pottery advance in Donbas Region, vol. 4; Ukrainian Ceramological Studies, iss. 3)

             Здійснено комплексне керамологічне дослідження гончарства крайнього східного гончарного осередку України. Охарактеризовано джерела й літературу з питань гончарства в с.Макарів Яр. Відтворено історичний розвиток місцевого промислу, з’ясовано причини його занепаду. Реконструйовано технологічний процес кустарного виробництва глиняних виробів; вивчено їх асортимент, функції, художні ознаки та способи збуту. Проаналізовано роль повітового земства у розвитку гончарного осередку. Вивчено обставини заснування, аспекти діяльності, вплив на промисел місцевої гончарної школи.{jcomments on}

 

Всё про сад и огород.
11
липня
2012

8 липня 2012 року зупинилося невтомне серце патріарха української археології – Бориса Андрійовича Шрамка

    8 липня 2012 року зупинилося невтомне серце патріарха української археології – Бориса Андрійовича Шрамка.
    Знаний у світі дослідник опублікував сотні наукових праць, у яких приділив значну увагу вивченню глиняних виробів. 1965 року він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук «Хозяйство лесостепных племен Восточной Европы в скифскую эпоху», в одному з розділів якої охарактеризував гончарство. Проаналізувавши знахідки з використанням статистичних методів (зокрема, методу кодування орнаментації), Борис Шрамко класифікував кераміку скіфського часу за формами, розмірами й призначенням. Цю класифікацію, з певними змінами й доповненнями, археологи використовують донині. Учений вперше дослідив, застосувавши петрографічний і хімічний аналізи, технологію виготовлення глиняного посуду лісостепового населення України скіфської епохи (способи формування, обробки поверхні, випалювання), сліди використання, відбитки на кераміці.{jcomments on}

Всё про сад и огород.

«Наука потрібна народу.

Країна, яка її не розвиває,

неминуче перетворюється в колонію»

Фредерік Жоліо-Кюрі

 

"Ми фiнансуємо науку не тому, що багатi, 
а ми багатi тому, що фiнансуємо науку" 
Рональд Рейган,
40-й президент США
 
"«Ставлення до науки
і культури є, 
було і буде мірилом українськості влади»" 
Ярослав ЯЦКІВ,
академік НАН України

Хмарка тегів

Наші партнери

Відвідувачі

free counters